Svarog broj 24

Khairova Zulfiya Rafikovna
Knysheva Tatiyana Petrovna
Kanafina Karina Maratovna
Vučenović Aleksandra
SAFETY FEATURESAND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF
STUDENTSDURING AND AFTER DISTANCE LEARNING (on
the example of students in grades 5-9)

Svetozar Savić
Saša Čekrlija
Zlatibor Milić
Jugoslovenska trgovinska vinska kriza (1918-1941)

Dragiša Đorđić
Slavko Đurić
Milan Milotić
BEZBJEDNOSNI RIZICI ELEKTROIZOLACIONOG ULJA PO
ŽIVOTNU SREDINU I LJUDSKU POPULACIJU

Радмила Бојанић
Слађана Бабић
КВАЛИТЕТ КАО КОМПАРАТИВНА ПРЕДНОСТ У
ФУНКЦИЈИ ЗАДРЖАВАЊА КОРИСНИКА УСЛУГА У
ТЕЛЕКОМ СЕКТОРУ

Здравко Тодоровић
ГЕОПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ ЕНЕРГЕТСКЕ
БЕЗБЈЕДНОСТИ – ОСВРТ НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

Slađana Babić
Radmila Bojanić
PROCESNI PRISTUP U CILJU ZADRŽAVANJA KORISNIKA

Miloš Grujić
MITOVI I ZABLUDE O KARAKTERISTIKAMA I
REZULTATIMA SOCIJALISTIČIH I KAPITALIATIČKIH SISTEMA
MYTHS AND MISCONCEPTIONS ABOUT THE RESULTS OF SOCIALIST AND CAPITALIST SYSTEMS

Ljubomir Zuber
KONFLIKTI, STRES I KONTROLA EMOCIJA U
KOMUNIKACIJSKOM PROCESU

Željko Petrović
KONSOCIJACIJSKA DEMOKRATIJA, INTERNACIONALNA
UPRAVA I OPŠTA NAČELA MEĐUNARODNOG PRAVA KAO
SPECIFIČNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Tanja Čolić
Borka Vukajlović
RANA INTERVENCIJA – TEORIJSKA POLAZIŠTA I
PRIMJENA U SAVREMENIM OKOLNOSTIMA

Младен Достанић
МОЋ, КОНФЛИКТИ, СУКОБИ И СТРЕС У ОРГАНИЗАЦИЈИ

Ивица Здравковић
ИНОВАЦИЈЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ КАО
КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ДАНАШЊИЦЕ

Milomir V. Martić
ROMI KAO MARGINALNA GRUPA U RS/BIH

Драгомир Кесеровић
Маја Гламочанин
САЈБЕР КРИМИНАЛ – У ФАЗИ ИНФОРМИСАЊА ПРИ
УПРАВЉАЊУ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА – ПОЈАВНИ
ОБЛИЦИ И ПОСЉЕДИЦЕ

Zoran Lukić
Nemanja Lukić
ULOGA I ZNAČAJ INTERNOG KOMUNICIRANJA U
PROCESU UNAPREĐIVANJA RADA U ORGANIZACIJI

Zoran Lukić
Nemanja Lukić
ZLATNI STANDARD DO 1944. GODINE – IMPLIKACIJE I
TRENDOVI

Ljubinko Mitrović
PRIKAZ MONOGRAFIJE
„ULOGA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U STVARANJU
I FUNKCIONISANJU DEJTONSKE BIH“

Svarog broj 23

1. Рада Ракочевић, Борка Вукајловић, Драган Вукајловић – НЕКИ АСПЕКТИ МОТИВАЦИЈЕ КОД УЧЕНИКА ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА

2. Boran Gajić, Rade Tanjga – IMPLEMENTACIJA MODELA SISTEMA VETERINARSKE MEDICINE U CILJU EFEKTIVNOG EKONOMSKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE

3. Boran Gajić, Rade Tanjga – UPRAVLJANJE SISTEMOM VETERINARSKE MEDICINE U CILJU EKONOMSKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE

4. Dragana Popović, Saša Čekrlija – UTICAJ PROSTORNOG PLANIRANJA NA PROSTORNO-FUNKCIONALNI RAZVOJ LOKALNOG NIVOA SAMOUPRAVE

5. Vladan Mihajlović – NEOLIBERALIZAM KAO BIOPOLITIČKI KONCEPT DRUŠTVENE REALNOSTI

6. Miloš Grujić – POČETAK, NEUSPJEH I PERSPEKTIVE TRANZICIJE IZ KOMUNISTIČKOG U DEMOKRATSKI SISTEM TRŽIŠNE PRIVREDE – DOKAZI SA ZAPADNOG BALKANA

7. Milomir V. Martić – NASILJE U SAVREMENOM DRUŠTVU

8. Драган Поповић, Кристина Кајиш – КОНЦЕПТ ПОЛИЦЕНТРИЧНОГ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА – ОСНОВНИ ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИНЦИПИ

9. Драган Поповић, Кристина Кајиш – РЕГИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ И САРАДЊА ГРАДОВА И ОПШТИНА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА НА ПРИМЈЕРУ НП КОЗАРА

10. Marko Milić, Mladenka Balaban – MARKETING INFORMACIONI SISTEM I KONCEPT ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA U FUNKCIJI EFIKASNOG PROGRAMA UVOĐENJA I PLASMANA NOVOG PROIZVODA

11. Veljko Vasiljević – ODLUČIVANJE U USLOVIMA NEIZVJESNOSTI I PREVENTIVNI KRIZNI MENADŽMENT

Prof. dr sci Milovan Milutinović – POLITIČKA STABILNOST BOSNE I HERCEGOVINE PREDUSLOV DRUŠTVENOG RAZVOJA

Svarog broj 22

Dijana Đurić, Đorđe Čekrlija
SPECIFIČNOSTI PSIHOLOŠKOG PROFILA PACIJENATA NAKON OPERACIJE DISKUS HERNIJE

Стево Пашалић, Дарко Пашалић
РЕПУБЛИКА СРПСКА – ДЕМОГРАФСКА ОДРЖИВОСТ
ИЗМЕЂУ ДЕПОПУЛАЦИЈЕ И РАСТА ЉУДСКОГ КАПИТАЛА

Горан Калинић, Саша Калинић
ПРЕГЛЕД УТИЦАЈА КОВИД 19 ПАНДЕМИЈЕ НА
ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС И ЕКОНОМИЈУ ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА

Kristina Kuzmanović, Goran Kalinić, Saša Kalinić
OSIGURANJE KAO POTENCIJALNI FINANSIJSKI
INSTRUMENT SOCIOEKONOMSKE ZAŠTITE –
POSLJEDICE PANDEMIJE COVID-19

Slađana Babić
UPOTREBA PREDIKTIVNE ANALIZE U CILJU
ZADRŽAVANJA KORISNIKA

Ljubomir Zuber
MEDIJI O MEDIJIMA: ANALIZA IZVJEŠTAVANJA
NEZAVISNIH NOVINA I DNEVNOG AVAZA

Svetlana Terzić, Irena Đalić
ANALYSIS OF BRAND LICENSING MARKETING STRATEGY

Marijan Mijatović
UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PHP

Недељко Кајиш
ЋОПИЋЕВ ХУМОР КAO НAЧИН ЖИВOTA

Младен Достанић
УНАПРЕЂЕЊЕ МОТИВАЦИЈЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СИСТЕМУ БЕЗБЈЕДНОСТИ

Bojan Popović, Mladenka Balaban, Srdjan Šuput, Ružica Đevida
UTICAJ COVID 19 NA TRŽIŠTE OSIGURANJA
REPUBLIKE SRPSKE

Branko Đurić
POJAM I KARAKTERISTIKE KORPORACIJE I SAVREMENIH
SISTEMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Милица Марић
СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО СРЕДСТВО
ФУНКЦИОНИСАЊА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА

Zoran Tešić
EKONOMSKI ASPEKT UJEDINJENJA REPUBLIKE SRPSKE I
SRBIJE

Svarog broj 20

Doc. dr Bojana Marković
ZADOVOLJSTVO STUDENATA I PROFESORA
NAČINOM IZVOĐENJA E-NASTAVE NA NEZAVISNOM
UNIVERZITETU BANJA LUKA TOKOM VANREDNOG
STANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Prof. dr Ljubomir Zuber
3.MAJ 2020: PRILOG MEĐUNARODNOM DANU NE/
SLOBODE MEDIJA

Doc. dr Dragan Radišić, Doc. dr Ljiljana Komljenović
BЕZBЕDNОSNI АSPЕKТI 5-G МRЕŽЕ

Kristina Kuzmanović MA
KRŠENJE ZAKONSKIH PROPISA KROZ NEDOZVOLJENE
PRAKSE NA TRŽIŠTU OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI
ZA MOTORNA VOZILA

Доц. др Љиљана Чекић
СТВАРАЊЕ ПРВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ГЛУМАЧКОГ
АНСАМБЛА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Mр Драгана Лазић
ПРИMJENA ЛУTAKA KAO НАСТАВНОГ СРЕДСТВА У
НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Maja Jokić MA, Dr Bogdan Laban, Dr Ivan Arnautović,
Student Dragana Popović, Dr Slobodan Popović
SPROVOĐENJE INTERNE REVIZIJE U PREDUZEĆIMA UZ
UVAŽAVANJE VEĆ POSTOJEĆEG INFORMACIONOG SISTEMA

Prof. dr Branka Marković
PRIMJENA STATISTIČKIH METODA U ISTRAŽIVANJU
TRŽIŠTA NOVOG PROIZVODA

Prof. dr Dragan Vukasović, Prof. dr Aco Bobić, Darko Martinov MA
EKONOMSKI ASPEKTI RADNOG ANGAZOVANJA I
STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSUĐENIH LICA ZA
VREME IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA

Проф. др Остоја Барашин
РАЗУМИЈЕВАЊА ГЕНОЦИДА У СОЦИОЛОШКОМ ДИСКУРСУ

Doc. dr Radmila R. Čokorilo
DEMOKRATIJA U ERI GLOBALNIH MEDIJA

Prof. dr Boško Mandić, vanredni profesor
RAZVOJ EKONOMSKE MISLI U ANTIČKOJ GRČKOJ

Prof. dr Slobodan Pešević
KONKURENTSKA SPOSOBNOST PREDUZEĆA SA ASPEKTA
UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA

Dr Jasminka Simić
NOVI TOKOVI U EVROPI POSLE IZBORA ZA EVROPSKI PARLAMENT 2019. GODINE

Mr Krsto Grujić
KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Спец. криминалист. Горан Поповић,
Проф. др Слободан С. Жупљанин
ПЛАНИРАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ФИРМИ ЗА
ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Спец. криминалист. Горан Поповић
РЕШАВАЊЕ СУКОБА НАСТАЛИХ НА ЕТНИЧКОЈ ОСНОВИ

Mile Ćopić MA
RIJEKA UNA KAO JEDAN OD RESURSA RURALNOG
RAZVOJA POUNJA U RS I DIJELA SJEVEROZAPADNE BOSNE

Svarog broj 19

Dr Zdravko Todorović
KINA, BALKAN, OBNAVLJANJE NOVOG PUTA SVILE
U XXI VIJEKU

Politikolog Siniša Lazić
OD PROMJENE POLITIČKOG DISKURSA DO GRAĐANSKOG
RATA: POLITIČKE ELITE I NACIONALNA
MOBILIZACIJA U JUGOSLAVIJI

Petar Pušonja, dipl. novinar
EKONOMSKE TEME U ŠTAMPI: LOKALIZACIJA PRIVREDE
I KREIRANA SLIKA STVARNOSTI

Prof. dr Dragana Nešović, prof. dr Mladenka Balaban,
prof. dr Slobodan Župljanin
SISTEM NAGRAĐIVANJA KAO MOTIVACIONI ELEMENT
USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH I UNAPREĐENJA
POSLOVANJA ORGANIZACIJE

Prof. dr Krstan Borojević, doc. dr Mladen Dostanić
OBRAZOVANJE, OBUKA I USAVRŠAVANJE LJUDSKIH
RESURSA U SISTEMU BEZBJEDNOSTI

Dr Dijana Kremenović, mr Jelena Jovović
SPECIFIČNOSTI PROCESA BUDŽETIRANJA KAPITALA U
SEKTORU TELEKOMUNIKACIJA

MA Nemanja Župljanin
UTICAJ SVJETSKE BANKE NA EKONOMIJE ZEMALJA
U RAZVOJU

Doc. dr Svetlana Terzić
ANALIZA VREDNOVANJA BRENDA SA OSVRTOM
NA BANKARSKI SEKTOR

Prof. dr Branka Marković
OSNOVA ZA IZRAČUNAVANJE POLOŽAJA REZULTATA
–NORMALNA DISTRIBUCIJA

Mile Ćopić MA
STRATEŠKO PLANIRANJE, STRATEGIJA
U PRIVREDAMA TRAZICIONIH EKONOMIJA

Prof. dr Jagoda Petrović, doc. dr Nebojša Macanović
SIROMAŠTVO – TEORIJSKE KONTROVERZE I NJIHOVE
IMPLIKACIJE NA SOCIJALNI RAD

Prof. dr Milomir V. Martić
SUDBINA KIČA U KULTURI

Doc. dr Asim Praskić, prof. Sanela Praskić
KURIKULUM I RAZVOJ REFLEKSIVNE PRAKSE
SA ASPEKTA ISHODA UČENJA

Dr Mаrin Ž. Milutinović
METODIČKI MODELI U OBLASTI LIKOVNE KULTURE

Prof. dr Nebojša Švraka, profesor Vlado Švraka
STAVOVI NASTAVNIKA I UČENIKA MLAĐEG
ŠKOLSKOG UZRASTA O SLOBODNIM
SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

Prof. Sanela Praskić, doc. dr Asim Praskić
PEDAGOŠKI ASPEKTI DOPUNSKE NASTAVE

Profesor Vlado Švraka, prof. dr Nebojša Švraka
ELEMENTI I KRITERIJUMI OCENJIVANJA KAO
PREDUSLOV KVALITETNOG RADA U NASTAVI
FIZIČKOG VASPITANJA

Robert Švraka MA
USTAV IZ 1974, GODINE KAO PRAVNI OSNOV ZA
DISOLUCIJU SFR JUGOSLAVIJE

Doc. dr Obrad Lukić
BORIVOJE JEVTIĆ KAO KNJIŽEVNI KRITIČAR
MLADE BOSNE

Doc. dr Nedeljko Kajiš
ĆOPIĆEV JOVANDEKA I ILUZIJA O SREĆI

OSVRT NA STUDIJU
Prof. dr Zoran Kalinić
„21 LEKCIJA ZA 21. VIJEK“
Autora Juvala Noa Hararia u izdanju Laguna, Beograd 2019.

PRIKAZ KNJIGE
Prof. dr Milovan Milutinović
GEOPOLITIČKE PERSPEKTIVE INTEGRACIJA
ZAPADNOG BALKANA
Autora dr Zdravko Todorović

Svarog broj 18

Prof. dr Višeslav Simić
AGRESIJA I ZLOČINI NATO NA SRBIJU I SRBE KAO
KRŠENJE MEĐUNARODNOG PRAVA NISU
PRESTALI NI NAKON DVADESET GODINA

Prof. dr Zoran Kalinić, prof. dr Slobodan S. Župljanin
VISOKO OBRAZOVANJE U REPUBLICI SRPSKOJ – PROBLEMI
I PRAVCI RAZVOJA

Dr Golijan M. Dragan, Golijan D. Jelena
KARAKTERISTIKE POLITIČKO-PRAVNOG SISTEMA SJEDINJENIH
AMERIČKIH DRŽAVA SA OSVRTOM NA VRHOVNI SUD

Dr Goran Džajić
PLEBISCIT KAO OSNOVNI OBLIK NEPOSREDNE
DEMOKRATIJE I NJEGOVA FUNKCIJA

MA Slobodanka Kršić
RAZVOJ PARLAMENTARIZMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA
BOSNU I HERCEGOVINU

Doc. dr Ljiljana Komlenović
KRIMINALNA POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Мr Helena Krnetić
GLOBALIZACIJA I SUVERENITET

Prof. dr Dragana Nešović, prof. dr Mladenka Balaban, prof. dr Slobodan S. Župljanin
NEKI NOVI TRENDOVI U RADNOPRAVNOM POLOŽAJU ZAPOSLENIH
U SRBIJI U USLOVIMA INTEGRACIONIH PROCESA

Prof. dr Vasilj Žarković, dr Nikola Žarković,
Sanja Jakovljević Popović, dipl.ecc
EVROZONA OPTIMALNO VALUTNO PODRUČJE ILI NE

Prof. dr Tatjana Dragičević Radičević, dr Vesna Crnjanski,
doc. dr Milica Nestorović, prof. dr Mirjana Stojanović Trivanović
KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST U
ZDRAVSTVENOM SISTEMU

Prof. dr Dragan Vukasović, МА Dejan Mirč, МА Danijela Pavlović
NOVČANE DOZNAKE KAO FAKTOR RAZVOJA BOSNE
I HERCEGOVINE

МА Darko Martinov, МА Željko Tornjanski,
prof. dr Dragan Vukasović
ULOGA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA U PROCENI
FUNKCIJE TROŠKA

Mr Nemanja Župljanin
NECARINSKE BARIJERE U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI

Mr Mišel Buvač
OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRANZICIJE
U (POST)SOCIJALISTIČKIM ZEMLJAMA

Dr Dragiša Jurišić, doc. dr Goran Maksimović
RAZGRANIČENJE OSNOVNIH POJMOVA SISTEMA
ZAŠTITE I SPASAVANJA

Mr Dijana Đurić, prof. dr Đorđe Čekrlija
PRIRODA RAZLIKA SELF-KONCEPTA, STRATEGIJA ZA
PREVAZILAŽENJE STRESA I STILOVA ODBRANE KOD
OSOBA SA TJELESNIM INVALIDITETOM U ODNOSU NA
ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM

Doc. dr Svetlana Terzić
OD POČETNOG RAZVOJA KOZMETIKE DO
KOZMETIČKIH BRENDOVA

Doc. dr Branka Marković, prof. dr Marinko Markić
SIGNIFIKANTNOST KOEFICIJENTA LINEARNE KORELACIJE

Doc. dr Marijan Mijatović
ZAŠTITA I SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Prof. dr Siniša R. Vidaković
ISTRAJNOST STVARALAČKOG TRAGANJA U SVJETLU
NOVOG POETSKOG REALIZMA

Mr Nina Lojović Milinić
ARHITEKTURA I ŽIVOPIS CRKVE SVETOG ARHANĐELA
MIHAILA U ARANĐELOVU KOD TREBINJA

Dr Mаrin Ž. Milutinović
TRADICIJA I MIMEZIS KAO OSNOVNE KARAKTERISTIKE
NASTAVE LIKOVNOG VASPITANJA

PRIKAZ ZBORNIKA NAUČNIH RADOVA:
Doc. dr Miroslav Baljak
MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE
„SREBRENICA – STVARNOST I MANIPULACIJE”

PRIKAZ KNJIGE:
MA Kristina Kuzmanović
„SAVREMENO ORGANIZOVANJE I UPRAVLJANJE
DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE“
Autori: prof. dr Vojinović Željko, prof. dr Kalinić Zoran,
dr Piuković – Babičković Blaženka

Svarog broj 17

Prof. dr Luka Todorović
VEK JUGOSLOVENSKE IDEJE

Prof. dr LJiljana Ševo
CRKVA SVETOG GEORGIJA U PRNJAVORU I NJEN IKONOSTAS

Mr Bratislav Teinović
U TROUGLU VELIKIH SILA: BOSNA I HERCEGOVINA TOKOM PRVOG SRPSKOG USTANKA (1804–1813)

Prof. dr Slobodan S. Župljanin
RADNA USPJEŠNOST U FUNKCIJI EFIKASNIJEG POSLOVANJA

Doc. dr Boško Mandić
AUSTRIJSKA ŠKOLA PRIVREDNIH CIKLUSA

Prof. dr Krstan Borojević, doc. dr Olgica Nestorović
ZNANJE I INOVACIJE KAO NEOPHODAN PREDUSLOV USPEŠNOG UPRAVLJANJA I PREDUZETNIŠTVA

Nebojša Borojević, Ostoja Dragojević
POČETNO I NAKNADNO VREDNOVANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME

Mr Vlado Vujanić, prof. dr Vasilj Žarković, dr Nikola Žarković
ISKUSTVA I REZULTATI PRIMJENE REŽIMA DEVIZNOG KURSA U SLOVAČKOJ REPUBLICI

Doc. dr Marijan Mijatović
OPERATIVNI SUSTAVI I KONTROLA PRISTUPA PODACIMA

Mr Milan Šušić
ZNAČAJ ULAGANJA U NOVE TEHNOLOGIJE I NJIHOV UTICAJ NA EKONOMSKI RAZVOJ
REPUBLIKE SRBIJE

Mr Gorica Malešević
OPCIJE: ISTORIJSKI PREGLED, TEMELJNE TERMINOLOGIJE I TEHNIKE VREDNOVANJA

Prof. dr Rajko Macura, mr Slaven Šalabalija
PRIKAZIVANJE VARIJABLI U DESKRIPTIVNOJ STATISTICI

Sanja Srdić, Saša Jovanović, Petar Mrđa
POVEZANOST OSOBINA LIČNOSTI MODELA VELIKIH PET I MOTIVA POSTIGNUĆA SA
USPJEŠNOŠĆU IZVOĐENJA GIMNASTIČKIH ELEMENATA NA SPRAVAMA

Saša Jovanović, Dalibor Fulurija, Violeta Novaković
RELACIJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I USPJEHA IZVOĐENJA ELEMENATA NA VRATILU I RAZBOJU

Prof. dr Srđan Ljubojević
PRILOG POZNAVANJU AREALA JELENA (Cervus elaphus L.) NA TLU BOSNE I HERCEGOVINE

PRIKAZ KNJIGE:
Prof. dr Ostoja Đukić
OTKRIVANJE PROŠLOSTI
Odlomci istorije Srba, BiH, Zmijanja i Ratkova
Autor: Dr LJuban Bajić

PRIKAZ KNJIGE:
Prof. dr Fikret Midžić
ISTORIJA JUGOSLOVENSKE IDEJE 1500-1918
Autori: Boro Bronza, Slavojka Beštić-Bronza,
Boško M. Branković i Borivoje Milošević

PRIKAZ KNJIGE:
Prof. dr Milovan Milutinović
IZBORNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE IZMEĐU
TEORIJE I PRAKSE
Autor: Dr Novak Radojčić

Svarog broj 16

Dr Novak Radojčić
USTAVNI POLOŽAJ NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE

Dr. sc. Željko Josić
ANTHONY D. SMITH – IDEOLOGIJA NACIONALNOG IDENTITETA

Mr Ljiljana Aulić
EVROPEIZACIJA I MODERNIZACIJA JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

MA Borislav Bojić, Jovana Grahovac
DISKRIMINACIJA ŽENA U POLITICI

Prof. dr Vesna Đurić
VLADINI ODNOSI S JAVNOŠĆU I SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA

MA Đurađ Hajder
SPECIFIČNOSTI NUMERIČKE (KVANTITATIVNE) I OPISNE (KVALITATIVNE) EVALUACIJE ZNANJA UČENIKA

Prof. dr Krstan Borojević, dr Mladen Dostanić
SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U PROCESU OTKLANJANJA POSLJEDICA KRIMINALITETA

Doc. dr Ljiljana Komlenović
PREVENCIJA STRAHA OD KRIMINALITETA U DUHU KONCEPTA LJUDSKE BEZBJEDNOSTI

Dr Mladen Dostanić
PROCES PREVENTIVNE DJELATNOSTI U SISTEMU BEZBJEDNOSTI

Prof. dr Mladenka Balaban, prof. dr Slobodan S. Župljanin, mr Dušanka Talić
FAKTORING KAO ZNAČAJAN IZVOR FINANSIRANJA PREDUZEĆA

Dr Nikola Žarković, Sanja Jakovljević, dipl. ecc
MOBILNOST RADNE SNAGE U EVROPSKOJ UNIJI

Prof. dr Dragan Vukasović,, MA Darko Martinov
ANALIZA FINANSIJSKIH INDIKATORA TROŠKOVA NABAVKE

Dr Đorđe Vidicki, prof. dr Ljiljana Kontić, dr Lazar Vrkatić, prof. dr Dragan Vukasović
EKOLOŠKI I ZDRAVSTVENI TURIZAM IZ PERSPEKTIVE GRAĐANA NOVOG SADA

Dr. sc. Davor Kolenda, dr. sc. Jelena Kolenda
IZAZOVI U PRIMJENI MEĐUNARODNIH STANDARDA ZA PROTUMINSKO DJELOVANJE U HUMANITARNOM RAZMINIRANJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Doc. dr Boško Mandić
STRANE DIREKTNE INVESTICIJE – STANJE I PERSPEKTIVE U BOSNI I HERCEGOVINI

Prof. dr Dragana Šarac, dr Marija Unterberger
LIBERALIZACIJA POŠTANSKOG TRŽIŠTA U REPUBLICI SRBIJI – STANJE I MOGUĆNOSTI

Prof. dr Željko Vojinović, MA Atila Savai
PREDNOSTI I NEDOSTACI NOVIH OSIGURAVAJUĆIH PROIZVODA-METOD GODIŠNJE STOPE TROŠKOVA

Doc. dr Saša Čekrlija
INVESTIRANJE U INDUSTRIJI TURIZMA – ELEMENTI STUDIJE IZVODLJIVOSTI U HOTELSKOM BIZNISU

MA Gorica Malešević
UPOTREBA MONTE CARLO SIMULACIJE U VALUACIJI EVROPSKIH I AMERIČKIH CALL OPCIJA

Svjetlana Vranješ, viši asistent
PROFESIONALNA EDUKACIJA REVIZORA I KVALITET REVIZIJE NAKON PROMJENA U RAČUNOVODSTVENOM REGULATORNOM OKVIRU

Mr Slaven Šalabalija
KOMPETENCIJE ZAPOSLENIH U FUNKCIJI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI KOMPANIJA

Mr Mile Međed, prof. dr Krstan Borojević, dipl. oec., dr Tanja Milešević
UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM BEZBJEDNOSTI KAO INTEGRALNIM DIJELOM KONCEPTA
NACIONALNE BEZBJEDNOSTI

Mr Slađana Đorđević, Dušica Pejić, Slobodan Milošević, doc. dr Slobodanka Pavlović, doc dr Zoran Vujović
PARTICIPATIVNI PRISTUP U IZRADI LEAP-a – STUDIJA SLUČAJA GRAD SMEDEREVO

Prof. dr Srđan Ljubojević
PALEOBIODIVERZITET BOSNE I HERCEGOVINE SA OSVRTOM NA GATAČKI UGLJENI BASEN

Prof. dr Rajko Macura, prof. dr Željko Kovačević
ULOGA STATISTIKE U DRUŠTVENIM NAUKAMA

NAUČNI TRAKTAT
Prof. dr Zoran Kalinić
O studiji Frica Fišer „POSEZANJE ZA SVJETSKOM MOĆI“

PRIKAZ KNJIGE
Mr Slobodan Nagradić
POČECI MODERNOG SRPSKOG ŽENSKOG
RUKOPISA U BOSNI I HERCEGOVINI
Hadži Staka Skenderova i srpska kultura u Bosni i Hercegovini

Svarog broj 15

Doc. dr Dragan Radišić
UKRAJINSKA KRIZA – „ZAMRZNUTI BEZBEDNOSNI IZAZOV― – STALNA PRETNJA MIRU U EVROPI

Prof. dr Momĉilo Sakan
OSNOVE GEOPOLITIKE RUMUNIJE

Mr Ozren Trišić
RANGIRANJE UNIVERZITETA SA OSVRTOM NA REPUBLIKU SRPSKU I BOSNU I HERCEGOVINU

Mr Siniša Lazić
UTICAJ RATA I NACIONALIZMA NA INSTITUCIONALNI RAZVOJ BALKANSKIH DRŽAVA 19. VIJEKA

Prof. dr Milomir V. Martić
NASILJE U PORODICI

Prof. dr Slobodan S. Ţupljanin, prof. dr Krstan Borojević, dipl. oec, dr Tanja Milešević
INTEGRISANI PRISTUP U URBANOM UPRAVLJANJU SIGURNOSTI VODE

Prof. dr Ţeljko Vojinović, ĐurĊina Prokić
PRIKAZ OCENE BONITETA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA KROZ STUDIJU SLUĈAJA

Prof. dr Krstan Borojević, dr Olgica Nestorović, mr Nebojša Borojević
KONCEPT KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI U CILJU UNAPREĐENJA
POSLOVANJA PREDUZEĆA

Doc. dr Blaženka Piuković Babičković, prof. dr Željko Vojinović
FAKTORI OD UTICAJA NA POSLOVNI SISTEM – SPACE I SWOT METODE ANALIZE

Doc. dr Svetlana Terzić, mr Irena Đalić
STANJE FRANŠIZNOG POSLOVANJA NA RAZVIJENIM I MANJE RAZVIJENIM TRŽIŠTIMA

Mr Vlado Vujanić, prof. dr Vasilj Ţarković, dr Dragan Gligorić
UTICAJ PRIMIJENJENOG REŽIMA DEVIZNOG KURSA NA SPOLJNU RAVNOTEŽU EVROPSKIH TRANZICIONIH ZEMALJA THE IMPACT OF THE APPLIED EXCHANGE RATE REGIMES
ON THE EXTERNAL BALANCE OF EUROPEAN TRANSITION COUNTRIES

Doc. dr sc Edin Bandić
KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST SISTEMSKI VAŽNIH BANAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr Boţana Bojić
STANJE I PERSPEKTIVE KRIPTOVALUTA

Mr Vesna Jeftić Arsenović, Sanja Krunić
PROCES ODLUĈIVANJA BANAKA

MA Nebojša Borojević, prof. dr Krstan Borojević
TRANSPARENTNOST INFORMACIJA U BOLNIĈKOM SEKTORU U REPUBLICI SRPSKOJ

Doc. dr Branka Marković, prof. dr Marinko Markić
KONTINUIRANA ELASTIČNOST TRAŽNJE

Mr Daniela Cvetković, doc. dr Slobodanka Pavlović, prof. dr Lidija Amidžić, mr Slađana Đorđević, prof. dr Suzana Đorđević-Milošević
EFEKTI KLIMATSKIH PROMENA NA KULTURNO NASLEĐE SA OSVRTOM NA INSTITUCIONALNI I STRATEŠKI OKVIR

Dr sc Svetozar Savić
STAKLENE POSUDE ZA VINO

Doc. dr Obrad Lukić
LIRSKE PJESME U PROZI MILOŠA VIDAKOVIĆA

Doc. dr Nedeljko Kajiš
METODIĈKI PRISTUP PRIPOVIJETCI Bobilj i druškan Sergeja Jesenjina

PRIKAZI:

Prof. dr Braco Kovaĉević
Prikaz knjige: OMLADINSKE PODKULTURE
Autora: Prof. dr Milomir Martić

Prof. dr Slobodan Ţupljanin
Prikaz knjige: FORMULISANJE STRATEGIJE PREDUZEĆA
Autora: Doc. dr Vaso Arsenović

Svarog broj 14

Profesor Ljubica Ećimović; prof. dr Zoran Kalinić
AKTUELNOST ISTORIJE BOSNE I HERCEGOVINE U DVOTOMNOJ KNJIZI MILORADA EKMEČIĆA
„STVARANJE JUGOSLAVIJE“

Prof. dr Milovan Milutinović; prof. dr Luka Todorović
MEDIJI, POLITIKA I POLITIČKA PROPAGANDA

Doc. dr Nebojša Macanović
USPJEŠNI OBRAZOVNI SISTEMI U SVIJETU

Profesor Predrag Lozo; Dušan Pavlović
OD PRINCIPA OBRAZOVANJA O GENOCIDU I HOLOKAUSTU DO KULTURE PAMĆENJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Prof. dr Dragan Golijan; Vladan Stanković; Jelena Golijan
FUNKCIONISANJE PARLAMENATA BOSNE I HERCEGOVINE

Mr Siniša Bencun
KRITIČKI PRISTUP DRŽAVOCENTRIČNOJ ONTOLOGIJI MEĐUNARODNIH ODNOSA

Prof. dr Slobodan S. Župljanin; prof. dr Mladenka Balaban
STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE I RAZVOJ TRŽIŠTA KAPITALA

Prof. dr Dragan Vukasović; prof. dr Srećko Novaković
UPRAVLJANJE STANDARDNIM TROŠKOVIMA U SERIJSKOJ PROIZVODNJI NA OSNOVU
RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE

Doc. dr Srđan Amidžić; doc. dr Siniša Kurteš
KRETANJA NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA SA NEPOSREDNIM OSVRTOM NA PREDKRIZNI,
KRIZNI I POSTKRIZNI PERIOD

Dr sci Helena Lajšić
ERP SISTEMI – FUNKCIONALNOSTI INFORMACIONOG SISTEMA U CILJU UNAPREĐENJA POSLOVANJA
Komparativna analiza ERP rješenja u podršci ULJR

Doc. dr Branka Kolar Mijatović
PRAVNI STATUS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI U DOMENU
NJIHOVE ODGOVORNOST I OCJENJIVANJA

Mr Nikola Žarković; Sanja Jakovljević
KRIZA EVROZONE I POLOŽAJ MANJE RAZVIJENIJIH ZEMALJA

Mr Vinko Burnać
TRŽIŠTE MOBILNE TELEFONIJE U REPUBLICI SRBIJI – SA OSVRTOM NA POJEDINA SVETSKA TRŽIŠTA

Doc. dr Mirjana Stojanović Trivanović; prof. dr Dijana Grahovac
ZEMLJE ZAPADANOG BALKANA U PROCESU INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU

Doc. dr Saša Čekrlija
EKOTURIZAM I ODRŽIVO UPRAVLJANJE RESURSIMA

Msc Tena Božović
ANALIZA INDIKATORA OPŠTEG I KOOPERATIVNOG POSLOVANJA MALIH HOTELA U CRNOJ GORI

Dr Slobodanka Pavlović; mr Danijela Gavrić
EKOLOŠKA SVIJEST DJECE U VASPITNO – OBRAZOVNIM USTANOVAMA OPŠTINE DOBOJ

Doc. dr Obrad Lukić
ZNAČAJNO POETSKO DOSTIGNUĆE
Jedan pokušaj tumačenja intimističkih pesama
Miloša Vidakovića

Prof. dr Milomir V. Martić
UČITELJ, NASTAVNIK, VASPITAČ

Prof. dr Predrag Kovačević
POVEZANOST MATEMATIKE I IGRE

Prim. dr Radojka Golijan
DIABETES MELLITUS KOD DJECE I KAKO SE ODNOSITI U USTANOVAMA

Profesor Danijela Ognjenović Kovač
POSTIGNUĆA UČENIKA PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE U PRAVOPISU

PRIKAZI:

Prof. dr Mirko Tripunoski
Prikaz knjige: POLITIČKI MENADŽMENT
Autora: Prof. dr Zorana Kalinića

Prof. dr Sreten Ćuzović
Prikaz knjige: MENADŽMENT
Autora: Prof. dr Slobodana Župljanina

Svarog broj 13

Prof. dr sci Radomir Nešković; prof. dr sci Milovan Milutinović
OGRANIČENOST POLITIČKIH STRATEGIJA U REPUBLICI SRPSKOJ I ODNOS PREMA BOSNI I HERCEGOVINI

Mr Slobodan Nagradić
STVARNI DRUŠTVENI POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA
U BIH U SFERI POLITIKE I UČEŠĆA U VLASTI

Prof. dr Dragan Kolev
NEUROPOLITIKA (POLITIČKA NEURONAUKA, POLITIČKI NUROMARKETING, EUROPOLITIKOLOGIJA) – NOVA NAUČNA PARADIGMA

Mr Jovana Š pirić
SIRIJA NA RASKRŠĆU INTERESA CENTARA MOĆI

Prof. dr Momĉilo Sakan
ELEMENTI STRUKTURE NAUČNE TEORIJE

Doc. dr Milomir V. Martić
METODOLOŠKI PRISTUP NASILJU U ŠKOLI

Prof. dr Slobodan S. Ţupljanin; prof. dr Mladenka Balaban
UPRAVLJAČKI ALATI U RAZVOJU TRŽIŠTA NOVCA

Dr Mirjana Stojanović Trivanović; dr Tatjana Dragiĉević Radiĉević
ULOGA I ZNAČAJ KLASTER POLITIKE U REGIONALNOM RAZVOJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Prof. dr Dragan Vukasović
ULOGA RAČUNOVODSTVA U KONTINUELNOM UPRAVLJANJU FINANSIJSKIM TOKOVIMA U NESTABILNIM FINANSIJSKIM USLOVIMA

Doc. dr Boško V. Mandić; Jelena Mandić, dipl.ecc.;
Igor Stojanović, dipl.ecc.
TROŠKOVI I KORISTI EKONOMSKIH INTEGRACIJA

MA Gorica Malesevic
ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY, EDUCATION LEVEL, MARITAL AND CITIZENSHIP STATUS AS DETERMINANTS OF INCOME LEVEL OF SLAVIC IMMIGRANTS

Doc. dr Dejan Gligović
PLANIRANJE POTREBA ZA LJUDSKIM RESURSIMA

Doc. dr Marković Branka; prof. dr Markić Marinko
MJERENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE BOSNE I HERCEGOVINE

Prof. dr Marinko Markić; doc. dr Branka Marković
MODELIRANJE ODRŽIVOG RASTA PREDUZEĆA

Mr Aleksandra Stojaković
INVESTICIONI POTENCIJAL I RAZVOJNE PROMENE TRŽIŠTA OSIGURANJA REPUBLIKE SRBIJE
I ZEMALJA REGIONA

Mr Vinko Burnać
KONTROLA MARKETING AKTIVNOSTI SA PRAKTIČNIM PRIMEROM U JP “POŠTA SRBIJE“

Mr Branimir Kalaš
PRISTUP PORESKOJ EVAZIJI SA TEORIJSKOG ASPEKTA

Doc. dr S vetlana Dušanić Gaĉić; doc. dr Vanja Šušnjar Ĉanković;
mr Zorana Agić UTICAJ KOMUNALNE TAKSE NA RAD PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ

Mr Tijana Radiša
METODE TRENINGA DJECE I MLADIH SA INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA

Doc. dr Obrad Lukić
ZNAČAJNO POETSKO DOSTIGNUĆE Pokušaj tumačenja intimističkih pesama Miloša Vidakoviša

Dr Ţeljko Lakić; dr Tihomir Predić; doc. dr Slobodanka Pavlović
BIOLOŠKA REKULTIVACIJA RUDARSKOM AKTIVNOŠĆU DEGRADIRANIH ZEMLJIŠTA NA LOKACIJI
SRĐEVIĆI – GACKO

PRIKAZI:

Prof. dr Zoran Kalinić
Prikaz naučne studije: POLITIČKI DISKURS IZBLIZA
Autor: Prof. dr Milovan Milutinović

Prof. dr Slobodan Ţupljanin
Prikaz knjige: FORMULISANJE STRATEGIJE PREDUZEĆA
Autor: Doc. dr Vaso Arsenović

Prof. dr Alen Lepirica i prof. dr Sneţana Komatina
Prikaz udžbenika: EKOKLIMATOLOGIJA SA OSNOVAMA METEOROLOGIJE
Autor: Prof. dr Tešo Ristić

Svarog broj 12

Prof. dr sci Luka Todorović: prof. dr sci Milovan Milutinović
GLOBALNE TENDENCIJE I HIBRIDNI RAT

Prof. dr sci Radomir Nešković; mr Monja Kasalović OSNOVNE PROTIVRJEČNOSTI USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE O UKIDANJU DANA REPUBLIKE SRPSKE I PRIJEDLOGA ZAKONA O USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

Mr Ljiljana Aulić; prof. dr Zoran Kalinić UTICAJ MIGRACIJA NA RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE – NEISKORIŠTEN POTENCIJAL

Doc. dr sci Jelena Vukoičić
RADIKALNI ISLAM I ZAPAD – ODNOS CIVILIZACIJA, IDEOLOGIJA
I POLITIKA U ISTORIJSKOM I SAVREMENOM KONTEKSTU

Prof. dr Dragan M. Golijan; Jelena D. Golijan NASTANAK REPUBLIKE SRPSKE I NJEN USTAV

Doc. dr Milomir V. Martić VRŠNJAČKO NASILJE – BULLYING

Prof. dr Krstan Borojević; dr Tanja Milešević MENADŽMENT OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Prof. dr Slobodan S. Župljanin; doc. dr Vaso Arsenović STAVOVI ZAPOSLENIH I OTPOR PREMA PROMJENAMA

Doc. dr Mirjana Stojanović-Trivanović; dr Blaženka Piuković Babičković RIZICI TRANSPORTNOG OSIGURANJA I PODELA RIZIKA PREMA PLOVNIM PUTEVIMA

Mr Davor Kolenda CORPORATIONS AND CORPORATE GOVERNANCE SYSTEMS (KORPORACIJE I SISTEMI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA)

Mr Dragana Došenović POSLOVNA ETIKA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Mr Vesna Jeftić Arsenović SPECIFIČNOSTI OBEVREĐENJA I PRESTANKA PRIZNAVANJA NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME

Doc. dr Vaso Arsenović; prof. dr Slobodan S. Župljanin METODI FINANSIRANJA MERDŽERA I AKVIZICIJA

Doc. dr Boško V. Mandić
NEOLIBERALIZAM I TRANZICIJA NA PRIMJERU BOSNE I HERCEGOVINE

Sonja Gavrić dipl. ecc. ANALIZA PORESKOG OPTEREĆENJA RADA – PORESKOG KLINA U REPUBLICI SRPSKOJ

Dr Marica Đokić NEPRAVEDNE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA

Mr Jelena Kolenda; mr Davor Kolenda HUMAN RESOURCES IN MINE ACTION (LJUDSKI RESURSI U PROTUMINSKIM AKCIJAMA)

Mr Slađana Đorđević; prof. dr Suzana Đorđević-Milošević; doc. dr Zoran Vujović; Mr Daniela Cvetković; doc. dr Slobodanka Pavlović PROCENA EKOLOŠKOG STATUSA OPŠTINE ČAJETINA BAZIRANA NA DPSIR PRISTUPU

Dr Ružica Lekanić Đervida ZNAČAJ IZGRADNJE ODNOSA S JAVNOŠĆU U INSTITUCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

Prim. dr Radojka Golijan; Milica Golijan NAJČEŠĆE BOLESTI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA

Doc. dr Obrad Lukić KOMPARATIVNA ANALIZA DVEJU PESAMA (Pindarova i Bakhilidova epinikija)

Mr Čedomir P. Knežević KOMUNIKATIVNI PRISTUP NASTAVI STRANOG JEZIKA NASUPROT GRAMATIČKO PREVODNOM METODU

Mr Marin Ž. Milutinović profesor ALTRUIZAM – BAZIČNA KOMPONENTA RAZUMEVANJA NASTAVNIKA I UČENIKA

PRIKAZI:

Prof. dr Milovan Milutinović Prikaz naučne monografije: SAVREMENI JAVNI SEKTOR Autor: Prof. dr Zoran Kalinić

Prof. dr Rade Tanjga Prikaz udžbenika: MATEMATIKA ZA 8 RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Autor: Prof. dr Predrag Kovačević

Doc. dr Saša Čekrlija Prikaz studije: IZBJEGLICE – PRAVO I STVARNOST Autor: Mr Milan Račić

Svarog broj 11

Prof. dr Momčilo Sakan
OSNOVE GEOPOLITIKE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Prof. dr sci Luka Todorović
(NE)KREATIVNOST POLITIČKIH ELITA I JAVNOST

Prof. dr sci Radomir Nešković
NEKI ASPEKTI SECESIJE KOSOVA I METOHIJE

Dr Irina Kovačević
NEOLIBERALIZAM I DRUŠTVENE PROMJENE U SVIJETU

Prof. dr Slobodan S. Župljanin
KULTURNO OKRUŽENJE I UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA

Doc. dr Saša Čekrlija
SAVREMENI ALATI U METODOLOGIJI DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA, KONTREVERZE I PREDNOSTI INTERNETA

Doc. dr sci Fikret Midžić
IMAOCI ARHIVSKE GRAĐE I ELEKTRONSKA IZRADA BAZE PODATAKA KROZ PRIMJENU NOVIH MEĐUNARODNIH STANDARDA ISAAR-CPF I ISAD-G

Mr Nikola Žarković
EKONOMSKA KRIZA U GRČKOJ

Prof. dr Dragan Vukasović, prof. dr Srećko Novaković
ALTERNATIVNO POVEĆANJE RENTABILNOSTI REDUKCIJOM TROŠKOVA

Doc. dr Vaso Arsenović, prof. dr Željko Kovačević
FORMULISANJE STRATEGIJE PREDUZEĆA KAO ANALITIČKI PROCES: DOMET PORTEROVOG POZICIONISTIČKOG PRISTUPA

Dr Mihajlo Travar, doc. dr Mirjana Stojanović-Trivanović
KONCEPT RAZVOJA PROIZVODA DO 2020 – „WORLD 2020“

Doc. dr Slobodan Pešević
VAŽNOST UPRAVLJANJA NEMATERIJALNOM IMOVINOM (OSNOVNE NAPOMENE)

Prof. dr Srećko Novaković, prof. dr Dragan Vukasović
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU

Doc. dr Milomir V. Martić
POSLOVNA KULTURA I POSLOVNO PREGOVARANJE

Mr Tena Perović
POSLOVNO UMREŽAVANJE KAO FAKTOR RAZVOJA MALIH HOTELA U CRNOJ GORI

Mr Željko M. Radosavac
SAVREMENO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Doc. dr Svetlana Terzić
OD POČETKA RAZVOJA FARMACIJE DO FARMACEUTSKIH BREDNOVA

Prof. dr Predrag Kovačević
PROBLEMSKA NASTAVA MATEMATIKE U III RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

Doc. dr Obrad Lukić
METODIČKI PRISTUP PJESMI „ZIMSKO JUTRO“ VOJISLAVA ILIĆA

Mr Milorad B. Pantelić
AVANGARDA – POJAM, TEORIJE, KONTEKSTI

Mr Marin Ž. Milutinović
AKTUELNI PROBLEMI LIKOVNOG VASPITANJA NA OSNOVU ANALIZE NASTAVNIH PROGRAMA
U SREDNJIM ŠKOLAMA

PRIKAZI

Mr Aleksić Ognjen, dipl. ecc
Prikaz studije: OSIGURANJE EKONOMSKO-PRAVNI PRINCIPI
Autora: Prof. dr Borisa Marovića, prof. dr Zorana Kalinića, doc. dr Vladimira Njegomira

Dr Mladen Mirosavljević, Banja luka College
Prikaz studije: SOCIOLOŠKI KONTEKST SAVREMENOG MARKETINGA – druga slika globalnog fenomena
Autora: Prof. dr Ostoje Barašina

Svarog no.10 – DEVELOPMENT CHALLENGES TO 2020

Prof. Žarko Pavić MD, PhD, Prof. Zoran Kalinić PhD
UNIVERSITIES SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Professor Zoltán Baracskai PhD, professor Jolán Velencei PhD
SMART OR WISE

Professor Milovan Milutinović PhD
POLITICAL STABILITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA PREREQUISITE OF SOCIAL DEVELOPMENT

Professor Luka V. Todorović PhD
REHEATING THE “COLD PEACE” AND THE GLOBAL SECURITY

Professor Dragan M. Golijan PhD, Radoslav Lavrić, Jelena Golijan
THE INFLUENCE OF HUMAN RIGHTS ON SOCIAL DEVELOPMENT

Assistant professor Gordan Radić PhD
ECONOMIC DIPLOMACY, DIPLOMACY OF FUTURE

Jelena Vukoičić PhD
BOSNIA AND HERZEGOVINA’S FUTURE IN THE LIGHT OF CHANGES ON THE INTERNATIONAL POLITICAL SCENE

Assistant professor Zoran Pejičić, PhD
POVERTY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AS AN ENVIRONMENTAL THREAT AND A CHALLENGE

Professor Simeun D. Vilendečić, Jovo S. Vilendečić
MATERIAL LAYERING AS STAGE OF DEVELOPMENT

Professor Željko Vojinović PhD, Blaženka Piuković Babičković PhD
PROSPECTS OF PENSION SYSTEMAS A CHALLENGE OF SOCIAL STABILITY AND LIVING STANDARDS

Assistant professor Mira Ćuk PhD
SOCIAL SECURITY AS A CHALLENGE AND A FACTOR OF SOCIAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

Professor Mladenka Balaban PhD
REQUIREMENTS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF SERBIA

Assistant professor Mirjana Stojanović Trivanović PhD, professor
Mihajlo Travar PhD, assistant professor Dijana Grahovac PhD
INNOVATION AND ITS IMPACT ON COMPETITIVE POSITION OF BIH PRODUCERS ON THE MARKET

Professor Slobodan S. Župljanin PhD
MANAGEMENT OF THE RETAIL IN THE REPUBLIC OF SRPSKA TO 2020

Assistant professor Vaso Arsenović, PhD
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT CHALLENGES BY APPLYING CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS

Assistant professor Dejan Gligović PhD
INNOVATION AS AN ECONOMIC CHARACTERISTIC IN COMPANIES’ DEVELOPMENT IN THE FUTURE

Professor Dragan Vukasović PhD, professor Srećko Novaković PhD
LIQUIDITY AS A DEVELOPMENT COMPONENT IN THE SEASONAL VARIATIONS OF FINANCIAL FLOWS

Assistant Professor Slobodan Pešević
REHABILITATION AS A COMPANY’S MODEL FOR GETTING OUT OF THE CRISIS

Assistant professor Mladen Mirosavljević PhD, Mirjana Milovanović MA
BRANDING OF THE COUNTRY AND CITY FOR PURPOSE OF ECONOMICAL AND POLITICAL PROMOTION

Professor Drago Cvijanović PhD, Branko Mihailović PhD, professor Miroslav Cavlin PhD
ECONOMIC AND ETHICAL CHALLENGES OF DEVELOPMENT IN THE FORTHCOMING PERIOD

Dragan Radišić PhD
ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SECURITY – PROSPECTS, CHALLENGES

Professor Srdjan Ljubojevic PhD
ECONOMIC AND ECOLOGICAL IMPORTANCE OF SOLID BIOFUELS IN OUR COUNTRY AND WORLDWIDE

Dražena Stanojević МА
HUMAN RESOURCES AS A FACTOR AN ECONOMIC DEVELOPMENT

Professor Božidar Veljković PhD, lecturer Lea-Marija Colarič-Jakše, MSc.
PRINCIPLES OF THE TOURIST AREA INTHE VISION OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Vladimir Dragičević MA
ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT

Assistant professor Jela Ikanović PhD, professor Vojislav Trkulja PhD,
PhD Željko Lakić, assistant professor Gordana Dražić PhD
THE POSSIBILITY OF GROWING ALTERNATIVE CEREALS ON DEGRADED LAND

Sanja Sakan PhD, Dragana Đorđević PhD, assistant professor Nenad Sakan PhD
ASSESSMENT OF POLLUTION WITH TOXIC ELEMENTS IN RIVER SEDIMENTS BY CALCULATING FACTORS OF CONTAMINATION AND APPLICATION OF STATISTICAL METHODS

Professor Halid Makić PhD, Aida Korčić MA, Bahrudin Hrnjica PhD, Samira Dedić MA, Samira Hotić MA, Džemila Agić MA
DEVELOPMENT OF A MODEL OF PREDICTING THE SWEETNESS LEVEL BY USING METHODS OF
GENETIC PROGRAMMING

Branka Marković PhD, professor Marinko Markić PhD
MODEL STOCK WITH VARIABLE PRICE AND KNOW PROBABILITY

Danijela Knežević MA, professor Jelena Milovanović PhD, Nebojša
Knežević MA, Jelena Subić, assistant professor Slobodanka Pavlović PhD
SUPPORT COMPATIBILITY OF RURAL DEVELOPMENT WITH THE CHALLENGES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Mesud Adžemović MA, Miloš Nikolić MA, Dimitrije Aleksić MA
ENVIRONMENTAL DETERMINANTS OF ECONOMICS AND REDESIGN OF ECOLOGICAL-ECONOMIC INSTRUMENTARIUM FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

Assistant professor Jasmina Ibrahimpašić PhD, Eldina Purković,
Merima Toromanović MA
AUTOTROPHIC NITRIFICATION OF MUNICIPAL WASTE WATER

Assistant professor Slobodanka Pavlović PhD,
Aleksandar Džigumović, Željko Aleksić MA
THE HARMFUL EFFECTS OF TOBACCO ON THE ENVIRONMENT AND HEALTH

Assistant profesor Saša Čekrlija PhD
THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, MULTINATIONAL CORPORATIONS AS
CO-CREATORS INTERNATIONAL RELATIONS

Assistant professor Borka Vukajlović PhD, Dragan Vukajlović PhD
SPORT AND PERSONS WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF LOCAL COMMUNITY

Professor Predrag Kovačević PhD
INFLUENCE OF METHODOLOGY TO EDUCATION OF STAFF IN HIGHER EDUCATION

Čedomir Knežević MA
DEVELOPMENT OF THEORIES AND METHODS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Assistant professor Maja Trifunović PhD
MOTIVATIONAL STYLES AND STUDENT ACHIEVEMENT

Marijana Radić
THE USE OF WEAPONS CONTAINING DEPLETED URANIUM AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT

Svarog broj 10 – IZAZOVI RAZVOJA DO 2020. GODINE

Prof. dr Žarko Pavić, prof. dr Zoran Kalinić
ODRŽIVI RAZVOJ UNIVERZITETA

Prof. dr Zoltán Baracskai, prof. dr Jolán Velencei
PAMETNI ILI UMNI

Prof. dr sci Milovan Milutinović
POLITIČKA STABILNOST BOSNE I HERCEGOVINE
PREDUSLOV DRUŠTVENOG RAZVOJA

Prof. dr sci Lukа V. Todorović
PODGREVANJE HLADNOG MIRA I GLOBALNA BEZBEDNOST

Prof. dr Dragan M. Golijan, Radoslav Lavrić, Jelena Golijan UTICAJ LJUDSKIH PRAVA NA DRUŠTVENI RAZVOJ

Doc. dr Gordan Radić
GOSPODARSKA DIPLOMACIJA, DIPLOMACIJA BUDUĆNOSTI

Dr Jelena Vukoičić
BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE U SVETLU PROMENA NA MEĐUNARODNOJ POLITIČKOJ SCENI

Doc. dr sci Zorаn Pejičić
SIROMAŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI KAO EKOLOŠKA PRIJETNJA I IZAZOV

Prof. dr Simeun D. Vilendečić, Jovo S. Vilendečić
MATERIJALNO RASLOJAVANJE KAO FAZA RAZVOJA

Prof. dr Željko Vojinović, dr Blaženka Piuković Babičković
PERSPEKTIVE PENZIONOG SISTEMA KAO IZAZOV
STABILNOSTI DRUŠTVENOG I ŽIVOTNOG STANDARDA

Doc. dr Mira Ćuk
SOCIJALNA SIGURNOST KAO IZAZOV I FAKTOR
DRUŠTVENOG RAZVOJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Prof. dr Mladenka Balaban
PREDUSLOVI ZA EKONOMSKI RAZVOJ SRBIJE

Doc. dr Mirjana Stojanović Trivanović, doc. dr Mihajlo Travar,
doc. dr Dijana Grahovac
INOVACIJE I NJIHOV ZNAČAJ ZA KONKURENTSKU POZICIJU
BH PROIZVOĐAČA U USLOVIMA GLOBALNOG TRŽIŠTA

Prof. dr Slobodan S. Župljanin
UPRAVLJANJE MALOPRODAJOM U REPUBLICI SRPSKOJ
DO 2020. GODINE

Doc. dr Vaso Arsenović
DRUŠTVENO-EKONOMSKI IZAZOVI RAZVOJA PRIMJENOM
PREKOGRANIČNIH MERDŽERA I AKVIZICIJA

Doc. dr Dejan Gligović
INOVATIVNOST I INOVACIJE KAO EKONOMSKA OBELEŽJA
RAZVOJA PREDUZEĆA U NAREDNOM PERIODU

Prof. dr Dragan Vukasović, prof. dr Srećko Novaković
LIKVIDNOST KAO RAZVOJNA KOMPONENTA U SEZONSKIM
VARIJACIJAMA FINANSIJSKIH TOKOVA

Doc. dr Slobodan Pešević
SANACIJA KAO MODEL IZLASKA PREDUZEĆA IZ KRIZE

Doc. dr Mladen Mirosavljević, mr Mirjana Milovanović
BRENDIRANJE DRŽAVE I GRADA U CILJU
EKONOMSKE I POLITIČKE PROMOCIJE

Prof. dr Drago Cvijanović, dr Branko Mihailović, prof. dr Miroslav Čavlin
EKONOMSKI I ETIČKI IZAZOVI RAZVOJA
U NAREDNOM PERIODU

Dr Drаgаn Rаdišić
EKOLOGIJA I EKOLOŠKA BEZBEDNOST
PERSPEKTIVE I IZAZOVI

Prof. dr Srđan Ljubojević
PRIVREDNI I EKOLOŠKI ZNAČAJ ČVRSTIH BIOGORIVA
KOD NAS I U SVIJETU

Mr Dražena Stanojević
LJUDSKI RESURSI KAO FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA

Prof. dr Božidar Veljković, pred. Lea-Marija Colarič-Jakše mr
PRINCIPI TURISTIČKOG PROSTORA U VIZIJI
PRIVREDNOG RAZVOJA

Mr oec Vlаdimir Drаgičević
EKONOMSKO-SOCIJALNI PROBLEMI NEZAPOSLENOSTI MLADIH

Doc. dr Jela Ikanović, prof. dr Vojislav Trkulja, doc. dr Željko Lakić, prof. dr Gordana Dražić
MOGUĆNOST GAJENJA ALTERNATIVNIH ŽITA
NA DEGRADIRANOM ZEMLJIŠTU

Dr Sanja Sakan, dr Dragana Đorđević, doc. dr Nenad Sakan PROCENA ZAGAĐENJA REČNIH SEDIMENATA TOKSIČNIM ELEMENTIMA PRIMENOM FAKTORA KONTAMINACIJE I STATISTIČKIH METODA

Prof. dr Halid Makić, mr sc Aida Korčić, mr sc Bahrudin Hrnjica,
mr sc. Samira Dedić, mr sc Samira Hotić, mr sc Džemila Agić
RAZVOJ MODELA ZA PREDVIĐANJE STEPENA SLADIVOSTI
KORIŠTENJEM METODA GENETSKOG PROGRAMIRANJA

Dr. sc Branka Marković, prof. dr Marinko Markić
MODEL ZALIHA SA PROMJENJIVOM CIJENOM I POZNATOM VJEROVATNOĆOM

Mr Danijela Knežević, prof. dr Jelena Milovanović, mr Nebojša Knežević, Jelena Subić, doc. dr Slobodanka Pavlović
USKLAĐENOST PODRŠKE RURALNOM RAZVOJU SA IZAZOVIMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Mr sc Mesud Adžemović, mr sc Miloš Nikolić, mr sc Dimitrije Aleksić
EKOLOŠKE DETERMINANTE EKONOMIJE I REDIZAJN EKOLOŠKO-EKONOMSKOG INSTRUMENTARIJUMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Doc. dr Jasmina Ibrahimpašić, Eldina Purković, mr Merima Toromanović
AUTOTROFNA NITRIFIKACIJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

Doc. dr Slobodanka Pavlović, Aleksandar Džigumović, mr Željko Aleksić – NEGATIVNI EFEKTI DUVANA NA ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE

Doc. dr sc Saša Čekrlija
ZNAČAJ MEĐUNARODNOG MENADŽMENTA MULTINACIONALNE KORPORACIJE KAO SUKREATORI
MEĐUNARODNIH ODNOSA

Doc. dr Borka Vukajlović, dr Dragan Vukajlović
SPORT I OSOBE SA INVALIDITETOM U KONTEKSTU LOKALNE ZAJEDNICE

Prof. dr Predrag Kovačević
UTICAJ METODIKE NA ŠKOLOVANJE KADROVA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Mr Čedomir Knežević
RAZVOJ TEORIJA I METODA UČENJA STRANOG JEZIKA

Doc. dr sc Maja Trifunović
MOTIVACIONI STILOVI I USPJEH UČENIKA

Mаrijаnа Rаdić, dipl. prаvnik
UPOTREBA ORUŽJA SA OSIROMAŠENIM URANIJUMOM I NJEGOV UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

Svarog broj 9

Prof. dr Božidar Veljković, mr Lea Marija Colarič Jaskše, doc. dr Borut Vojinović – SAMOOPREDELJENJE NARODA I SUVERENOST DRŽAVA

Prof. dr sci Milovan Milutinović, prof. dr sci Zoran Kalinić, mr sci Slobodan Radulj – SECESIJA IZRAZ PRAVA NARODA NA SAMOOPREDELJENJE

Doc. dr sci Radomir Nešković – REFERENDUM U KONTEKSTU DRŽAVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE

Dr Dragan M. Golijan, mr Slađan Vasiljević – USTAV KAO NAJVIŠI PRAVNI AKT, NJEGOVA REALNOST I MOGUĆNOST ZA PROMJENE (Osvrt na Ustav Bosne i Hercegovine)

Mr Slobodan Nagradić – UVOD U RAZUMIJEVANJE MANJINSKIH RELIGIJA U POSTDEJTONSKOJ BOSNI I HERCEGOVINI

Doc. dr sc Milomir V. Martić – MJERE I PROGRAMI ZA PREVENCIJU NASILJA U ŠKOLAMA

Dr Miro Simonič, mr Antun Vorina – MIGRACIJA IZ URBANIH NASELJA U RURALNA PODRUČJA

Mr Jelena Kuprešanin – POPULACIONA POLITIKA KAO DIO RAZVOJNA POLITIKE

Dr sci Zoran T. Pejičić – EKOLOŠKE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI LIMITIRAJUĆI FAKTOR TRANZICIONOG I PODIJELJENOG DRUŠTVA

Doc. dr Saša Čekrlija, mr Mirnest Bandić – POLITIČKE KAMPANJE I IDEOLOGIJA, KONTRADIKTORNOST IDEJA I IZBORNIH REZULTAT

Prof. dr Slobodan Župljanin, doc. dr Krstan Borojević, dr Mario Karadža – MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM (TQM) U GRADSKIM UPRAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Prof. dr Ljiljana Kontić – IDENTIFIKOVANJE FAKTORA UTICAJA NA PERFORMANSE PRIVATIZOVANIH PREDUZEĆA

Prof. dr Simeun Vilendečić, Jovo Vilendečić dipl. ecc – PRONEVJERE U BIJELIM KNJIGAMA (…prevare kroz papire)…

Mr Dražena Stanojević – KOMPENZACIJE U MEĐUNARODNOM MENADŽMENTU LJUDSKIH RESURSA

Mr Aleksandra I. Lazić – UTICAJ GLOBALIZACIJE NA MEDIJSKO TRŽIŠTE U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr Ljubica Janjetović – ZAKONSKA REGULATIVA DJELATNOSTI JAVNOG SERVISA U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr Maja Buhovac dipl. iur – AGRESIJA I RATNI ZLOČINI

Prof. dr Predrag Kovačević – FORMIRANJE POJMA BROJA OD 1 DO 10 U UČENJU MATEMATIKE NA PREDŠKOLSKOM UZRASTU

Doc. dr Slobodanka Pavlović – INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA ZA TURISTIČKE DESTINACIJE

Mr Milorad B. Pantelić – ZNAČAJ MOTIVACIJE U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

Prof. dr Nebojša Švraka, mr Svjetlana Krstić – UTICAJ NAGRADA I KAZNI NA STAVOVE PREMA NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA

PRIKAZI:

Prof. dr Radenka Grgić, doc. dr Milko Štimac, Univerzitet Banja Luka
Prikaz studije: MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI
Autora: Prof. dr Jugoslav Jovičić i mr Suzana Mirosavić

Prof. dr Ivan Milojević, Univerzitet Beograd
Prikaz studije: OSNOVE RAČUNOVODSTVA
Autora: Prof. dr Dragan Vukasović i doc. dr Slobodan P. Pešević

Prof. dr Miodrag Živanović, Filozofski fakultet Univerzitet Banja Luka
Prikaz studije: MARKSOVA KONCEPCIJA ČOVJEKA
Autor: Dr Ljuban Bajić

Doc. dr Mirjana Bartula, doc. dr Nada Petrović, Univerzitet Banja Luka
Prikaz studije: EKOLOŠKO-PROIZVODNI POTENCIJALI
LJEKOVITOG I JESTIVOG BILJA U ŠUMAMA I NA ŠUMSKIM
ZEMLJIŠTIMA REPUBLIKE SRPSKE
Autora: Srđan Ljubojević, Nada Šumatić, Dane Marčeta,
Zorana Hrkić i Drago Petković

Svarog broj 8

Doc. dr Vaso Arsenović, prof. dr Željko Kovačević – FORMULISANJE STRATEGIJE PREDUZEĆA KAO ANALITIČKI PROCES – DOMET PORTEROVOG POZICIONISTIČKOG PRISTUPA

Dr Irina Kovačević – NEOLIBERALIZAM I DRUŠTVENE PROMJENE U SVIJETU

Dr Mihajlo Travar, doc. dr Mirjana Stojanović-Trivanović – KONCEPT RAZVOJA PROIZVODA DO 2020 – WORLD 2020

Dr Mladen Mirosavljević, Banja luka College – Prikaz KNJIGE SOCIOLOŠKI KONTEKST SAVREMENOG MARKETINGA – druga slika globalnog fenomena Autora Prof. dr Ostoje Barašina

Mr Aleksić Ognjen, dipl. ecc – Prikaz KNJIGE OSIGURANJE EKONOMSKO-PRAVNI PRINCIPI – Autora Prof. dr Borisa Marovića, prof. dr Zorana Kalinića, doc. dr Vladimira Njegomira

Mr Marin Ž. Milutinović – AKTUELNI PROBLEMI LIKOVNOG VASPITANJA NA OSNOVU ANALIZE NASTAVNIH PROGRAMA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Mr Milorad B. Pantelić – AVANGARDA – POJAM, TEORIJE, KONTEKSTI

Mr Nikola Žarković – EKONOMSKA KRIZA U GRČKOJ

Mr Tena Perović – POSLOVNO UMREŽAVANJE KAO FAKTOR RAZVOJA

Mr Željko M. Radosavac – SAVREMENO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Prof. dr Dragan Vukasović, prof. dr Srećko Novaković – ALTERNATIVNO POVEĆANJE RENTABILNOSTI

Prof. dr Momčilo Sakan – OSNOVE GEOPOLITIKE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Prof. dr Predrag Kovačević – PROBLEMSKA NASTAVA MATEMATIKE U III RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

Prof. dr sci Luka Todorović – (NE)KREATIVNOST POLITIČKIH ELITA I JAVNOST

Prof. dr sci Radomir Nešković – NEKI ASPEKTI SECESIJE KOSOVA I METOHIJE

Prof. dr Slobodan S. Župljanin – KULTURNO OKRUŽENJE I UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA

Prof. dr Srećko Novaković, prof. dr Dragan Vukasović – UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU

Doc. dr Milomir V. Martić – POSLOVNA KULTURA I POSLOVNO PREGOVARANJE

Doc. dr Obrad Lukić – METODIČKI PRISTUP PJESMI „ZIMSKO JUTRO“ VOJISLAVA ILIĆA

Doc. dr Saša Čekrlija – SAVREMENI ALATI U METODOLOGIJI DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA, KONTREVERZE I PREDNOSTI INTERNETA

Doc. dr sci Fikret Midžić – IMAOCI ARHIVSKE GRAĐE I ELEKTRONSKA IZRADA BAZE PODATAKA KROZ PRIMJENU NOVIH MEĐUNARODNIH STANDARDA ISAAR-CPF I ISAD-G

Doc. dr Slobodan Pešević – VAŽNOST UPRAVLJANJA NEMATERIJALNOM IMOVINOM (OSNOVNE NAPOMENE)

Doc. dr Svetlana Terzić – OD POČETKA RAZVOJA FARMACIJE DO FARMACEUTSKIH BREDNOVA

Svarog broj 7

Mr Slobodan Nagradić – UVOD U RAZUMIJEVANJE MANJINSKIH RELIGIJA U POSTDEJTONSKOJ BOSNI I HERCEGOVINI

Prikaz studije EKOLOŠKO-PROIZVODNI POTENCIJALI LJEKOVITOG I JESTIVOG BILJA U ŠUMAMA I NA ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA REPUBLIKE SRPSKE – Autora Srđan Ljubojević, Nada Šumatić, Dane Marčeta, Zorana Hrkić i Drago Petković

Prikaz studije MARKSOVA KONCEPCIJA ČOVJEKA – Autor Dr Ljuban Bajić

Prikaz studije MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI – Autora Prof. dr Jugoslav Jovičić i mr Suzana Mirosavić

Prikaz studije OSNOVE RAČUNOVODSTVA – Autora Prof. dr Dragan Vukasović i doc. dr Slobodan P. Pešević

Prof. dr Božidar Veljković, mr Lea Marija Colarič Jaskše, doc. dr Borut Vojinović – SAMOOPREDELJENJE NARODA I SUVERENOST DRŽAVA

Prof. dr Ljiljana Kontić – IDENTIFIKOVANJE FAKTORA UTICAJA NA PERFORMANSE PRIVATIZOVANIH PREDUZEĆA

Prof. dr Nebojša Švraka, mr Svjetlana Krstić – UTICAJ NAGRADA I KAZNI NA STAVOVE PREMA NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA

Prof. dr Predrag Kovačević – FORMIRANJE POJMA BROJA OD 1 DO 10 U UČENJU MATEMATIKE NA PREDŠKOLSKOM UZRASTU

Prof. dr sci Milovan Milutinović, prof. dr sci Zoran Kalinić, mr sci Slobodan Radulj – SECESIJA IZRAZ PRAVA NARODA NA SAMOOPREDELJENJE

Prof. dr Simeun Vilendečić, Jovo Vilendečić dipl. ecc – PRONEVJERE U BIJELIM KNJIGAMA (…prevare kroz papire)…

Prof. dr Slobodan Župljanin, doc. dr Krstan Borojević, dr Mario Karadža – MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM (TQM) U GRADSKIM UPRAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Doc. dr Saša Čekrlija, mr Mirnest Bandić – POLITIČKE KAMPANJEI IDEOLOGIJA, KONTRADIKTORNOST IDEJA I IZBORNIH REZULTAT

Doc. dr sc Milomir V. Martić – MJERE I PROGRAMI ZA PREVENCIJU NASILJA U ŠKOLAMA

Doc. dr sci Radomir Nešković – REFERENDUM U KONTEKSTU DRŽAVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE

Doc. dr Slobodanka Pavlović – INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA ZA TURISTIČKE DESTINACIJE

Dr Dragan M. Golijan, mr Slađan Vasiljević – USTAV KAO NAJVIŠI PRAVNI AKT, NJEGOVA REALNOST I MOGUĆNOST ZA PROMJENE (Osvrt na Ustav Bosne i Hercegovine)

Dr Miro Simonič, mr Antun Vorina – MIGRACIJA IZ URBANIH NASELJA U RURALNA PODRUČJA

Dr sci Zoran T. Pejičić – EKOLOŠKE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI LIMITIRAJUĆI FAKTOR TRANZICIONOG I PODIJELJENOG DRUŠTVA

Mr Aleksandra I. Lazić – UTICAJ GLOBALIZACIJE NA MEDIJSKO TRŽIŠTE U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr Dražena Stanojević – KOMPENZACIJE U MEĐUNARODNOM MENADŽMENTU LJUDSKIH RESURSA

Mr Jelena Kuprešanin – POPULACIONA POLITIKA KAO DIO RAZVOJNA POLITIKE

Mr Ljubica Janjetović – ZAKONSKA REGULATIVA DJELATNOSTI JAVNOG SERVISA U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr Maja Buhovac dipl. iur – AGRESIJA I RATNI ZLOČINI

Mr Milorad B. Pantelić – ZNAČAJ MOTIVACIJE U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

Svarog broj 6

Doc. dr sci Vesna Stanković Pejnović – KRITIKA MASOVNE KULTURE FRIEDRICHA NIETZSCHEA

Doc. dr Tešo Ristić – RAT KAO EKOLOŠKI ANTROPOGENI RIZIK – Sa akcentom na prostor opštine Teslić

Dr Mihajlo Travar, dr Mirjana Stojanović Trivanović, mr Nebojša Kuduz – IT KAO KLJUČNA KOMPONENTA SAVREMENE ORGANIZACIONE STRUKTURE PREDUZEĆA

Dr sci Branka Marković, prof. dr Marinko Markić – OPTIMIZACIJA ZALIHA ZA VIŠE PROIZVODA

Mr Anton Vorina, dr Božidar Veljković, dr Miro Simonič – SOCIO-EKONOMSKA BUDUĆNOST EVROPSKE UNIJE – PROŠIRENJE ILI SLOM

Mr Boris Kujundžić – LOKALNI ELEKTRONSKI MEDIJI U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr Goran Kalinić, prof. Ljubica Srdić – ARHEOLOŠKI LOKALITETI OPŠTINE MRKONJIĆ GRAD

Mr Ozrenka Bjelobrk Babić, Višnja Šušnjar prof., mr Vesna Šušnjar – LIČNOST I NOVOKOMPONOVANA NARODNA MUZIKA KAO STRANPUTICA DRUŠTVA, (NE)KVALITET TEKSTOVA

Mr Tatjana Vidaković – POJAM I OBLICI MATERIJALNIH NAGRADA I NJIHOVA ULOGA U POSLOVANJU ORGANIZACIJE

Prikaz studije MEĐUDOMAĆA POLITIKA – Dileme spoljne politike BIH – Autora prof. dr Luke V. Todorovića

Prikaz studije SUVERENO KOMUNICIRANJE – Individualni komunikativni suverenitet u projekcijama tehnološkog determinizma – Autora dr sci Novaka A. Popovića i dr sci Milovana Milutinovića

Prof. dr Dragan Vukasović – UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU

Prof. dr Đorđe Mikić, emeritus – SARAJEVSKI ATENTAT 1914. GODINE I BOSNA I HERCEGOVINA

Prof. dr Jordan Aleksić, Nevena Božić – OBRAZOVNI PROFILI ZA NOVA ZANIMANJA

Prof. dr Marinko Markić, dr sci Branka Marković – TEORIJA IGARA I LINEARNO PROGRAMIRANJE

Prof. dr Momčilo Sakan – UKRAJINSKA KRIZA

Prof. dr sci Besim Spahić, Maja Nožica – FACEBOOK I NJEGOV UTICAJ NA KREIRANJE SREDSTAVA ZA AKTIVIZAM VIRTUALNE JAVNOSTI U GLOBALNOM KOMUNIKACIJSKOM PROSTORU

Prof. dr Slobodan S. Župljanin, prof. dr Mladenka Balaban – GLOBALIZACIJA I TRANSNACIONALNE PRAKSE

Prof. dr Zoran Kalinić – PARLAMENTARIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI I NJEGOVA KRIZA

Prof. dr Željko Vojinović – OSNOVNA OBELEŽJA OSIGURANJA BILJNE PROIZVODNJE U SRBIJI

Slobodan Nagradić, prof. – SOCIOLOGIJA, KRIMINAL I DEVIJANTNO PONAŠANJE MLADIH

Doc. dr Golijan M. Dragan – LOKALNA SAMOUPRAVA U REPUBLICI SRPSKOJ

Doc. dr Nebojša M. Macanović – SOCIJALNA OBILJEŽJA KRIMOGENE INFICIRANOSTI UČENIKA

Doc. dr Saša Čekrlija – REZULTATI EDUKACIJA PREDSTAVNICA POLITIČKIH PARTIJA I IZABRANIH PREDSTAVNICA VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Doc. dr sci Idriz Ćosić, dipl. ecc – MANIFESTACIJA KORUPCIJE U OBRAZOVANJU I MOGUĆNOSTI SPREČAVANJA ISTE

Doc. dr sci Milovan Milutinović – KONSENSUALNA (KONSOCIJALNA) DEMOKRATIJA

Svarog broj 5

Milenko KRAJIŠNIK – SPOLJNA TRGOVINA BOSNE I HERCEGOVINE I PROŠIRENJE EVROPSKE UNIJE

Milovan MILUTINOVIĆ – BOSNA I HERCEGOVINA NA RASKRŠĆU SEKULARIZMA I TEOKRATIJE

Momčilo SAKAN – REVITALIZACIJA KULTURE MIRA

Natalija D. PETRIĆ – MEĐUNARODNI PRAVNI STANDARDI U OBLASTI NASILJA U PORODICI I PRAVNA ZAŠTITA ŽRTAVA U BIH

Nusret H. HAMIDOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATI U IZBORNOM PROCESU

PRIKAZ Studija NASILJE U ŠKOLI KAO PRODUKT POREMEĆENIH VRIJEDNOSTI U DRUŠTVU autora doc. dr Milomira V. Martića

PRIKAZ Studija SAVREMENI PRISTUP IZUČAVANJU METEMATIKE U PETOM RAZREDU autora prof. dr Predraga Kovačevića

Ružica ĐERVIDA – ODNOSI S JAVNOŠĆU KAO PREDUSLOV USPJEŠNOG POSLOVANJA

Slobodan PEŠEVIĆ – FAKTORI KOJI DOVODE DO PADA POSLOVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA

Suzana KUSOVAC – UTICAJ VOKALNE TEHNIKE NA STABILNOST INTONACIJE KAO PRIMARNOG ČINIOCA UČENOG PJEVANJA

Svetlana TERZIĆ – ULOGA I ZNAČAJ JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Vesna ĐURIĆ Sanja AMIDŽIĆ – INTERVJU – DOMINANTAN ŽANR SAVREMENE TELEVIZIJE

Vojislav ŠKRBIĆ – UPRAVLJANJEM KAMATNIM RIZIKOM POSLOVNE BANKE

Zdravko TODOROVIĆ – BOSNA I HERCEGOVINA U GEOPOLITIČKIM PROMJENAMA NA BALKANU POSLIJE HLADNOG RATA

Žarko S. PAVIĆ Zoran KALINIĆ Goran KALINIĆ – DOKTORSKE STUDIJE U REPUBLICI SRPSKOJ – Komparativna analiza i perspektive

Besim SPAHIĆ – ŠOK TERAPIJA – NAOMI KLAJN I – PROPAG. MODEL – KONTROLE MEDIJA NOAMA CHOMSKOG I EDWARDA HERMANA

Bojana KARANOVIĆ – ODNOSI S JAVNOŠĆU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA SLUČAJ KONY 2012

Božidar VELJKOVIĆ Lea-Marija COLARIČ-JAKŠE – GOSTOLJUBLJE KAO VREDNOSNA ORIJENTACIJA U TURIZMU

Dara CRNIĆ-BABIĆ Olja PUŠIĆ-BABIĆ – MEĐUNARODNO PRAVNA ZAŠTITA MOČVARNIH STANIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI

Dragan RADIŠIĆ – VELIKE SILE I NJIHOV UTICAJ NA MEĐUNARODNE ODNOSE

Dragana MORO – GARDNEROVA TEORIJA VIŠESTR. INTELIGENCIJE I NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Dragutin GUTIĆ Ivan MATKOVIĆ – STRATEGIJE MOTIVACIJE ZAPOSLENIH

Đoko SLIJEPČEVIĆ Mladen IVANIĆ – SAVREMENO PROMIŠLJANJE EKOLOŠKE POLITIKE UZ OSTVARIVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA

Đorđe VUKOVIĆ – TUMARANJE SRBA IZMEĐU IDEOLOGIJA I DEALA

Fatima KARARIĆ – PITANJE IZBORA U NACIONALNOM I RELIGIJSKOM ODREĐENJU

Irina KOVAČEVIĆ – RIZIČNO DRUŠTVO I NEODRŽIVI RAZVOJ

Ljiljana AULIĆ – POLITIKA USLOVLJAVANJA U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA – SLUČAJ EVROPSKA UNIJA

Ljubomir ZUBER Aleksandra MANDIĆ – SPECIFIČNOSTI PROMOCIJE PUTEM NOVIH MEDIJA

Svarog broj 4

Dragan Vukasović Željko Kovačević – ZNAČAJ ANALIZE ANGAŽOVANIH SREDSTAVA PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU

Dragan Kolev – GLOBALNI ASPEKT ENERGETSKE BEZBEDNOSTI

Dragan Golijan Danijela Popović – OPORAVAK RUSIJE I NJEN POVRATAK NA GLOBALNU SCENU

Dejan Gligović Dragan Vojinović – NOVA ULOGA CENTRALNE BANKE U KONSOLIDACIJI BANKARSKOG SISTEMA

Brane Miljuš – PRIORITETI SPOLJNOPOLITIČKE STRATEGIJE REPUBLIKE SRBIJE

Verica Bulović – DRUŠTVENI MEDIJI U FUNKCIJI UPRAVLJANJA ODNOSIMA SA POTROŠAČIMA U POSLOVANJU BANAKA

Žarko Pavić Željko Kovačević – OKOLINA I ZDRAVLJE

Željko Vojinović – PREUZIMANJE RIZIKA I POSLOVA OSIGURANJA U REOSIGURANJU

Živorad Gligorijević Srećko Novaković – STRUKTURNA TRANSFORMACIJA U FUNKCIJI PRIVREDNOG RAZVOJA SRBIJE

Anđela Ljubić – DOKAZIVANJE NEMATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU KLEVETE

Boris Kujundžić – ZAKONSKA I DRUŠTVENA FUNKCIJA JAVNOG RADIO – TELEVIZIJSKOG SISTEMA BIH

Vasilj Žarković Dragan Gligorić – SVJETSKA EKONOMSKA KRIZA

Slobodan S. Župljanin – UPRAVLJANJE PROMJENAMA I RAZVOJ SAVREMENE TRGOVINE

Ranko Cvijić – MINERALNI RESURSI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA I REPUBLIKE STRPSKE

Prikaz studije GEOPOLITIKA U SAVREMENOM SVETU autora prof. dr Momčila Sakana

Prikaz knjige MEĐUNARODNI EKONOSKI ODNOSI autora prof. dr Jugoslаvа Jovičićа i mr Suzаne Mirosаvić

Ostoja Barašin Zoran Kalinić i Milovan Milutinović – ODGOVORNOST ZA JAVNU RIJEČ

Luka V. Todorović Mileva Jokić – MALE SREDNJE I NEUTRALNE DRŽAVE I MEĐUNARODNA POLITIKA

Milomir V. Martić – OMLADINSKE POTKULTURE I MASOVNI MEDIJI

Momčilo Sakan – PARADIGME GEOPOLITIKE

Natalija D. Petrić – DRUŠTVENA REAKCIJA NA RODNO ZASNOVANO NASILJE U PORODICI

Nebojša Švraka – RAZLIKE U NEKIM STAVOVIMA UČENICA I UČENIKA 4. I 5. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE PREMA NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA

Goran Kalinić – MRAMOROVI U SREDNJOVJEKOVNOJ ŽUPI ZEMLJANIK

Svarog broj 3

Mile MEĐED – ULOGA I PERSPEKTIVE RAZVOJA OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE BOSNE I HERCEGOVINE

Milomir V. MARTIĆ – NASILJE U ŠKOLI

Milovan MILUTINOVIĆ – POLITIČKI KONSALTING I LOBIRANJE

Nebojša ŠVRAKA – STAVOVI UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA O PRIPADNOSTI GRUPI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA

Prikaz knjige dr Ljubana Bajića – HAJDEGEROVA KRITIKA ANTROPOLOGIJE

Prikaz knjige prof. dr Momčila Sakana – NAUKA O MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

Prikaz monografije prof. mr Sretka Divljana – ISTORIJA UMETNOSTI

Ranko CVIJIĆ – KONCESIJE U FUNKCIJI REPRODUKCIJE MINERALNO

Saša ČEKRLIJA i Slobodanka PAVLOVIĆ – DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA U INDUSTRIJI TURIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Siniša CVIJIĆ i Slobodanka PAVLOVIĆ – PROSTORNO-EKOLOŠKI UTICAJI EKSPLOATACIJE RUDA GVOŽĐA NA RUDNIKU – OMARSKA

Slobodan ŽUPLJANIN – SEGMENTACIJA I IZBOR CILJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVI STICANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI

Sretko DIVLJAN – INTELEKTUALNI RAZVOJ DETETA – OD ŠKRABANJA DO PUNOG LIKOVNOG IZRAZA

Suzana KUSOVAC – MUZIČKE SPOSOBNOSTI I NAČIN NJIHOVOG ISPOLJAVANJA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI

Vesna B. AĆIĆ – NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR PRAVA NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU U ENERGETICI I USAGLAŠAVANJE SA KOMUNITARNIM PRAVOM

Zoran KALINIĆ – SAVREMENE KOMUNIKATIVNE STRATEGIJE POLITIČKIH PARTIJA

Božidarka ARSENOVIĆ i Zoran JANJUŠ – OSOBINE MLAZNOG GORIVA GM-1

Danilo PETROVIĆ – SPOLJNA POLITIKA DEJTONSKE BOSNE I HERCEGOVINE

Dragan GOLIJAN i Alisa SALKIĆ – MENADŽMENT U PRAVOSUĐU

Dragan PETROVIĆ – PREDNOSTI I NEDOSTACI TURSKE U POKUŠAJU DA POSTANE REGIONALNA SILA

Gorana KRUNIĆ – OSIGURANJE DEPOZITA I MORALNI HAZARD

Irina KOVAČEVIĆ – RACIONALIZACIJA I BIROKRATIJA

Jovan VUKOJE – OSNOVNE FUNKCIJE SAVREMENE PORODICE

Lidija ČEHULIĆ VUKADINOVIĆ i Ljiljana AULIĆ – REGIONALNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

Luka V. TODOROVIĆ – BOSNA I HERCEGOVINA I PRIDRUŽIVANJE EVROPSKOJ UNIJI – ŠTA JE URAĐENO U 2011. GODINI

Mesud ADŽEMOVIĆ – DIZAJNIRANJE EKOLOŠKO-EKONOMSKIH INSTRUMENATA

Milan MIJALKOVSKI – NEKA OBELEŽJA NACIONALNOG SISTEMA BEZBEDNOSTI

Svarog broj 2

Prikaz naučne monografije dr Milovana Milutinovića RAT JE POČEO RIJEČIMA – Bosna i Hercegovina devedesetih

Prikaz naučne monografije prof. dr Đorđa Mikića AUSTROUGARSKA RATNA POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI 1914 – 1918. GODINE

Rade Biočanin i Sefedin Šehović OPTIMIZACIJA EKOLOŠKOG OBRAZOVANJA UZ PRIMENU INTERNET TEHNOLOGIJA

Radojica Sladoje – DJEČIJI HOROVI

Radomir Nešković – OSNOVNI ELEMENTI KONSOLIJALIZMA I STVARANJE TREĆEG ENTITETA U BOSNI I HERCEGOVINI

Slobodan S. Župljanin – MARKETING AKTIVNOSTI I STRATEGIJSKA POZICIJA U SAVREMENOJ TRGOVINI

Sretko Divljan – LIKOVNO – SIMBOLIČKI SVET

Suzana Kusovac – DIJETE I RITAM

Zoran Jerotijević i Nebojša Gijić – KOMUNIZAM I RAZARANJE SRPSKOG NARODA

Zoran Kalinić – NOVA FILOZOFIJA OSIGURANJA NA PROSTORIMA EX-JUGOSLAVIJE – Izazovi i mogućnosti

Antoniju Seržiju Araužu de Almeida- USPOSTAVLJANJE IDENTITETA KAO FAKTOR EKONOMIČNOSTI TURISTIČKE PONUDE – Slučaj Nacionalnog parka Peneda – Žereš u Portugaliji

Božidar Veljković – O LEGITIMNOSTI HRVATSKE OLUJE NA REPUBLIKU SRPSKU KRAJINU

Braco Kovačević – MILITARIZAM RAT I MEDIJI

Dragan Golijan Tijana Šoja – MEDIJACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Fatima Kararić – RELIGIJA I ETIKA – MOGUĆNOSTI ZAJEDNIČKOG PUTA

Jelena Guskova – SAVREMENA SPOLJNA POLITIKA RUSIJE NA BALKANU – Stagnacije i usponi

Jovanka Bevanda – TRAUMATIZOVANA DJECA U BOSANSKO – HERCEGOVAČKIM

Luka V. Todorović – POLITIČKE PARTIJE U SFERI RAZUMNOG JAVNOG IZBORA

Milan Radoš – MEĐUNARODNA POLITIČKA KOMUNIKACIJA

Mile Međed – UTICAJ DOMAĆIH INSTITUCIJA NA BEZBJEDNOST BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE

Milovan Milutinović – POLITIČKO KOMUNICIRANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Momčilo Sakan Ljljana Aulić – SAVREMENA ULOGA DRŽAVEU MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

Nebojša Švraka – OBJEKTIVIZACIJA PROCESA VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U FIZIČKOM VASPITANJU

Nedeljko Kajiš – KNJIŽEVNI RAD STAKE SKENDEROVE

Nemanja S. Župljanin – RAZVOJNA SARADNJA UNUTAR SISTEMA ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA Ostoja Barašin – REKLAME NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRPSKE I REAKCIJA GRAĐANA NA NJIHOVE PORUKE

Predrag Kovačević – IDENTIFIKACIJA MATEMATIČKE DAROVITOSTI

Prikaz knjige mr Suzane Kusovac METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE U RAZREDNOJ NASTAVI

Svarog broj 1

Nataša Kusovac – Orfov muzički instrumentarij_split_1

Nemanja S. Župljanin – Henri Kisindžer (Henry Kissinger) imigrant koji je promijenio tok američke spoljne politike_split_1

Prikaz knjige Metodologija nauke prof. dr Momčila Sakana_split_1

Prikaz knjige Uvod u osnove politike doc. dr Božidara Veljkovića_split_1

Slobodan Župljanin – Konkurentska prednost kao uslov kompanijskog razvoja i ostanka na tržištu_split_1

Slobodanka Pavlović Željka Perišić-Trubajić – Degradacija hidroekosistema – rijeka Vrbas_split_1

Srećko Novaković – Investiciono odlučivanje u uslovima nesavršenog tržišta kapitala_split_1

Sretko Divljan – Vizuelna komunikacija i simbolička inteligencija_split_1

Stevan Vasiljev Nataša Ilić Milovac – Upravljanje odnosima sa potrošačima (CRM) iz perspektive marketinga i informatičkih tehnologija_split_1

Suzana Kusovac – Dječije stvaralaštvo u nastavi muzičke kulture_split_1

Violeta Gluvačević – Časopisi i novine u 18. i 19. vijeku – značaj za razvoj srpskog književnog jezika i moderne književnosti_split_1

Željko Vojinović – Položaj osiguravajućih preduzeća na tržištu u uslovima svjetske ekonomske krize_split_1

Božidar Veljković Milan Ambrož – Pravo na samoopredjeljenje i otcjepljenje_split_1

Dejan Gligović – Kvalitet u upravljanju projektima_split_1

Dejan Šukalo Božidarka Arsenović – Ispitivanje uticaja lebdećih čestica PM10 na kvalitet vazduha u gradu Banjaluka_split_1

Dragan Ješić – Sticanje kompetencija za nove uloge nastavnika u savremenoj školi i školi budućnosti_split_1

Dragan Koković – Ekologija kao način života_split_1

Dragan Vukasović – Računovodstvene informacije u službi korporativne decentralizacije_split_1

Glavni i odgovorni urednik prof. dr Momčilo Sakan – Reč urednika_split_1

Ilija Kajtez Dragan Gostović – Filozofske osnove bezbednosnih izazova Zapadnog Balkana_split_1

Jovanka Bevanda – Frojd i pedagogija_split_1

Milovan Milutinović – Karakteristike građanskog rata u BiH_split_1

Mirjana Zorić – Srbi u nacionalnoj politici KPJ između dva rata i u Drugom svetskom ratu_split_1

Momčilo Sakan – Pojam i filozofske pretpostavke irinologije_split_1

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *