1.Khairova Zulfiya Rafikovna, Knysheva Tatiyana Petrovna, Kanafina Karina Maratovna, Vucenovic Aleksandra – SAFETY FEATURES AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF STUDENTS DURING AND AFTER DISTANCE LEARNING…

2.Svetozar Savić, Saša Čekrlija, Zlatibor Milić – JUGOSLOVENSTA TRGOVINSKA VINSKA KRIZA (1918-1941)

3.Dragiša Đorđić, Slavko Đurić i Milan Milotić – BEZBJEDNOSNI RIZICI ELEKTROIZOLACIONOG ULJA PO ŽIVOTNU SREDINU I LJUDSKU POPULACIJU

4.Radmila Bojanić, Slađana Babić – KVALITET KAO KOMPARATIVNA PREDNOST U FUNKCIJI ZADRŽAVANJA KORISNIKA USLUGA U TELEKOM SEKTORU

5.Zdravko Todorović – GEOPOLITIČKI KONCEPT ENERGETSKE BEZBJEDNOSTI – OSVRT NA REPUBLIKU SRPSKU

6.Slađana Babić, Radmila Bojanić – PROCESNI PRISTUPI U CILJU ZADRŽAVANJA KORISNIKA

7.MIloš Grujić – MITOVI I ZABLUDE O KARAKTERISTIKAMA SOCIJALISTIČKIH I KAPITALISTIČKIH SISTEMA

8.Ljubomir Zuber – KONFLIKTI, STRES I KONTROLA EMOCIJA U KOMUNIKACIJSKOM PROCESU

9.Željko Petrović – KONSOCIJACIJSKA DEMOKRATIJA, INTERNACIONALNA UPRAVA I OPŠTA NAČELA MEĐUNARODNOG PRAVA KAO SPECIFIČNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

10.Tanja Čolić, Borka Vukajlović – RANA INTERVENCIJA – TEORIJSKA POLAZIŠTA I PRIMJENA U SAVREMENIM OKOLNOSTIMA

11.Mladen Dostanić – MOĆ, KONFLIKTI, SUKOBI I STRES U ORGANIZACIJI

12.Ivica Zdravković – INOVACIJE I INTELEKTUALNI KAPITAL KAO KONKURENTSKA PREDNOST PREDUZEĆA DANAŠNJICE

13.Milomir V. Martić – ROMI KAO MARGINALNA GRUPA U RS (BIH)

14.Dragomir Keserović, Maja Glamočanin – SAJBER KRIMINAL – U FAZI INFORMISANJA PRI UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA – POJAVNI OBLICI I POSLJEDICE

15.Zoran Lukić, Nemanja Lukić – ULOGA I ZNAČAJ INTERNOG KOMUNICIRANJA U PROCESU UNAPREĐIVANJA RADA U ORGANIZACIJI

16.Zoran Lukić, Nemanja Lukić – ZLATNI STANDARD DO 1944. GODINE- IMPLIKACIJE I TRENDOVI

17.Ljubinko Mitrović – ULOGA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U STVARANJU I FUNKCIONISANJU DEJTONSKE BIH

<a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/1.-Рада-Ракочевић-Борка-Вукајловић-Драган-Вукајловић-НЕКИ-АСПЕКТИ-МОТИВАЦИЈЕ-КОД-УЧЕНИКА-ОСНОВНОШКОЛСКОГ-УЗРАСТА.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/1.-Рада-Ракочевић-Борка-Вукајловић-Драган-Вукајловић-НЕКИ-АСПЕКТИ-МОТИВАЦИЈЕ-КОД-УЧЕНИКА-ОСНОВНОШКОЛСКОГ-УЗРАСТА.pdf“>1. Рада Ракочевић, Борка Вукајловић, Драган Вукајловић – НЕКИ АСПЕКТИ МОТИВАЦИЈЕ КОД УЧЕНИКА ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/2.-Boran-Gajic-Rade-Tanjga-IMPLEMENTACIJA-MODELA-SISTEMA-VETERINARSKE-MEDICINE-U-CILJU-EFEKTIVNOG-EKONOMSKOG-RAZVOJA-REPUBLIKE-SRPSKE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/2.-Boran-Gajic-Rade-Tanjga-IMPLEMENTACIJA-MODELA-SISTEMA-VETERINARSKE-MEDICINE-U-CILJU-EFEKTIVNOG-EKONOMSKOG-RAZVOJA-REPUBLIKE-SRPSKE.pdf“>2. Boran Gajić, Rade Tanjga – IMPLEMENTACIJA MODELA SISTEMA VETERINARSKE MEDICINE U CILJU EFEKTIVNOG EKONOMSKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/3.-Boran-Gajic-Rade-Tanjga-UPRAVLJANJE-SISTEMOM-VETERINARSKE-MEDICINE-U-CILJU-EKONOMSKOG-RAZVOJA-REPUBLIKE-SRPSKE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/3.-Boran-Gajic-Rade-Tanjga-UPRAVLJANJE-SISTEMOM-VETERINARSKE-MEDICINE-U-CILJU-EKONOMSKOG-RAZVOJA-REPUBLIKE-SRPSKE.pdf“>3. Boran Gajić, Rade Tanjga – UPRAVLJANJE SISTEMOM VETERINARSKE MEDICINE U CILJU EKONOMSKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/4.-Dragana-Popovic-Sasa-Cekrlija-UTICAJ-PROSTORNOG-PLANIRANJA-NA-PROSTORNO-FUNKCIONALNI-RAZVOJ-LOKALNOG-NIVOA-SAMOUPRAVE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/4.-Dragana-Popovic-Sasa-Cekrlija-UTICAJ-PROSTORNOG-PLANIRANJA-NA-PROSTORNO-FUNKCIONALNI-RAZVOJ-LOKALNOG-NIVOA-SAMOUPRAVE.pdf“>4. Dragana Popović, Saša Čekrlija – UTICAJ PROSTORNOG PLANIRANJA NA PROSTORNO-FUNKCIONALNI RAZVOJ LOKALNOG NIVOA SAMOUPRAVE</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/5.-Vladan-Mihajlovic-NEOLIBERALIZAM-KAO-BIOPOLITICKI-KONCEPT-DRUSTVENE-REALNOSTI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/5.-Vladan-Mihajlovic-NEOLIBERALIZAM-KAO-BIOPOLITICKI-KONCEPT-DRUSTVENE-REALNOSTI.pdf“>5. Vladan Mihajlović – NEOLIBERALIZAM KAO BIOPOLITIČKI KONCEPT DRUŠTVENE REALNOSTI</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/6.-Milos-Grujic-POCETAK-NEUSPJEH-I-PERSPEKTIVE-TRANZICIJE-IZ-KOMUNISTICKOG-U-DEMOKRATSKI-SISTEM-TRZISNE-PRIVREDE-DOKAZI-SA-ZAPADNOG-BALKANA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/6.-Milos-Grujic-POCETAK-NEUSPJEH-I-PERSPEKTIVE-TRANZICIJE-IZ-KOMUNISTICKOG-U-DEMOKRATSKI-SISTEM-TRZISNE-PRIVREDE-DOKAZI-SA-ZAPADNOG-BALKANA.pdf“>6. Miloš Grujić – POČETAK, NEUSPJEH I PERSPEKTIVE TRANZICIJE IZ KOMUNISTIČKOG U DEMOKRATSKI SISTEM TRŽIŠNE PRIVREDE – DOKAZI SA ZAPADNOG BALKANA</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/7.-Milomir-V.-Martic-NASILJE-U-SAVREMENOM-DRUSTVU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/7.-Milomir-V.-Martic-NASILJE-U-SAVREMENOM-DRUSTVU.pdf“>7. Milomir V. Martić – NASILJE U SAVREMENOM DRUŠTVU</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/8.-Драган-Поповић-Кристина-Кајиш-КОНЦЕПТ-ПОЛИЦЕНТРИЧНОГ-ПРОСТОРНОГ-РАЗВОЈА-ОСНОВНИ-ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ-ПРИНЦИПИ.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/8.-Драган-Поповић-Кристина-Кајиш-КОНЦЕПТ-ПОЛИЦЕНТРИЧНОГ-ПРОСТОРНОГ-РАЗВОЈА-ОСНОВНИ-ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ-ПРИНЦИПИ.pdf“>8. Драган Поповић, Кристина Кајиш – КОНЦЕПТ ПОЛИЦЕНТРИЧНОГ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА – ОСНОВНИ ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИНЦИПИ</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/9.-Драган-Поповић-Кристина-Кајиш-РЕГИОНАЛНО-ПОВЕЗИВАЊЕ-И-САРАДЊА-ГРАДОВА-И-ОПШТИНА-У-ОБЛАСТИ-ТУРИЗМА-НА-ПРИМЈЕРУ-НП-КОЗАРА.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/9.-Драган-Поповић-Кристина-Кајиш-РЕГИОНАЛНО-ПОВЕЗИВАЊЕ-И-САРАДЊА-ГРАДОВА-И-ОПШТИНА-У-ОБЛАСТИ-ТУРИЗМА-НА-ПРИМЈЕРУ-НП-КОЗАРА.pdf“>9. Драган Поповић, Кристина Кајиш – РЕГИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ И САРАДЊА ГРАДОВА И ОПШТИНА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА НА ПРИМЈЕРУ НП КОЗАРА</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/10.-Marko-Milic-Mladenka-Balaban-MARKETING-INFORMACIONI-SISTEM-I-KONCEPT-ZIVOTNOG-CIKLUSA-PROIZVODA-U-FUNKCIJI-EFIKASNOG-PROGRAMA-UVODENJA-I-PLASMANA-NOVOG-PROIZVODA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/10.-Marko-Milic-Mladenka-Balaban-MARKETING-INFORMACIONI-SISTEM-I-KONCEPT-ZIVOTNOG-CIKLUSA-PROIZVODA-U-FUNKCIJI-EFIKASNOG-PROGRAMA-UVODENJA-I-PLASMANA-NOVOG-PROIZVODA.pdf“>10. Marko Milić, Mladenka Balaban – MARKETING INFORMACIONI SISTEM I KONCEPT ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA U FUNKCIJI EFIKASNOG PROGRAMA UVOĐENJA I PLASMANA NOVOG PROIZVODA</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/11.-Veljko-Vasiljevic-ODLUCIVANJE-U-USLOVIMA-NEIZVJESNOSTI-I-PREVENTIVNI-KRIZNI-MENADZMENT.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2021/12/11.-Veljko-Vasiljevic-ODLUCIVANJE-U-USLOVIMA-NEIZVJESNOSTI-I-PREVENTIVNI-KRIZNI-MENADZMENT.pdf“>11. Veljko Vasiljević – ODLUČIVANJE U USLOVIMA NEIZVJESNOSTI I PREVENTIVNI KRIZNI MENADŽMENT</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-sci-Milovan-Milutinović-POLITIČKA-STABILNOST-BOSNE-I-HERCEGOVINE-PREDUSLOV-DRUŠTVENOG-RAZVOJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-sci-Milovan-Milutinović-POLITIČKA-STABILNOST-BOSNE-I-HERCEGOVINE-PREDUSLOV-DRUŠTVENOG-RAZVOJA.pdf“>Prof. dr sci Milovan Milutinović – POLITIČKA STABILNOST BOSNE I HERCEGOVINE PREDUSLOV DRUŠTVENOG RAZVOJA</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Predgovor.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Predgovor.pdf“>Predgovor</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/FOREWORD.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/FOREWORD.pdf“>FOREWORD</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-Žarko-Pavić-MD-PhD-Prof.-Zoran-Kalinić-PhD-UNIVERSITIES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-Žarko-Pavić-MD-PhD-Prof.-Zoran-Kalinić-PhD-UNIVERSITIES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT.pdf“>Prof. Žarko Pavić MD, PhD, Prof. Zoran Kalinić PhD – UNIVERSITIES SUSTAINABLE DEVELOPMENT</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Vaso-Arsenović-prof.-dr-Željko-Kovačević-FORMULISANJE-STRATEGIJE-PREDUZEĆA-KAO-ANALITIČKI-PROCES-DOMET-PORTEROVOG-POZICIONISTIČKOG-PRISTUPA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Vaso-Arsenović-prof.-dr-Željko-Kovačević-FORMULISANJE-STRATEGIJE-PREDUZEĆA-KAO-ANALITIČKI-PROCES-DOMET-PORTEROVOG-POZICIONISTIČKOG-PRISTUPA.pdf“>Doc. dr Vaso Arsenović, prof. dr Željko Kovačević – FORMULISANJE STRATEGIJE PREDUZEĆA KAO ANALITIČKI PROCES – DOMET PORTEROVOG POZICIONISTIČKOG PRISTUPA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Irina-Kovačević-NEOLIBERALIZAM-I-DRUŠTVENE-PROMJENE-U-SVIJETU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Irina-Kovačević-NEOLIBERALIZAM-I-DRUŠTVENE-PROMJENE-U-SVIJETU.pdf“>Dr Irina Kovačević – NEOLIBERALIZAM I DRUŠTVENE PROMJENE U SVIJETU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Mihajlo-Travar-doc.-dr-Mirjana-Stojanović-Trivanović-KONCEPT-RAZVOJA-PROIZVODA-DO-2020-WORLD-2020.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Mihajlo-Travar-doc.-dr-Mirjana-Stojanović-Trivanović-KONCEPT-RAZVOJA-PROIZVODA-DO-2020-WORLD-2020.pdf“>Dr Mihajlo Travar, doc. dr Mirjana Stojanović-Trivanović – KONCEPT RAZVOJA PROIZVODA DO 2020 – WORLD 2020</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Mladen-Mirosavljević-Banja-luka-College-Prikaz-KNJIGE-SOCIOLOŠKI-KONTEKST-SAVREMENOG-MARKETINGA-druga-slika-globalnog-fenomena-Autora-Prof.-dr-Ostoje-Barašina.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Mladen-Mirosavljević-Banja-luka-College-Prikaz-KNJIGE-SOCIOLOŠKI-KONTEKST-SAVREMENOG-MARKETINGA-druga-slika-globalnog-fenomena-Autora-Prof.-dr-Ostoje-Barašina.pdf“>Dr Mladen Mirosavljević, Banja luka College – Prikaz KNJIGE SOCIOLOŠKI KONTEKST SAVREMENOG MARKETINGA – druga slika globalnog fenomena Autora Prof. dr Ostoje Barašina</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Aleksić-Ognjen-dipl.-ecc-Prikaz-KNJIGE-OSIGURANJE-EKONOMSKO-PRAVNI-PRINCIPI-Autora-Prof.-dr-Borisa-Marovića-prof.-dr-Zorana-Kalinića-doc.-dr-Vladimira-Njegomira.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Aleksić-Ognjen-dipl.-ecc-Prikaz-KNJIGE-OSIGURANJE-EKONOMSKO-PRAVNI-PRINCIPI-Autora-Prof.-dr-Borisa-Marovića-prof.-dr-Zorana-Kalinića-doc.-dr-Vladimira-Njegomira.pdf“>Mr Aleksić Ognjen, dipl. ecc – Prikaz KNJIGE OSIGURANJE EKONOMSKO-PRAVNI PRINCIPI – Autora Prof. dr Borisa Marovića, prof. dr Zorana Kalinića, doc. dr Vladimira Njegomira</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Marin-Ž.-Milutinović-AKTUELNI-PROBLEMI-LIKOVNOG-VASPITANJA-NA-OSNOVU-ANALIZE-NASTAVNIH-PROGRAMA-U-SREDNJIM-ŠKOLAMA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Marin-Ž.-Milutinović-AKTUELNI-PROBLEMI-LIKOVNOG-VASPITANJA-NA-OSNOVU-ANALIZE-NASTAVNIH-PROGRAMA-U-SREDNJIM-ŠKOLAMA.pdf“>Mr Marin Ž. Milutinović – AKTUELNI PROBLEMI LIKOVNOG VASPITANJA NA OSNOVU ANALIZE NASTAVNIH PROGRAMA U SREDNJIM ŠKOLAMA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Milorad-B.-Pantelić-AVANGARDA-POJAM-TEORIJE-KONTEKSTI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Milorad-B.-Pantelić-AVANGARDA-POJAM-TEORIJE-KONTEKSTI.pdf“>Mr Milorad B. Pantelić – AVANGARDA – POJAM, TEORIJE, KONTEKSTI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Nikola-Žarković-EKONOMSKA-KRIZA-U-GRČKOJ.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Nikola-Žarković-EKONOMSKA-KRIZA-U-GRČKOJ.pdf“>Mr Nikola Žarković – EKONOMSKA KRIZA U GRČKOJ</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Tena-Perović-POSLOVNO-UMREŽAVANJE-KAO-FAKTOR-RAZVOJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Tena-Perović-POSLOVNO-UMREŽAVANJE-KAO-FAKTOR-RAZVOJA.pdf“>Mr Tena Perović – POSLOVNO UMREŽAVANJE KAO FAKTOR RAZVOJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Željko-M.-Radosavac-SAVREMENO-UPRAVLJANJE-LJUDSKIM-RESURSIMA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Željko-M.-Radosavac-SAVREMENO-UPRAVLJANJE-LJUDSKIM-RESURSIMA.pdf“>Mr Željko M. Radosavac – SAVREMENO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Dragan-Vukasović-prof.-dr-Srećko-Novaković-ALTERNATIVNO-POVEĆANJE-RENTABILNOSTI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Dragan-Vukasović-prof.-dr-Srećko-Novaković-ALTERNATIVNO-POVEĆANJE-RENTABILNOSTI.pdf“>Prof. dr Dragan Vukasović, prof. dr Srećko Novaković – ALTERNATIVNO POVEĆANJE RENTABILNOSTI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Momčilo-Sakan-OSNOVE-GEOPOLITIKE-SJEDINJENIH-AMERIČKIH-DRŽAVA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Momčilo-Sakan-OSNOVE-GEOPOLITIKE-SJEDINJENIH-AMERIČKIH-DRŽAVA.pdf“>Prof. dr Momčilo Sakan – OSNOVE GEOPOLITIKE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Predrag-Kovačević-PROBLEMSKA-NASTAVA-MATEMATIKE-U-III-RAZREDU-OSNOVNE-ŠKOLE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Predrag-Kovačević-PROBLEMSKA-NASTAVA-MATEMATIKE-U-III-RAZREDU-OSNOVNE-ŠKOLE.pdf“>Prof. dr Predrag Kovačević – PROBLEMSKA NASTAVA MATEMATIKE U III RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-sci-Luka-Todorović-NEKREATIVNOST-POLITIČKIH-ELITA-I-JAVNOST.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-sci-Luka-Todorović-NEKREATIVNOST-POLITIČKIH-ELITA-I-JAVNOST.pdf“>Prof. dr sci Luka Todorović – (NE)KREATIVNOST POLITIČKIH ELITA I JAVNOST</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-sci-Radomir-Nešković-NEKI-ASPEKTI-SECESIJE-KOSOVA-I-METOHIJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-sci-Radomir-Nešković-NEKI-ASPEKTI-SECESIJE-KOSOVA-I-METOHIJE.pdf“>Prof. dr sci Radomir Nešković – NEKI ASPEKTI SECESIJE KOSOVA I METOHIJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-KULTURNO-OKRUŽENJE-I-UPRAVLJANJE-ORGANIZACIJAMA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-KULTURNO-OKRUŽENJE-I-UPRAVLJANJE-ORGANIZACIJAMA.pdf“>Prof. dr Slobodan S. Župljanin – KULTURNO OKRUŽENJE I UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Srećko-Novaković-prof.-dr-Dragan-Vukasović-UPRAVLJAČKO-RAČUNOVODSTVO-U-FUNKCIJI-POVEĆANJA-PRODUKTIVNOSTI-PREDUZEĆA-U-RESTRUKTURIRANJU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Srećko-Novaković-prof.-dr-Dragan-Vukasović-UPRAVLJAČKO-RAČUNOVODSTVO-U-FUNKCIJI-POVEĆANJA-PRODUKTIVNOSTI-PREDUZEĆA-U-RESTRUKTURIRANJU.pdf“>Prof. dr Srećko Novaković, prof. dr Dragan Vukasović – UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Milomir-V.-Martić-POSLOVNA-KULTURA-I-POSLOVNO-PREGOVARANJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Milomir-V.-Martić-POSLOVNA-KULTURA-I-POSLOVNO-PREGOVARANJE.pdf“>Doc. dr Milomir V. Martić – POSLOVNA KULTURA I POSLOVNO PREGOVARANJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Obrad-Lukić-METODIČKI-PRISTUP-PJESMI-„ZIMSKO-JUTRO“-VOJISLAVA-ILIĆA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Obrad-Lukić-METODIČKI-PRISTUP-PJESMI-„ZIMSKO-JUTRO“-VOJISLAVA-ILIĆA.pdf“>Doc. dr Obrad Lukić – METODIČKI PRISTUP PJESMI „ZIMSKO JUTRO“ VOJISLAVA ILIĆA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Saša-Čekrlija-SAVREMENI-ALATI-U-METODOLOGIJI-DRUŠTVENIH-ISTRAŽIVANJA-KONTREVERZE-I-PREDNOSTI-INTERNETA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Saša-Čekrlija-SAVREMENI-ALATI-U-METODOLOGIJI-DRUŠTVENIH-ISTRAŽIVANJA-KONTREVERZE-I-PREDNOSTI-INTERNETA.pdf“>Doc. dr Saša Čekrlija – SAVREMENI ALATI U METODOLOGIJI DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA, KONTREVERZE I PREDNOSTI INTERNETA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sci-Fikret-Midžić-IMAOCI-ARHIVSKE-GRAĐE-I-ELEKTRONSKA-IZRADA-BAZE-PODATAKA-KROZ-PRIMJENU-NOVIH-MEĐUNARODNIH-STANDARDA-ISAAR-CPF-I-ISAD-G.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sci-Fikret-Midžić-IMAOCI-ARHIVSKE-GRAĐE-I-ELEKTRONSKA-IZRADA-BAZE-PODATAKA-KROZ-PRIMJENU-NOVIH-MEĐUNARODNIH-STANDARDA-ISAAR-CPF-I-ISAD-G.pdf“>Doc. dr sci Fikret Midžić – IMAOCI ARHIVSKE GRAĐE I ELEKTRONSKA IZRADA BAZE PODATAKA KROZ PRIMJENU NOVIH MEĐUNARODNIH STANDARDA ISAAR-CPF I ISAD-G</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Slobodan-Pešević-VAŽNOST-UPRAVLJANJA-NEMATERIJALNOM-IMOVINOM-OSNOVNE-NAPOMENE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Slobodan-Pešević-VAŽNOST-UPRAVLJANJA-NEMATERIJALNOM-IMOVINOM-OSNOVNE-NAPOMENE.pdf“>Doc. dr Slobodan Pešević – VAŽNOST UPRAVLJANJA NEMATERIJALNOM IMOVINOM (OSNOVNE NAPOMENE)</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Svetlana-Terzić-OD-POČETKA-RAZVOJA-FARMACIJE-DO-FARMACEUTSKIH-BREDNOVA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Svetlana-Terzić-OD-POČETKA-RAZVOJA-FARMACIJE-DO-FARMACEUTSKIH-BREDNOVA.pdf“>Doc. dr Svetlana Terzić – OD POČETKA RAZVOJA FARMACIJE DO FARMACEUTSKIH BREDNOVA</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Slobodan-Nagradić-UVOD-U-RAZUMIJEVANJE-MANJINSKIH-RELIGIJA-U-POSTDEJTONSKOJ-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Slobodan-Nagradić-UVOD-U-RAZUMIJEVANJE-MANJINSKIH-RELIGIJA-U-POSTDEJTONSKOJ-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Mr Slobodan Nagradić – UVOD U RAZUMIJEVANJE MANJINSKIH RELIGIJA U POSTDEJTONSKOJ BOSNI I HERCEGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-EKOLOŠKO-PROIZVODNI-POTENCIJALI-LJEKOVITOG-I-JESTIVOG-BILJA-U-ŠUMAMA-I-NA-ŠUMSKIM-ZEMLJIŠTIMA-REPUBLIKE-SRPSKE-Autora-Srđan-Ljubojević-Nada-Šumatić-Dane-Marčeta-Zorana-Hrkić-i-Drago-Petković.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-EKOLOŠKO-PROIZVODNI-POTENCIJALI-LJEKOVITOG-I-JESTIVOG-BILJA-U-ŠUMAMA-I-NA-ŠUMSKIM-ZEMLJIŠTIMA-REPUBLIKE-SRPSKE-Autora-Srđan-Ljubojević-Nada-Šumatić-Dane-Marčeta-Zorana-Hrkić-i-Drago-Petković.pdf“>Prikaz studije EKOLOŠKO-PROIZVODNI POTENCIJALI LJEKOVITOG I JESTIVOG BILJA U ŠUMAMA I NA ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA REPUBLIKE SRPSKE – Autora Srđan Ljubojević, Nada Šumatić, Dane Marčeta, Zorana Hrkić i Drago Petković</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-MARKSOVA-KONCEPCIJA-ČOVJEKA-Autor-Dr-Ljuban-Bajić.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-MARKSOVA-KONCEPCIJA-ČOVJEKA-Autor-Dr-Ljuban-Bajić.pdf“>Prikaz studije MARKSOVA KONCEPCIJA ČOVJEKA – Autor Dr Ljuban Bajić</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-MEĐUNARODNI-EKONOMSKI-ODNOSI-Autora-Prof.-dr-Jugoslav-Jovičić-i-mr-Suzana-Mirosavić.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-MEĐUNARODNI-EKONOMSKI-ODNOSI-Autora-Prof.-dr-Jugoslav-Jovičić-i-mr-Suzana-Mirosavić.pdf“>Prikaz studije MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI – Autora Prof. dr Jugoslav Jovičić i mr Suzana Mirosavić</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-OSNOVE-RAČUNOVODSTVA-Autora-Prof.-dr-Dragan-Vukasović-i-doc.-dr-Slobodan-P.-Pešević.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-OSNOVE-RAČUNOVODSTVA-Autora-Prof.-dr-Dragan-Vukasović-i-doc.-dr-Slobodan-P.-Pešević.pdf“>Prikaz studije OSNOVE RAČUNOVODSTVA – Autora Prof. dr Dragan Vukasović i doc. dr Slobodan P. Pešević</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Božidar-Veljković-mr-Lea-Marija-Colarič-Jaskše-doc.-dr-Borut-Vojinović-SAMOOPREDELJENJE-NARODA-I-SUVERENOST-DRŽAVA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Božidar-Veljković-mr-Lea-Marija-Colarič-Jaskše-doc.-dr-Borut-Vojinović-SAMOOPREDELJENJE-NARODA-I-SUVERENOST-DRŽAVA.pdf“>Prof. dr Božidar Veljković, mr Lea Marija Colarič Jaskše, doc. dr Borut Vojinović – SAMOOPREDELJENJE NARODA I SUVERENOST DRŽAVA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Ljiljana-Kontić-IDENTIFIKOVANJE-FAKTORA-UTICAJA-NA-PERFORMANSE-PRIVATIZOVANIH-PREDUZEĆA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Ljiljana-Kontić-IDENTIFIKOVANJE-FAKTORA-UTICAJA-NA-PERFORMANSE-PRIVATIZOVANIH-PREDUZEĆA.pdf“>Prof. dr Ljiljana Kontić – IDENTIFIKOVANJE FAKTORA UTICAJA NA PERFORMANSE PRIVATIZOVANIH PREDUZEĆA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Nebojša-Švraka-mr-Svjetlana-Krstić-UTICAJ-NAGRADA-I-KAZNI-NA-STAVOVE-PREMA-NASTAVI-FIZIČKOG-VASPITANJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Nebojša-Švraka-mr-Svjetlana-Krstić-UTICAJ-NAGRADA-I-KAZNI-NA-STAVOVE-PREMA-NASTAVI-FIZIČKOG-VASPITANJA.pdf“>Prof. dr Nebojša Švraka, mr Svjetlana Krstić – UTICAJ NAGRADA I KAZNI NA STAVOVE PREMA NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Predrag-Kovačević-FORMIRANJE-POJMA-BROJA-OD-1-DO-10-U-UČENJU-MATEMATIKE-NA-PREDŠKOLSKOM-UZRASTU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Predrag-Kovačević-FORMIRANJE-POJMA-BROJA-OD-1-DO-10-U-UČENJU-MATEMATIKE-NA-PREDŠKOLSKOM-UZRASTU.pdf“>Prof. dr Predrag Kovačević – FORMIRANJE POJMA BROJA OD 1 DO 10 U UČENJU MATEMATIKE NA PREDŠKOLSKOM UZRASTU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-sci-Milovan-Milutinović-prof.-dr-sci-Zoran-Kalinić-mr-sci-Slobodan-Radulj-SECESIJA-IZRAZ-PRAVA-NARODA-NA-SAMOOPREDELJENJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-sci-Milovan-Milutinović-prof.-dr-sci-Zoran-Kalinić-mr-sci-Slobodan-Radulj-SECESIJA-IZRAZ-PRAVA-NARODA-NA-SAMOOPREDELJENJE.pdf“>Prof. dr sci Milovan Milutinović, prof. dr sci Zoran Kalinić, mr sci Slobodan Radulj – SECESIJA IZRAZ PRAVA NARODA NA SAMOOPREDELJENJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Simeun-Vilendečić-Jovo-Vilendečić-dipl.-ecc-PRONEVJERE-U-BIJELIM-KNJIGAMA-…prevare-kroz-papire….pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Simeun-Vilendečić-Jovo-Vilendečić-dipl.-ecc-PRONEVJERE-U-BIJELIM-KNJIGAMA-…prevare-kroz-papire….pdf“>Prof. dr Simeun Vilendečić, Jovo Vilendečić dipl. ecc – PRONEVJERE U BIJELIM KNJIGAMA (…prevare kroz papire)…</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Slobodan-Župljanin-doc.-dr-Krstan-Borojević-dr-Mario-Karadža-MENADŽMENT-TOTALNIM-KVALITETOM-TQM-U-GRADSKIM-UPRAVAMA-BOSNE-I-HERCEGOVINE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Slobodan-Župljanin-doc.-dr-Krstan-Borojević-dr-Mario-Karadža-MENADŽMENT-TOTALNIM-KVALITETOM-TQM-U-GRADSKIM-UPRAVAMA-BOSNE-I-HERCEGOVINE.pdf“>Prof. dr Slobodan Župljanin, doc. dr Krstan Borojević, dr Mario Karadža – MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM (TQM) U GRADSKIM UPRAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Saša-Čekrlija-mr-Mirnest-Bandić-POLITIČKE-KAMPANJEI-IDEOLOGIJA-KONTRADIKTORNOST-IDEJA-I-IZBORNIH-REZULTAT.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Saša-Čekrlija-mr-Mirnest-Bandić-POLITIČKE-KAMPANJEI-IDEOLOGIJA-KONTRADIKTORNOST-IDEJA-I-IZBORNIH-REZULTAT.pdf“>Doc. dr Saša Čekrlija, mr Mirnest Bandić – POLITIČKE KAMPANJEI IDEOLOGIJA, KONTRADIKTORNOST IDEJA I IZBORNIH REZULTAT</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sc-Milomir-V.-Martić-MJERE-I-PROGRAMI-ZA-PREVENCIJU-NASILJA-U-ŠKOLAMA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sc-Milomir-V.-Martić-MJERE-I-PROGRAMI-ZA-PREVENCIJU-NASILJA-U-ŠKOLAMA.pdf“>Doc. dr sc Milomir V. Martić – MJERE I PROGRAMI ZA PREVENCIJU NASILJA U ŠKOLAMA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sci-Radomir-Nešković-REFERENDUM-U-KONTEKSTU-DRŽAVNOSTI-NARODA-BOSNE-I-HERCEGOVINE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sci-Radomir-Nešković-REFERENDUM-U-KONTEKSTU-DRŽAVNOSTI-NARODA-BOSNE-I-HERCEGOVINE.pdf“>Doc. dr sci Radomir Nešković – REFERENDUM U KONTEKSTU DRŽAVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Slobodanka-Pavlović-INDIKATORI-ODRŽIVOG-RAZVOJA-ZA-TURISTIČKE-DESTINACIJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Slobodanka-Pavlović-INDIKATORI-ODRŽIVOG-RAZVOJA-ZA-TURISTIČKE-DESTINACIJE.pdf“>Doc. dr Slobodanka Pavlović – INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA ZA TURISTIČKE DESTINACIJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Dragan-M.-Golijan-mr-Slađan-Vasiljević-USTAV-KAO-NAJVIŠI-PRAVNI-AKT-NJEGOVA-REALNOST-I-MOGUĆNOST-ZA-PROMJENE-Osvrt-na-Ustav-Bosne-i-Hercegovine.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Dragan-M.-Golijan-mr-Slađan-Vasiljević-USTAV-KAO-NAJVIŠI-PRAVNI-AKT-NJEGOVA-REALNOST-I-MOGUĆNOST-ZA-PROMJENE-Osvrt-na-Ustav-Bosne-i-Hercegovine.pdf“>Dr Dragan M. Golijan, mr Slađan Vasiljević – USTAV KAO NAJVIŠI PRAVNI AKT, NJEGOVA REALNOST I MOGUĆNOST ZA PROMJENE (Osvrt na Ustav Bosne i Hercegovine)</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Miro-Simonič-mr-Antun-Vorina-MIGRACIJA-IZ-URBANIH-NASELJA-U-RURALNA-PODRUČJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Miro-Simonič-mr-Antun-Vorina-MIGRACIJA-IZ-URBANIH-NASELJA-U-RURALNA-PODRUČJA.pdf“>Dr Miro Simonič, mr Antun Vorina – MIGRACIJA IZ URBANIH NASELJA U RURALNA PODRUČJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-sci-Zoran-T.-Pejičić-EKOLOŠKE-POLITIKE-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI-LIMITIRAJUĆI-FAKTOR-TRANZICIONOG-I-PODIJELJENOG-DRUŠTVA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-sci-Zoran-T.-Pejičić-EKOLOŠKE-POLITIKE-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI-LIMITIRAJUĆI-FAKTOR-TRANZICIONOG-I-PODIJELJENOG-DRUŠTVA.pdf“>Dr sci Zoran T. Pejičić – EKOLOŠKE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI LIMITIRAJUĆI FAKTOR TRANZICIONOG I PODIJELJENOG DRUŠTVA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Aleksandra-I.-Lazić-UTICAJ-GLOBALIZACIJE-NA-MEDIJSKO-TRŽIŠTE-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Aleksandra-I.-Lazić-UTICAJ-GLOBALIZACIJE-NA-MEDIJSKO-TRŽIŠTE-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Mr Aleksandra I. Lazić – UTICAJ GLOBALIZACIJE NA MEDIJSKO TRŽIŠTE U BOSNI I HERCEGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Dražena-Stanojević-KOMPENZACIJE-U-MEĐUNARODNOM-MENADŽMENTU-LJUDSKIH-RESURSA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Dražena-Stanojević-KOMPENZACIJE-U-MEĐUNARODNOM-MENADŽMENTU-LJUDSKIH-RESURSA.pdf“>Mr Dražena Stanojević – KOMPENZACIJE U MEĐUNARODNOM MENADŽMENTU LJUDSKIH RESURSA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Jelena-Kuprešanin-POPULACIONA-POLITIKA-KAO-DIO-RAZVOJNA-POLITIKE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Jelena-Kuprešanin-POPULACIONA-POLITIKA-KAO-DIO-RAZVOJNA-POLITIKE.pdf“>Mr Jelena Kuprešanin – POPULACIONA POLITIKA KAO DIO RAZVOJNA POLITIKE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Ljubica-Janjetović-ZAKONSKA-REGULATIVA-DJELATNOSTI-JAVNOG-SERVISA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Ljubica-Janjetović-ZAKONSKA-REGULATIVA-DJELATNOSTI-JAVNOG-SERVISA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Mr Ljubica Janjetović – ZAKONSKA REGULATIVA DJELATNOSTI JAVNOG SERVISA U BOSNI I HERCEGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Maja-Buhovac-dipl.-iur-AGRESIJA-I-RATNI-ZLOČINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Maja-Buhovac-dipl.-iur-AGRESIJA-I-RATNI-ZLOČINI.pdf“>Mr Maja Buhovac dipl. iur – AGRESIJA I RATNI ZLOČINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Milorad-B.-Pantelić-ZNAČAJ-MOTIVACIJE-U-NASTAVI-LIKOVNE-KULTURE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Milorad-B.-Pantelić-ZNAČAJ-MOTIVACIJE-U-NASTAVI-LIKOVNE-KULTURE.pdf“>Mr Milorad B. Pantelić – ZNAČAJ MOTIVACIJE U NASTAVI LIKOVNE KULTURE</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sci-Vesna-Stanković-Pejnović-KRITIKA-MASOVNE-KULTURE-FRIEDRICHA-NIETZSCHEA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sci-Vesna-Stanković-Pejnović-KRITIKA-MASOVNE-KULTURE-FRIEDRICHA-NIETZSCHEA.pdf“>Doc. dr sci Vesna Stanković Pejnović – KRITIKA MASOVNE KULTURE FRIEDRICHA NIETZSCHEA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Tešo-Ristić-RAT-KAO-EKOLOŠKI-ANTROPOGENI-RIZIK-Sa-akcentom-na-prostor-opštine-Teslić.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Tešo-Ristić-RAT-KAO-EKOLOŠKI-ANTROPOGENI-RIZIK-Sa-akcentom-na-prostor-opštine-Teslić.pdf“>Doc. dr Tešo Ristić – RAT KAO EKOLOŠKI ANTROPOGENI RIZIK – Sa akcentom na prostor opštine Teslić</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Mihajlo-Travar-dr-Mirjana-Stojanović-Trivanović-mr-Nebojša-Kuduz-IT-KAO-KLJUČNA-KOMPONENTA-SAVREMENE-ORGANIZACIONE-STRUKTURE-PREDUZEĆA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-Mihajlo-Travar-dr-Mirjana-Stojanović-Trivanović-mr-Nebojša-Kuduz-IT-KAO-KLJUČNA-KOMPONENTA-SAVREMENE-ORGANIZACIONE-STRUKTURE-PREDUZEĆA.pdf“>Dr Mihajlo Travar, dr Mirjana Stojanović Trivanović, mr Nebojša Kuduz – IT KAO KLJUČNA KOMPONENTA SAVREMENE ORGANIZACIONE STRUKTURE PREDUZEĆA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-sci-Branka-Marković-prof.-dr-Marinko-Markić-OPTIMIZACIJA-ZALIHA-ZA-VIŠE-PROIZVODA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dr-sci-Branka-Marković-prof.-dr-Marinko-Markić-OPTIMIZACIJA-ZALIHA-ZA-VIŠE-PROIZVODA.pdf“>Dr sci Branka Marković, prof. dr Marinko Markić – OPTIMIZACIJA ZALIHA ZA VIŠE PROIZVODA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Anton-Vorina-dr-Božidar-Veljković-dr-Miro-Simonič-SOCIO-EKONOMSKA-BUDUĆNOST-EVROPSKE-UNIJE-PROŠIRENJE-ILI-SLOM.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Anton-Vorina-dr-Božidar-Veljković-dr-Miro-Simonič-SOCIO-EKONOMSKA-BUDUĆNOST-EVROPSKE-UNIJE-PROŠIRENJE-ILI-SLOM.pdf“>Mr Anton Vorina, dr Božidar Veljković, dr Miro Simonič – SOCIO-EKONOMSKA BUDUĆNOST EVROPSKE UNIJE – PROŠIRENJE ILI SLOM</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Boris-Kujundžić-LOKALNI-ELEKTRONSKI-MEDIJI-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Boris-Kujundžić-LOKALNI-ELEKTRONSKI-MEDIJI-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Mr Boris Kujundžić – LOKALNI ELEKTRONSKI MEDIJI U BOSNI I HERCEGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Goran-Kalinić-prof.-Ljubica-Srdić-ARHEOLOŠKI-LOKALITETI-OPŠTINE-MRKONJIĆ-GRAD.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Goran-Kalinić-prof.-Ljubica-Srdić-ARHEOLOŠKI-LOKALITETI-OPŠTINE-MRKONJIĆ-GRAD.pdf“>Mr Goran Kalinić, prof. Ljubica Srdić – ARHEOLOŠKI LOKALITETI OPŠTINE MRKONJIĆ GRAD</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Ozrenka-Bjelobrk-Babić-Višnja-Šušnjar-prof.-mr-Vesna-Šušnjar-LIČNOST-I-NOVOKOMPONOVANA-NARODNA-MUZIKA-KAO-STRANPUTICA-DRUŠTVA-NEKVALITET-TEKSTOVA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Ozrenka-Bjelobrk-Babić-Višnja-Šušnjar-prof.-mr-Vesna-Šušnjar-LIČNOST-I-NOVOKOMPONOVANA-NARODNA-MUZIKA-KAO-STRANPUTICA-DRUŠTVA-NEKVALITET-TEKSTOVA.pdf“>Mr Ozrenka Bjelobrk Babić, Višnja Šušnjar prof., mr Vesna Šušnjar – LIČNOST I NOVOKOMPONOVANA NARODNA MUZIKA KAO STRANPUTICA DRUŠTVA, (NE)KVALITET TEKSTOVA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Tatjana-Vidaković-POJAM-I-OBLICI-MATERIJALNIH-NAGRADA-I-NJIHOVA-ULOGA-U-POSLOVANJU-ORGANIZACIJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mr-Tatjana-Vidaković-POJAM-I-OBLICI-MATERIJALNIH-NAGRADA-I-NJIHOVA-ULOGA-U-POSLOVANJU-ORGANIZACIJE.pdf“>Mr Tatjana Vidaković – POJAM I OBLICI MATERIJALNIH NAGRADA I NJIHOVA ULOGA U POSLOVANJU ORGANIZACIJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-MEĐUDOMAĆA-POLITIKA-Dileme-spoljne-politike-BIH-Autora-prof.-dr-Luke-V.-Todorovića.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-MEĐUDOMAĆA-POLITIKA-Dileme-spoljne-politike-BIH-Autora-prof.-dr-Luke-V.-Todorovića.pdf“>Prikaz studije MEĐUDOMAĆA POLITIKA – Dileme spoljne politike BIH – Autora prof. dr Luke V. Todorovića</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-SUVERENO-KOMUNICIRANJE-Individualni-komunikativni-suverenitet-u-projekcijama-tehnološkog-determinizma-Autora-dr-sci-Novaka-A.-Popovića-i-dr-sci-Milovana-Milutinovića.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-SUVERENO-KOMUNICIRANJE-Individualni-komunikativni-suverenitet-u-projekcijama-tehnološkog-determinizma-Autora-dr-sci-Novaka-A.-Popovića-i-dr-sci-Milovana-Milutinovića.pdf“>Prikaz studije SUVERENO KOMUNICIRANJE – Individualni komunikativni suverenitet u projekcijama tehnološkog determinizma – Autora dr sci Novaka A. Popovića i dr sci Milovana Milutinovića</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Dragan-Vukasović-UPRAVLJAČKO-RAČUNOVODSTVO-U-FUNKCIJI-POVEĆANJA-PRODUKTIVNOSTI-PREDUZEĆA-U-RESTRUKTURIRANJU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Dragan-Vukasović-UPRAVLJAČKO-RAČUNOVODSTVO-U-FUNKCIJI-POVEĆANJA-PRODUKTIVNOSTI-PREDUZEĆA-U-RESTRUKTURIRANJU.pdf“>Prof. dr Dragan Vukasović – UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Đorđe-Mikić-emeritus-SARAJEVSKI-ATENTAT-1914.-GODINE-I-BOSNA-I-HERCEGOVINA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Đorđe-Mikić-emeritus-SARAJEVSKI-ATENTAT-1914.-GODINE-I-BOSNA-I-HERCEGOVINA.pdf“>Prof. dr Đorđe Mikić, emeritus – SARAJEVSKI ATENTAT 1914. GODINE I BOSNA I HERCEGOVINA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Jordan-Aleksić-Nevena-Božić-OBRAZOVNI-PROFILI-ZA-NOVA-ZANIMANJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Jordan-Aleksić-Nevena-Božić-OBRAZOVNI-PROFILI-ZA-NOVA-ZANIMANJA.pdf“>Prof. dr Jordan Aleksić, Nevena Božić – OBRAZOVNI PROFILI ZA NOVA ZANIMANJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Marinko-Markić-dr-sci-Branka-Marković-TEORIJA-IGARA-I-LINEARNO-PROGRAMIRANJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Marinko-Markić-dr-sci-Branka-Marković-TEORIJA-IGARA-I-LINEARNO-PROGRAMIRANJE.pdf“>Prof. dr Marinko Markić, dr sci Branka Marković – TEORIJA IGARA I LINEARNO PROGRAMIRANJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Momčilo-Sakan-UKRAJINSKA-KRIZA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Momčilo-Sakan-UKRAJINSKA-KRIZA.pdf“>Prof. dr Momčilo Sakan – UKRAJINSKA KRIZA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-sci-Besim-Spahić-Maja-Nožica-FACEBOOK-I-NJEGOV-UTICAJ-NA-KREIRANJE-SREDSTAVA-ZA-AKTIVIZAM-VIRTUALNE-JAVNOSTI-U-GLOBALNOM-KOMUNIKACIJSKOM-PROSTORU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-sci-Besim-Spahić-Maja-Nožica-FACEBOOK-I-NJEGOV-UTICAJ-NA-KREIRANJE-SREDSTAVA-ZA-AKTIVIZAM-VIRTUALNE-JAVNOSTI-U-GLOBALNOM-KOMUNIKACIJSKOM-PROSTORU.pdf“>Prof. dr sci Besim Spahić, Maja Nožica – FACEBOOK I NJEGOV UTICAJ NA KREIRANJE SREDSTAVA ZA AKTIVIZAM VIRTUALNE JAVNOSTI U GLOBALNOM KOMUNIKACIJSKOM PROSTORU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-prof.-dr-Mladenka-Balaban-GLOBALIZACIJA-I-TRANSNACIONALNE-PRAKSE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-prof.-dr-Mladenka-Balaban-GLOBALIZACIJA-I-TRANSNACIONALNE-PRAKSE.pdf“>Prof. dr Slobodan S. Župljanin, prof. dr Mladenka Balaban – GLOBALIZACIJA I TRANSNACIONALNE PRAKSE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Zoran-Kalinić-PARLAMENTARIZAM-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI-I-NJEGOVA-KRIZA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Zoran-Kalinić-PARLAMENTARIZAM-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI-I-NJEGOVA-KRIZA.pdf“>Prof. dr Zoran Kalinić – PARLAMENTARIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI I NJEGOVA KRIZA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Željko-Vojinović-OSNOVNA-OBELEŽJA-OSIGURANJA-BILJNE-PROIZVODNJE-U-SRBIJI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-Željko-Vojinović-OSNOVNA-OBELEŽJA-OSIGURANJA-BILJNE-PROIZVODNJE-U-SRBIJI.pdf“>Prof. dr Željko Vojinović – OSNOVNA OBELEŽJA OSIGURANJA BILJNE PROIZVODNJE U SRBIJI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-Nagradić-prof.-SOCIOLOGIJA-KRIMINAL-I-DEVIJANTNO-PONAŠANJE-MLADIH.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-Nagradić-prof.-SOCIOLOGIJA-KRIMINAL-I-DEVIJANTNO-PONAŠANJE-MLADIH.pdf“>Slobodan Nagradić, prof. – SOCIOLOGIJA, KRIMINAL I DEVIJANTNO PONAŠANJE MLADIH</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Golijan-M.-Dragan-LOKALNA-SAMOUPRAVA-U-REPUBLICI-SRPSKOJ.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Golijan-M.-Dragan-LOKALNA-SAMOUPRAVA-U-REPUBLICI-SRPSKOJ.pdf“>Doc. dr Golijan M. Dragan – LOKALNA SAMOUPRAVA U REPUBLICI SRPSKOJ</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Nebojša-M.-Macanović-SOCIJALNA-OBILJEŽJA-KRIMOGENE-INFICIRANOSTI-UČENIKA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Nebojša-M.-Macanović-SOCIJALNA-OBILJEŽJA-KRIMOGENE-INFICIRANOSTI-UČENIKA.pdf“>Doc. dr Nebojša M. Macanović – SOCIJALNA OBILJEŽJA KRIMOGENE INFICIRANOSTI UČENIKA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Saša-Čekrlija-REZULTATI-EDUKACIJA-PREDSTAVNICA-POLITIČKIH-PARTIJA-I-IZABRANIH-PREDSTAVNICA-VLASTI-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-Saša-Čekrlija-REZULTATI-EDUKACIJA-PREDSTAVNICA-POLITIČKIH-PARTIJA-I-IZABRANIH-PREDSTAVNICA-VLASTI-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Doc. dr Saša Čekrlija – REZULTATI EDUKACIJA PREDSTAVNICA POLITIČKIH PARTIJA I IZABRANIH PREDSTAVNICA VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sci-Idriz-Ćosić-dipl.-ecc-MANIFESTACIJA-KORUPCIJE-U-OBRAZOVANJU-I-MOGUĆNOSTI-SPREČAVANJA-ISTE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sci-Idriz-Ćosić-dipl.-ecc-MANIFESTACIJA-KORUPCIJE-U-OBRAZOVANJU-I-MOGUĆNOSTI-SPREČAVANJA-ISTE.pdf“>Doc. dr sci Idriz Ćosić, dipl. ecc – MANIFESTACIJA KORUPCIJE U OBRAZOVANJU I MOGUĆNOSTI SPREČAVANJA ISTE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sci-Milovan-Milutinović-KONSENSUALNA-KONSOCIJALNA-DEMOKRATIJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Doc.-dr-sci-Milovan-Milutinović-KONSENSUALNA-KONSOCIJALNA-DEMOKRATIJA.pdf“>Doc. dr sci Milovan Milutinović – KONSENSUALNA (KONSOCIJALNA) DEMOKRATIJA</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milenko-KRAJIŠNIK-SPOLJNA-TRGOVINA-BOSNE-I-HERCEGOVINE-I-PROŠIRENJE-EVROPSKE-UNIJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milenko-KRAJIŠNIK-SPOLJNA-TRGOVINA-BOSNE-I-HERCEGOVINE-I-PROŠIRENJE-EVROPSKE-UNIJE.pdf“>Milenko KRAJIŠNIK – SPOLJNA TRGOVINA BOSNE I HERCEGOVINE I PROŠIRENJE EVROPSKE UNIJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milovan-MILUTINOVIĆ-BOSNA-I-HERCEGOVINA-NA-RASKRŠĆU-SEKULARIZMA-I-TEOKRATIJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milovan-MILUTINOVIĆ-BOSNA-I-HERCEGOVINA-NA-RASKRŠĆU-SEKULARIZMA-I-TEOKRATIJE.pdf“>Milovan MILUTINOVIĆ – BOSNA I HERCEGOVINA NA RASKRŠĆU SEKULARIZMA I TEOKRATIJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Momčilo-SAKAN-REVITALIZACIJA-KULTURE-MIRA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Momčilo-SAKAN-REVITALIZACIJA-KULTURE-MIRA.pdf“>Momčilo SAKAN – REVITALIZACIJA KULTURE MIRA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Natalija-D.-PETRIĆ-MEĐUNARODNI-PRAVNI-STANDARDI-U-OBLASTI-NASILJA-U-PORODICI-I-PRAVNA-ZAŠTITA-ŽRTAVA-U-BIH.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Natalija-D.-PETRIĆ-MEĐUNARODNI-PRAVNI-STANDARDI-U-OBLASTI-NASILJA-U-PORODICI-I-PRAVNA-ZAŠTITA-ŽRTAVA-U-BIH.pdf“>Natalija D. PETRIĆ – MEĐUNARODNI PRAVNI STANDARDI U OBLASTI NASILJA U PORODICI I PRAVNA ZAŠTITA ŽRTAVA U BIH</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nusret-H.-HAMIDOVIĆ-NEZAVISNI-KANDIDATI-U-IZBORNOM-PROCESU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nusret-H.-HAMIDOVIĆ-NEZAVISNI-KANDIDATI-U-IZBORNOM-PROCESU.pdf“>Nusret H. HAMIDOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATI U IZBORNOM PROCESU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/PRIKAZ-Studija-NASILJE-U-ŠKOLI-KAO-PRODUKT-POREMEĆENIH-VRIJEDNOSTI-U-DRUŠTVU-autora-doc.-dr-Milomira-V.-Martića.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/PRIKAZ-Studija-NASILJE-U-ŠKOLI-KAO-PRODUKT-POREMEĆENIH-VRIJEDNOSTI-U-DRUŠTVU-autora-doc.-dr-Milomira-V.-Martića.pdf“>PRIKAZ Studija NASILJE U ŠKOLI KAO PRODUKT POREMEĆENIH VRIJEDNOSTI U DRUŠTVU autora doc. dr Milomira V. Martića</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/PRIKAZ-Studija-SAVREMENI-PRISTUP-IZUČAVANJU-METEMATIKE-U-PETOM-RAZREDU-autora-prof.-dr-Predraga-Kovačevića.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/PRIKAZ-Studija-SAVREMENI-PRISTUP-IZUČAVANJU-METEMATIKE-U-PETOM-RAZREDU-autora-prof.-dr-Predraga-Kovačevića.pdf“>PRIKAZ Studija SAVREMENI PRISTUP IZUČAVANJU METEMATIKE U PETOM RAZREDU autora prof. dr Predraga Kovačevića</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ružica-ĐERVIDA-ODNOSI-S-JAVNOŠĆU-KAO-PREDUSLOV-USPJEŠNOG-POSLOVANJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ružica-ĐERVIDA-ODNOSI-S-JAVNOŠĆU-KAO-PREDUSLOV-USPJEŠNOG-POSLOVANJA.pdf“>Ružica ĐERVIDA – ODNOSI S JAVNOŠĆU KAO PREDUSLOV USPJEŠNOG POSLOVANJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-PEŠEVIĆ-FAKTORI-KOJI-DOVODE-DO-PADA-POSLOVNE-AKTIVNOSTI-PREDUZEĆA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-PEŠEVIĆ-FAKTORI-KOJI-DOVODE-DO-PADA-POSLOVNE-AKTIVNOSTI-PREDUZEĆA.pdf“>Slobodan PEŠEVIĆ – FAKTORI KOJI DOVODE DO PADA POSLOVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Suzana-KUSOVAC-UTICAJ-VOKALNE-TEHNIKE-NA-STABILNOST-INTONACIJE-KAO-PRIMARNOG-ČINIOCA-UČENOG-PJEVANJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Suzana-KUSOVAC-UTICAJ-VOKALNE-TEHNIKE-NA-STABILNOST-INTONACIJE-KAO-PRIMARNOG-ČINIOCA-UČENOG-PJEVANJA.pdf“>Suzana KUSOVAC – UTICAJ VOKALNE TEHNIKE NA STABILNOST INTONACIJE KAO PRIMARNOG ČINIOCA UČENOG PJEVANJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Svetlana-TERZIĆ-ULOGA-I-ZNAČAJ-JAVNO-PRIVATNOG-PARTNERSTVA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Svetlana-TERZIĆ-ULOGA-I-ZNAČAJ-JAVNO-PRIVATNOG-PARTNERSTVA.pdf“>Svetlana TERZIĆ – ULOGA I ZNAČAJ JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vesna-ĐURIĆ-Sanja-AMIDŽIĆ-INTERVJU-DOMINANTAN-ŽANR-SAVREMENE-TELEVIZIJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vesna-ĐURIĆ-Sanja-AMIDŽIĆ-INTERVJU-DOMINANTAN-ŽANR-SAVREMENE-TELEVIZIJE.pdf“>Vesna ĐURIĆ Sanja AMIDŽIĆ – INTERVJU – DOMINANTAN ŽANR SAVREMENE TELEVIZIJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vojislav-ŠKRBIĆ-UPRAVLJANJEM-KAMATNIM-RIZIKOM-POSLOVNE-BANKE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vojislav-ŠKRBIĆ-UPRAVLJANJEM-KAMATNIM-RIZIKOM-POSLOVNE-BANKE.pdf“>Vojislav ŠKRBIĆ – UPRAVLJANJEM KAMATNIM RIZIKOM POSLOVNE BANKE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zdravko-TODOROVIĆ-BOSNA-I-HERCEGOVINA-U-GEOPOLITIČKIM-PROMJENAMA-NA-BALKANU-POSLIJE-HLADNOG-RATA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zdravko-TODOROVIĆ-BOSNA-I-HERCEGOVINA-U-GEOPOLITIČKIM-PROMJENAMA-NA-BALKANU-POSLIJE-HLADNOG-RATA.pdf“>Zdravko TODOROVIĆ – BOSNA I HERCEGOVINA U GEOPOLITIČKIM PROMJENAMA NA BALKANU POSLIJE HLADNOG RATA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Žarko-S.-PAVIĆ-Zoran-KALINIĆ-Goran-KALINIĆ-DOKTORSKE-STUDIJE-U-REPUBLICI-SRPSKOJ-Komparativna-analiza-i-perspektive.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Žarko-S.-PAVIĆ-Zoran-KALINIĆ-Goran-KALINIĆ-DOKTORSKE-STUDIJE-U-REPUBLICI-SRPSKOJ-Komparativna-analiza-i-perspektive.pdf“>Žarko S. PAVIĆ Zoran KALINIĆ Goran KALINIĆ – DOKTORSKE STUDIJE U REPUBLICI SRPSKOJ – Komparativna analiza i perspektive</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Besim-SPAHIĆ-ŠOK-TERAPIJA-NAOMI-KLAJN-I-PROPAG.-MODEL-KONTROLE-MEDIJA-NOAMA-CHOMSKOG-I-EDWARDA-HERMANA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Besim-SPAHIĆ-ŠOK-TERAPIJA-NAOMI-KLAJN-I-PROPAG.-MODEL-KONTROLE-MEDIJA-NOAMA-CHOMSKOG-I-EDWARDA-HERMANA.pdf“>Besim SPAHIĆ – ŠOK TERAPIJA – NAOMI KLAJN I – PROPAG. MODEL – KONTROLE MEDIJA NOAMA CHOMSKOG I EDWARDA HERMANA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Bojana-KARANOVIĆ-ODNOSI-S-JAVNOŠĆU-NA-DRUŠTVENIM-MREŽAMA-SLUČAJ-KONY-2012.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Bojana-KARANOVIĆ-ODNOSI-S-JAVNOŠĆU-NA-DRUŠTVENIM-MREŽAMA-SLUČAJ-KONY-2012.pdf“>Bojana KARANOVIĆ – ODNOSI S JAVNOŠĆU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA SLUČAJ KONY 2012</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Božidar-VELJKOVIĆ-Lea-Marija-COLARIČ-JAKŠE-GOSTOLJUBLJE-KAO-VREDNOSNA-ORIJENTACIJA-U-TURIZMU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Božidar-VELJKOVIĆ-Lea-Marija-COLARIČ-JAKŠE-GOSTOLJUBLJE-KAO-VREDNOSNA-ORIJENTACIJA-U-TURIZMU.pdf“>Božidar VELJKOVIĆ Lea-Marija COLARIČ-JAKŠE – GOSTOLJUBLJE KAO VREDNOSNA ORIJENTACIJA U TURIZMU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dara-CRNIĆ-BABIĆ-Olja-PUŠIĆ-BABIĆ-MEĐUNARODNO-PRAVNA-ZAŠTITA-MOČVARNIH-STANIŠTA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dara-CRNIĆ-BABIĆ-Olja-PUŠIĆ-BABIĆ-MEĐUNARODNO-PRAVNA-ZAŠTITA-MOČVARNIH-STANIŠTA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Dara CRNIĆ-BABIĆ Olja PUŠIĆ-BABIĆ – MEĐUNARODNO PRAVNA ZAŠTITA MOČVARNIH STANIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-RADIŠIĆ-VELIKE-SILE-I-NJIHOV-UTICAJ-NA-MEĐUNARODNE-ODNOSE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-RADIŠIĆ-VELIKE-SILE-I-NJIHOV-UTICAJ-NA-MEĐUNARODNE-ODNOSE.pdf“>Dragan RADIŠIĆ – VELIKE SILE I NJIHOV UTICAJ NA MEĐUNARODNE ODNOSE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragana-MORO-GARDNEROVA-TEORIJA-VIŠESTR.-INTELIGENCIJE-I-NASTAVA-ENGLESKOG-JEZIKA-U-OSNOVNIM-ŠKOLAMA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragana-MORO-GARDNEROVA-TEORIJA-VIŠESTR.-INTELIGENCIJE-I-NASTAVA-ENGLESKOG-JEZIKA-U-OSNOVNIM-ŠKOLAMA.pdf“>Dragana MORO – GARDNEROVA TEORIJA VIŠESTR. INTELIGENCIJE I NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragutin-GUTIĆ-Ivan-MATKOVIĆ-STRATEGIJE-MOTIVACIJE-ZAPOSLENIH.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragutin-GUTIĆ-Ivan-MATKOVIĆ-STRATEGIJE-MOTIVACIJE-ZAPOSLENIH.pdf“>Dragutin GUTIĆ Ivan MATKOVIĆ – STRATEGIJE MOTIVACIJE ZAPOSLENIH</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Đoko-SLIJEPČEVIĆ-Mladen-IVANIĆ-SAVREMENO-PROMIŠLJANJE-EKOLOŠKE-POLITIKE-UZ-OSTVARIVANJE-ODRŽIVOG-RAZVOJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Đoko-SLIJEPČEVIĆ-Mladen-IVANIĆ-SAVREMENO-PROMIŠLJANJE-EKOLOŠKE-POLITIKE-UZ-OSTVARIVANJE-ODRŽIVOG-RAZVOJA.pdf“>Đoko SLIJEPČEVIĆ Mladen IVANIĆ – SAVREMENO PROMIŠLJANJE EKOLOŠKE POLITIKE UZ OSTVARIVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Đorđe-VUKOVIĆ-TUMARANJE-SRBA-IZMEĐU-IDEOLOGIJA-I-DEALA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Đorđe-VUKOVIĆ-TUMARANJE-SRBA-IZMEĐU-IDEOLOGIJA-I-DEALA.pdf“>Đorđe VUKOVIĆ – TUMARANJE SRBA IZMEĐU IDEOLOGIJA I DEALA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Fatima-KARARIĆ-PITANJE-IZBORA-U-NACIONALNOM-I-RELIGIJSKOM-ODREĐENJU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Fatima-KARARIĆ-PITANJE-IZBORA-U-NACIONALNOM-I-RELIGIJSKOM-ODREĐENJU.pdf“>Fatima KARARIĆ – PITANJE IZBORA U NACIONALNOM I RELIGIJSKOM ODREĐENJU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Irina-KOVAČEVIĆ-RIZIČNO-DRUŠTVO-I-NEODRŽIVI-RAZVOJ.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Irina-KOVAČEVIĆ-RIZIČNO-DRUŠTVO-I-NEODRŽIVI-RAZVOJ.pdf“>Irina KOVAČEVIĆ – RIZIČNO DRUŠTVO I NEODRŽIVI RAZVOJ</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ljiljana-AULIĆ-POLITIKA-USLOVLJAVANJA-U-MEĐUNARODNIM-ODNOSIMA-SLUČAJ-EVROPSKA-UNIJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ljiljana-AULIĆ-POLITIKA-USLOVLJAVANJA-U-MEĐUNARODNIM-ODNOSIMA-SLUČAJ-EVROPSKA-UNIJA.pdf“>Ljiljana AULIĆ – POLITIKA USLOVLJAVANJA U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA – SLUČAJ EVROPSKA UNIJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ljubomir-ZUBER-Aleksandra-MANDIĆ-SPECIFIČNOSTI-PROMOCIJE-PUTEM-NOVIH-MEDIJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ljubomir-ZUBER-Aleksandra-MANDIĆ-SPECIFIČNOSTI-PROMOCIJE-PUTEM-NOVIH-MEDIJA.pdf“>Ljubomir ZUBER Aleksandra MANDIĆ – SPECIFIČNOSTI PROMOCIJE PUTEM NOVIH MEDIJA</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Vukasović-Željko-Kovačević-ZNAČAJ-ANALIZE-ANGAŽOVANIH-SREDSTAVA-PREDUZEĆA-U-RESTRUKTURIRANJU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Vukasović-Željko-Kovačević-ZNAČAJ-ANALIZE-ANGAŽOVANIH-SREDSTAVA-PREDUZEĆA-U-RESTRUKTURIRANJU.pdf“>Dragan Vukasović Željko Kovačević – ZNAČAJ ANALIZE ANGAŽOVANIH SREDSTAVA PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Kolev-GLOBALNI-ASPEKT-ENERGETSKE-BEZBEDNOSTI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Kolev-GLOBALNI-ASPEKT-ENERGETSKE-BEZBEDNOSTI.pdf“>Dragan Kolev – GLOBALNI ASPEKT ENERGETSKE BEZBEDNOSTI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Golijan-Danijela-Popović-OPORAVAK-RUSIJE-I-NJEN-POVRATAK-NA-GLOBALNU-SCENU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Golijan-Danijela-Popović-OPORAVAK-RUSIJE-I-NJEN-POVRATAK-NA-GLOBALNU-SCENU.pdf“>Dragan Golijan Danijela Popović – OPORAVAK RUSIJE I NJEN POVRATAK NA GLOBALNU SCENU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dejan-Gligović-Dragan-Vojinović-NOVA-ULOGA-CENTRALNE-BANKE-U-KONSOLIDACIJI-BANKARSKOG-SISTEMA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dejan-Gligović-Dragan-Vojinović-NOVA-ULOGA-CENTRALNE-BANKE-U-KONSOLIDACIJI-BANKARSKOG-SISTEMA.pdf“>Dejan Gligović Dragan Vojinović – NOVA ULOGA CENTRALNE BANKE U KONSOLIDACIJI BANKARSKOG SISTEMA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Brane-Miljuš-PRIORITETI-SPOLJNOPOLITIČKE-STRATEGIJE-REPUBLIKE-SRBIJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Brane-Miljuš-PRIORITETI-SPOLJNOPOLITIČKE-STRATEGIJE-REPUBLIKE-SRBIJE.pdf“>Brane Miljuš – PRIORITETI SPOLJNOPOLITIČKE STRATEGIJE REPUBLIKE SRBIJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Verica-Bulović-DRUŠTVENI-MEDIJI-U-FUNKCIJI-UPRAVLJANJA-ODNOSIMA-SA-POTROŠAČIMA-U-POSLOVANJU-BANAKA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Verica-Bulović-DRUŠTVENI-MEDIJI-U-FUNKCIJI-UPRAVLJANJA-ODNOSIMA-SA-POTROŠAČIMA-U-POSLOVANJU-BANAKA.pdf“>Verica Bulović – DRUŠTVENI MEDIJI U FUNKCIJI UPRAVLJANJA ODNOSIMA SA POTROŠAČIMA U POSLOVANJU BANAKA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Žarko-Pavić-Željko-Kovačević-OKOLINA-I-ZDRAVLJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Žarko-Pavić-Željko-Kovačević-OKOLINA-I-ZDRAVLJE.pdf“>Žarko Pavić Željko Kovačević – OKOLINA I ZDRAVLJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Željko-Vojinović-PREUZIMANJE-RIZIKA-I-POSLOVA-OSIGURANJA-U-REOSIGURANJU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Željko-Vojinović-PREUZIMANJE-RIZIKA-I-POSLOVA-OSIGURANJA-U-REOSIGURANJU.pdf“>Željko Vojinović – PREUZIMANJE RIZIKA I POSLOVA OSIGURANJA U REOSIGURANJU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Živorad-Gligorijević-Srećko-Novaković-STRUKTURNA-TRANSFORMACIJA-U-FUNKCIJI-PRIVREDNOG-RAZVOJA-SRBIJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Živorad-Gligorijević-Srećko-Novaković-STRUKTURNA-TRANSFORMACIJA-U-FUNKCIJI-PRIVREDNOG-RAZVOJA-SRBIJE.pdf“>Živorad Gligorijević Srećko Novaković – STRUKTURNA TRANSFORMACIJA U FUNKCIJI PRIVREDNOG RAZVOJA SRBIJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Anđela-Ljubić-DOKAZIVANJE-NEMATERIJALNE-ŠTETE-U-SLUČAJU-KLEVETE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Anđela-Ljubić-DOKAZIVANJE-NEMATERIJALNE-ŠTETE-U-SLUČAJU-KLEVETE.pdf“>Anđela Ljubić – DOKAZIVANJE NEMATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU KLEVETE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Boris-Kujundžić-ZAKONSKA-I-DRUŠTVENA-FUNKCIJA-JAVNOG-RADIO-TELEVIZIJSKOG-SISTEMA-BIH.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Boris-Kujundžić-ZAKONSKA-I-DRUŠTVENA-FUNKCIJA-JAVNOG-RADIO-TELEVIZIJSKOG-SISTEMA-BIH.pdf“>Boris Kujundžić – ZAKONSKA I DRUŠTVENA FUNKCIJA JAVNOG RADIO – TELEVIZIJSKOG SISTEMA BIH</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vasilj-Žarković-Dragan-Gligorić-SVJETSKA-EKONOMSKA-KRIZA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vasilj-Žarković-Dragan-Gligorić-SVJETSKA-EKONOMSKA-KRIZA.pdf“>Vasilj Žarković Dragan Gligorić – SVJETSKA EKONOMSKA KRIZA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-S.-Župljanin-UPRAVLJANJE-PROMJENAMA-I-RAZVOJ-SAVREMENE-TRGOVINE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-S.-Župljanin-UPRAVLJANJE-PROMJENAMA-I-RAZVOJ-SAVREMENE-TRGOVINE.pdf“>Slobodan S. Župljanin – UPRAVLJANJE PROMJENAMA I RAZVOJ SAVREMENE TRGOVINE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ranko-Cvijić-MINERALNI-RESURSI-U-FUNKCIJI-ODRŽIVOG-RAZVOJA-LOKALNIH-ZAJEDNICA-I-REPUBLIKE-STRPSKE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ranko-Cvijić-MINERALNI-RESURSI-U-FUNKCIJI-ODRŽIVOG-RAZVOJA-LOKALNIH-ZAJEDNICA-I-REPUBLIKE-STRPSKE.pdf“>Ranko Cvijić – MINERALNI RESURSI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA I REPUBLIKE STRPSKE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-GEOPOLITIKA-U-SAVREMENOM-SVETU-autora-prof.-dr-Momčila-Sakana.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-studije-GEOPOLITIKA-U-SAVREMENOM-SVETU-autora-prof.-dr-Momčila-Sakana.pdf“>Prikaz studije GEOPOLITIKA U SAVREMENOM SVETU autora prof. dr Momčila Sakana</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-MEĐUNARODNI-EKONOSKI-ODNOSI-autora-prof.-dr-Jugoslаvа-Jovičićа-i-mr-Suzаne-Mirosаvić.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-MEĐUNARODNI-EKONOSKI-ODNOSI-autora-prof.-dr-Jugoslаvа-Jovičićа-i-mr-Suzаne-Mirosаvić.pdf“>Prikaz knjige MEĐUNARODNI EKONOSKI ODNOSI autora prof. dr Jugoslаvа Jovičićа i mr Suzаne Mirosаvić</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ostoja-Barašin-Zoran-Kalinić-i-Milovan-Milutinović-ODGOVORNOST-ZA-JAVNU-RIJEČ.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ostoja-Barašin-Zoran-Kalinić-i-Milovan-Milutinović-ODGOVORNOST-ZA-JAVNU-RIJEČ.pdf“>Ostoja Barašin Zoran Kalinić i Milovan Milutinović – ODGOVORNOST ZA JAVNU RIJEČ</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Luka-V.-Todorović-Mileva-Jokić-MALE-SREDNJE-I-NEUTRALNE-DRŽAVE-I-MEĐUNARODNA-POLITIKA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Luka-V.-Todorović-Mileva-Jokić-MALE-SREDNJE-I-NEUTRALNE-DRŽAVE-I-MEĐUNARODNA-POLITIKA.pdf“>Luka V. Todorović Mileva Jokić – MALE SREDNJE I NEUTRALNE DRŽAVE I MEĐUNARODNA POLITIKA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milomir-V.-Martić-OMLADINSKE-POTKULTURE-I-MASOVNI-MEDIJI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milomir-V.-Martić-OMLADINSKE-POTKULTURE-I-MASOVNI-MEDIJI.pdf“>Milomir V. Martić – OMLADINSKE POTKULTURE I MASOVNI MEDIJI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Momčilo-Sakan-PARADIGME-GEOPOLITIKE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Momčilo-Sakan-PARADIGME-GEOPOLITIKE.pdf“>Momčilo Sakan – PARADIGME GEOPOLITIKE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Natalija-D.-Petrić-DRUŠTVENA-REAKCIJA-NA-RODNO-ZASNOVANO-NASILJE-U-PORODICI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Natalija-D.-Petrić-DRUŠTVENA-REAKCIJA-NA-RODNO-ZASNOVANO-NASILJE-U-PORODICI.pdf“>Natalija D. Petrić – DRUŠTVENA REAKCIJA NA RODNO ZASNOVANO NASILJE U PORODICI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nebojša-Švraka-RAZLIKE-U-NEKIM-STAVOVIMA-UČENICA-I-UČENIKA-4.-I-5.-RAZREDA-OSNOVNE-ŠKOLE-PREMA-NASTAVI-FIZIČKOG-VASPITANJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nebojša-Švraka-RAZLIKE-U-NEKIM-STAVOVIMA-UČENICA-I-UČENIKA-4.-I-5.-RAZREDA-OSNOVNE-ŠKOLE-PREMA-NASTAVI-FIZIČKOG-VASPITANJA.pdf“>Nebojša Švraka – RAZLIKE U NEKIM STAVOVIMA UČENICA I UČENIKA 4. I 5. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE PREMA NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Goran-Kalinić-MRAMOROVI-U-SREDNJOVJEKOVNOJ-ŽUPI-ZEMLJANIK.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Goran-Kalinić-MRAMOROVI-U-SREDNJOVJEKOVNOJ-ŽUPI-ZEMLJANIK.pdf“>Goran Kalinić – MRAMOROVI U SREDNJOVJEKOVNOJ ŽUPI ZEMLJANIK</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mihajlo-TRAVAR-i-Mirjana-STOJANOVIĆ-TRIVANOVIĆ-PRIJEDLOG-MODELA-ORGANIZOVANJA-KLASTERA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mihajlo-TRAVAR-i-Mirjana-STOJANOVIĆ-TRIVANOVIĆ-PRIJEDLOG-MODELA-ORGANIZOVANJA-KLASTERA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Mihajlo TRAVAR i Mirjana STOJANOVIĆ TRIVANOVIĆ – PRIJEDLOG MODELA ORGANIZOVANJA KLASTERA U BOSNI I HERCEGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milovan-MILUTINOVIĆ-i-Simo-KAČAR-JAVNE-POLITIKE-OBLAST-POLITIKOLOGIJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milovan-MILUTINOVIĆ-i-Simo-KAČAR-JAVNE-POLITIKE-OBLAST-POLITIKOLOGIJE.pdf“>Milovan MILUTINOVIĆ i Simo KAČAR – JAVNE POLITIKE OBLAST POLITIKOLOGIJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nebojša-ŠVRAKA-INTENZIFIKACIJA-NASTAVE-FIZIČKOG-VASPITANJA-UČENIKA-DRUGIH-RAZREDA-KROZ-RAD-SA-DOPUNSKIM-VEŽBAMA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nebojša-ŠVRAKA-INTENZIFIKACIJA-NASTAVE-FIZIČKOG-VASPITANJA-UČENIKA-DRUGIH-RAZREDA-KROZ-RAD-SA-DOPUNSKIM-VEŽBAMA.pdf“>Nebojša ŠVRAKA – INTENZIFIKACIJA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA UČENIKA DRUGIH RAZREDA KROZ RAD SA DOPUNSKIM VEŽBAMA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-METODIČKI-PRISTUPI-Posebne-potrebe-u-vaspitanju-i-obrazovanju-autora-doc.-dr-Borke-Vukajlović-i-dr-Šaćira-Mešalić.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-METODIČKI-PRISTUPI-Posebne-potrebe-u-vaspitanju-i-obrazovanju-autora-doc.-dr-Borke-Vukajlović-i-dr-Šaćira-Mešalić.pdf“>Prikaz knjige METODIČKI PRISTUPI – Posebne potrebe u vaspitanju i obrazovanju – autora doc. dr Borke Vukajlović i dr Šaćira Mešalić</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-ŽIVOTNO-OSIGURANJE-autora-prof.-dr-Zorana-Kalinića-doc.-dr-Željka-Vojinovića-i-prof.-dr-Nebojše-Žarkovića.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-ŽIVOTNO-OSIGURANJE-autora-prof.-dr-Zorana-Kalinića-doc.-dr-Željka-Vojinovića-i-prof.-dr-Nebojše-Žarkovića.pdf“>Prikaz knjige ŽIVOTNO OSIGURANJE autora prof. dr Zorana Kalinića doc. dr Željka Vojinovića i prof. dr Nebojše Žarkovića</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-monografije-SAVREMENO-TRŽIŠTE-NAFTE-autora-doc.-dr-Vojislava-Škrbića.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-monografije-SAVREMENO-TRŽIŠTE-NAFTE-autora-doc.-dr-Vojislava-Škrbića.pdf“>Prikaz monografije SAVREMENO TRŽIŠTE NAFTE autora doc. dr Vojislava Škrbića</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ranko-CVIJIĆ-MOGUĆNOST-KORIŠĆENJA-NEMETALIČNIH-MINERALNIH-SIROVINA-REPUBLIKE-SRPSKE-U-SAVREMENOJ-EKOLOŠKOJ-POLJOPRIVREDI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ranko-CVIJIĆ-MOGUĆNOST-KORIŠĆENJA-NEMETALIČNIH-MINERALNIH-SIROVINA-REPUBLIKE-SRPSKE-U-SAVREMENOJ-EKOLOŠKOJ-POLJOPRIVREDI.pdf“>Ranko CVIJIĆ – MOGUĆNOST KORIŠĆENJA NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA REPUBLIKE SRPSKE U SAVREMENOJ EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Saša-ČEKRLIJA-TURIZAM-KAO-FAKTOR-ODRŽIVOG-RAZVOJA-OPŠTI-PRISTUP-ODNOSU-ULAGANJA-I-SIROMAŠTVA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Saša-ČEKRLIJA-TURIZAM-KAO-FAKTOR-ODRŽIVOG-RAZVOJA-OPŠTI-PRISTUP-ODNOSU-ULAGANJA-I-SIROMAŠTVA.pdf“>Saša ČEKRLIJA – TURIZAM KAO FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA – OPŠTI PRISTUP ODNOSU ULAGANJA I SIROMAŠTVA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-NAGRADIĆ-NEKOLIKO-NAZNAKA-O-APORETIČNOSTI-PACIFIZMA-KAO-SPECIFIČNOG-MIŠLJENJA-I-PRAKTIKOVANJA-MIRA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-NAGRADIĆ-NEKOLIKO-NAZNAKA-O-APORETIČNOSTI-PACIFIZMA-KAO-SPECIFIČNOG-MIŠLJENJA-I-PRAKTIKOVANJA-MIRA.pdf“>Slobodan NAGRADIĆ – NEKOLIKO NAZNAKA O APORETIČNOSTI PACIFIZMA KAO SPECIFIČNOG MIŠLJENJA I PRAKTIKOVANJA MIRA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-PEŠEVIĆ-MOGUĆNOST-IZLASKA-PREDUZEĆA-IZ-ZONE-SA-POSLOVANJA-SA-GUBITKOM.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-PEŠEVIĆ-MOGUĆNOST-IZLASKA-PREDUZEĆA-IZ-ZONE-SA-POSLOVANJA-SA-GUBITKOM.pdf“>Slobodan PEŠEVIĆ – MOGUĆNOST IZLASKA PREDUZEĆA IZ ZONE SA POSLOVANJA SA GUBITKOM</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-ŽUPLJANIN-GLOBALIZACIJA-I-EKONOMSKI-RAZVOJ-RATOVI-DROGA-OUŽJE-I-SIROMAŠTVO.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-ŽUPLJANIN-GLOBALIZACIJA-I-EKONOMSKI-RAZVOJ-RATOVI-DROGA-OUŽJE-I-SIROMAŠTVO.pdf“>Slobodan ŽUPLJANIN – GLOBALIZACIJA I EKONOMSKI RAZVOJ-RATOVI DROGA OUŽJE I SIROMAŠTVO</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vesna-SIMIĆ-Siniša-CVIJIĆ-i-Slobodanka-PAVLOVIĆ-OBNOVLJIVI-IZVORI-ENERGIJE-ENERGETSKA-EFIKASNOST-I-ZAŠTITA-ŽIVOTNE-SREDINE-U-BIH.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vesna-SIMIĆ-Siniša-CVIJIĆ-i-Slobodanka-PAVLOVIĆ-OBNOVLJIVI-IZVORI-ENERGIJE-ENERGETSKA-EFIKASNOST-I-ZAŠTITA-ŽIVOTNE-SREDINE-U-BIH.pdf“>Vesna SIMIĆ Siniša CVIJIĆ i Slobodanka PAVLOVIĆ – OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ENERGETSKA EFIKASNOST I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U BIH</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vojislav-Đ.-ŠKRBIĆ-i-Darija-ADŽIĆ-MONETARNA-I-FISKALNA-POLITIKA-U-FUNKCIJI-STABILIZACIJE-EUROZONE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vojislav-Đ.-ŠKRBIĆ-i-Darija-ADŽIĆ-MONETARNA-I-FISKALNA-POLITIKA-U-FUNKCIJI-STABILIZACIJE-EUROZONE.pdf“>Vojislav Đ. ŠKRBIĆ i Darija ADŽIĆ – MONETARNA I FISKALNA POLITIKA U FUNKCIJI STABILIZACIJE EUROZONE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zdravko-BIJELIĆ-i-Mitar-BIJELIĆ-GLOBALIZACIJA-FAKTOR-DRUŠTVENO.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zdravko-BIJELIĆ-i-Mitar-BIJELIĆ-GLOBALIZACIJA-FAKTOR-DRUŠTVENO.pdf“>Zdravko BIJELIĆ i Mitar BIJELIĆ – GLOBALIZACIJA FAKTOR DRUŠTVENO</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zoran-JANJUŠ-Aleksandar-PETROVIĆ-Aleksandar-JOVOVIĆ-Radica-PROKIĆ-CVETKOVIĆ-Slobodanka-PAVLOVIĆ-Božidarka-ARSENOVIĆ-UPRAVLJANJE-RECIKLABILNIM-MATERIJALIMA-IZ-ČVRSTOG-KOMUNALNOG-OTPADA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zoran-JANJUŠ-Aleksandar-PETROVIĆ-Aleksandar-JOVOVIĆ-Radica-PROKIĆ-CVETKOVIĆ-Slobodanka-PAVLOVIĆ-Božidarka-ARSENOVIĆ-UPRAVLJANJE-RECIKLABILNIM-MATERIJALIMA-IZ-ČVRSTOG-KOMUNALNOG-OTPADA.pdf“>Zoran JANJUŠ Aleksandar PETROVIĆ Aleksandar JOVOVIĆ Radica PROKIĆ – CVETKOVIĆ Slobodanka PAVLOVIĆ Božidarka ARSENOVIĆ – UPRAVLJANJE RECIKLABILNIM MATERIJALIMA IZ ČVRSTOG KOMUNALNOG OTPADA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zoran-KALINIĆ-i-Ljiljana-AULIĆ-ULOGA-SAVJETNIKA-U-POLITIČKOM-SISTEMU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zoran-KALINIĆ-i-Ljiljana-AULIĆ-ULOGA-SAVJETNIKA-U-POLITIČKOM-SISTEMU.pdf“>Zoran KALINIĆ i Ljiljana AULIĆ – ULOGA SAVJETNIKA U POLITIČKOM SISTEMU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dejana-RADOVANOVIĆ-ŠARENAC-ETIKA-BH-NOVINARSTVA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dejana-RADOVANOVIĆ-ŠARENAC-ETIKA-BH-NOVINARSTVA.pdf“>Dejana RADOVANOVIĆ-ŠARENAC – ETIKA BH NOVINARSTVA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-GOLIJAN-MEĐUNARODNA-ZAŠTITA-LJUDSKIH-PRAVA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-GOLIJAN-MEĐUNARODNA-ZAŠTITA-LJUDSKIH-PRAVA.pdf“>Dragan GOLIJAN -MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragutin-GUTIĆ-i-Jakša-DAMJANIĆ-IDENTIFIKACIJA-ZAPOSLENIH-KAO-OBLIK-PSIHOSOCIJALNE-INTERAKCIJE-U-ORGANIZACIJI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragutin-GUTIĆ-i-Jakša-DAMJANIĆ-IDENTIFIKACIJA-ZAPOSLENIH-KAO-OBLIK-PSIHOSOCIJALNE-INTERAKCIJE-U-ORGANIZACIJI.pdf“>Dragutin GUTIĆ i Jakša DAMJANIĆ – IDENTIFIKACIJA ZAPOSLENIH KAO OBLIK PSIHOSOCIJALNE INTERAKCIJE U ORGANIZACIJI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dubravko-B.-PRSTOJEVIĆ-AKCIJSKI-KAPITAL-BANAKA-U-REPUBLICI-SRPSKOJ.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dubravko-B.-PRSTOJEVIĆ-AKCIJSKI-KAPITAL-BANAKA-U-REPUBLICI-SRPSKOJ.pdf“>Dubravko B. PRSTOJEVIĆ – AKCIJSKI KAPITAL BANAKA U REPUBLICI SRPSKOJ</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Gordan-RADIĆ-i-Saša-ČEKRLIJA-STANJE-OKOLIŠA-U-FEDERACIJI-BIH.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Gordan-RADIĆ-i-Saša-ČEKRLIJA-STANJE-OKOLIŠA-U-FEDERACIJI-BIH.pdf“>Gordan RADIĆ i Saša ČEKRLIJA – STANJE OKOLIŠA U FEDERACIJI BIH</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Luka-V.-TODOROVIĆ-ODNOSI-S-JAVNOŠĆU-U-KRIZNIM-SITUACIJAMA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Luka-V.-TODOROVIĆ-ODNOSI-S-JAVNOŠĆU-U-KRIZNIM-SITUACIJAMA.pdf“>Luka V. TODOROVIĆ – ODNOSI S JAVNOŠĆU U KRIZNIM SITUACIJAMA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ljubomir-ZUBER-i-Aleksandra-LAZIĆ-INFORMACIONO-DRUŠTVO-I-MEDIJI-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ljubomir-ZUBER-i-Aleksandra-LAZIĆ-INFORMACIONO-DRUŠTVO-I-MEDIJI-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Ljubomir ZUBER i Aleksandra LAZIĆ – INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI U BOSNI I HERCEGOVINI</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mile-MEĐED-ULOGA-I-PERSPEKTIVE-RAZVOJA-OBAVJEŠTAJNE-SLUŽBE-BOSNE-I-HERCEGOVINE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mile-MEĐED-ULOGA-I-PERSPEKTIVE-RAZVOJA-OBAVJEŠTAJNE-SLUŽBE-BOSNE-I-HERCEGOVINE.pdf“>Mile MEĐED – ULOGA I PERSPEKTIVE RAZVOJA OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE BOSNE I HERCEGOVINE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milomir-V.-MARTIĆ-NASILJE-U-ŠKOLI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milomir-V.-MARTIĆ-NASILJE-U-ŠKOLI.pdf“>Milomir V. MARTIĆ – NASILJE U ŠKOLI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milovan-MILUTINOVIĆ-POLITIČKI-KONSALTING-I-LOBIRANJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milovan-MILUTINOVIĆ-POLITIČKI-KONSALTING-I-LOBIRANJE.pdf“>Milovan MILUTINOVIĆ – POLITIČKI KONSALTING I LOBIRANJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nebojša-ŠVRAKA-STAVOVI-UČENIKA-MLAĐEG-ŠKOLSKOG-UZRASTA-O-PRIPADNOSTI-GRUPI-U-NASTAVI-FIZIČKOG-VASPITANJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nebojša-ŠVRAKA-STAVOVI-UČENIKA-MLAĐEG-ŠKOLSKOG-UZRASTA-O-PRIPADNOSTI-GRUPI-U-NASTAVI-FIZIČKOG-VASPITANJA.pdf“>Nebojša ŠVRAKA – STAVOVI UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA O PRIPADNOSTI GRUPI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-dr-Ljubana-Bajića-HAJDEGEROVA-KRITIKA-ANTROPOLOGIJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-dr-Ljubana-Bajića-HAJDEGEROVA-KRITIKA-ANTROPOLOGIJE.pdf“>Prikaz knjige dr Ljubana Bajića – HAJDEGEROVA KRITIKA ANTROPOLOGIJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-prof.-dr-Momčila-Sakana-NAUKA-O-MEĐUNARODNIM-ODNOSIMA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-prof.-dr-Momčila-Sakana-NAUKA-O-MEĐUNARODNIM-ODNOSIMA.pdf“>Prikaz knjige prof. dr Momčila Sakana – NAUKA O MEĐUNARODNIM ODNOSIMA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-monografije-prof.-mr-Sretka-Divljana-ISTORIJA-UMETNOSTI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-monografije-prof.-mr-Sretka-Divljana-ISTORIJA-UMETNOSTI.pdf“>Prikaz monografije prof. mr Sretka Divljana – ISTORIJA UMETNOSTI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ranko-CVIJIĆ-KONCESIJE-U-FUNKCIJI-REPRODUKCIJE-MINERALNO.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ranko-CVIJIĆ-KONCESIJE-U-FUNKCIJI-REPRODUKCIJE-MINERALNO.pdf“>Ranko CVIJIĆ – KONCESIJE U FUNKCIJI REPRODUKCIJE MINERALNO</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Saša-ČEKRLIJA-i-Slobodanka-PAVLOVIĆ-DRUŠTVENA-ODGOVORNOST-PREDUZEĆA-U-INDUSTRIJI-TURIZMA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Saša-ČEKRLIJA-i-Slobodanka-PAVLOVIĆ-DRUŠTVENA-ODGOVORNOST-PREDUZEĆA-U-INDUSTRIJI-TURIZMA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Saša ČEKRLIJA i Slobodanka PAVLOVIĆ – DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA U INDUSTRIJI TURIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Siniša-CVIJIĆ-i-Slobodanka-PAVLOVIĆ-PROSTORNO-EKOLOŠKI-UTICAJI-EKSPLOATACIJE-RUDA-GVOŽĐA-NA-RUDNIKU-OMARSKA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Siniša-CVIJIĆ-i-Slobodanka-PAVLOVIĆ-PROSTORNO-EKOLOŠKI-UTICAJI-EKSPLOATACIJE-RUDA-GVOŽĐA-NA-RUDNIKU-OMARSKA.pdf“>Siniša CVIJIĆ i Slobodanka PAVLOVIĆ – PROSTORNO-EKOLOŠKI UTICAJI EKSPLOATACIJE RUDA GVOŽĐA NA RUDNIKU – OMARSKA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-ŽUPLJANIN-SEGMENTACIJA-I-IZBOR-CILJNOG-TRŽIŠTA-KAO-OSNOVI-STICANJA-KONKURENTSKE-PREDNOSTI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-ŽUPLJANIN-SEGMENTACIJA-I-IZBOR-CILJNOG-TRŽIŠTA-KAO-OSNOVI-STICANJA-KONKURENTSKE-PREDNOSTI.pdf“>Slobodan ŽUPLJANIN – SEGMENTACIJA I IZBOR CILJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVI STICANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Sretko-DIVLJAN-INTELEKTUALNI-RAZVOJ-DETETA-OD-ŠKRABANJA-DO-PUNOG-LIKOVNOG-IZRAZA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Sretko-DIVLJAN-INTELEKTUALNI-RAZVOJ-DETETA-OD-ŠKRABANJA-DO-PUNOG-LIKOVNOG-IZRAZA.pdf“>Sretko DIVLJAN – INTELEKTUALNI RAZVOJ DETETA – OD ŠKRABANJA DO PUNOG LIKOVNOG IZRAZA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Suzana-KUSOVAC-MUZIČKE-SPOSOBNOSTI-I-NAČIN-NJIHOVOG-ISPOLJAVANJA-U-RANOJ-ŠKOLSKOJ-DOBI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Suzana-KUSOVAC-MUZIČKE-SPOSOBNOSTI-I-NAČIN-NJIHOVOG-ISPOLJAVANJA-U-RANOJ-ŠKOLSKOJ-DOBI.pdf“>Suzana KUSOVAC – MUZIČKE SPOSOBNOSTI I NAČIN NJIHOVOG ISPOLJAVANJA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vesna-B.-AĆIĆ-NACIONALNI-ZAKONODAVNI-OKVIR-PRAVA-NA-ZDRAVU-ŽIVOTNU-SREDINU-U-ENERGETICI-I-USAGLAŠAVANJE-SA-KOMUNITARNIM-PRAVOM.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Vesna-B.-AĆIĆ-NACIONALNI-ZAKONODAVNI-OKVIR-PRAVA-NA-ZDRAVU-ŽIVOTNU-SREDINU-U-ENERGETICI-I-USAGLAŠAVANJE-SA-KOMUNITARNIM-PRAVOM.pdf“>Vesna B. AĆIĆ – NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR PRAVA NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU U ENERGETICI I USAGLAŠAVANJE SA KOMUNITARNIM PRAVOM</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zoran-KALINIĆ-SAVREMENE-KOMUNIKATIVNE-STRATEGIJE-POLITIČKIH-PARTIJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zoran-KALINIĆ-SAVREMENE-KOMUNIKATIVNE-STRATEGIJE-POLITIČKIH-PARTIJA.pdf“>Zoran KALINIĆ – SAVREMENE KOMUNIKATIVNE STRATEGIJE POLITIČKIH PARTIJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Božidarka-ARSENOVIĆ-i-Zoran-JANJUŠ-OSOBINE-MLAZNOG-GORIVA-GM-1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Božidarka-ARSENOVIĆ-i-Zoran-JANJUŠ-OSOBINE-MLAZNOG-GORIVA-GM-1.pdf“>Božidarka ARSENOVIĆ i Zoran JANJUŠ – OSOBINE MLAZNOG GORIVA GM-1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Danilo-PETROVIĆ-SPOLJNA-POLITIKA-DEJTONSKE-BOSNE-I-HERCEGOVINE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Danilo-PETROVIĆ-SPOLJNA-POLITIKA-DEJTONSKE-BOSNE-I-HERCEGOVINE.pdf“>Danilo PETROVIĆ – SPOLJNA POLITIKA DEJTONSKE BOSNE I HERCEGOVINE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-GOLIJAN-i-Alisa-SALKIĆ-MENADŽMENT-U-PRAVOSUĐU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-GOLIJAN-i-Alisa-SALKIĆ-MENADŽMENT-U-PRAVOSUĐU.pdf“>Dragan GOLIJAN i Alisa SALKIĆ – MENADŽMENT U PRAVOSUĐU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-PETROVIĆ-PREDNOSTI-I-NEDOSTACI-TURSKE-U-POKUŠAJU-DA-POSTANE-REGIONALNA-SILA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-PETROVIĆ-PREDNOSTI-I-NEDOSTACI-TURSKE-U-POKUŠAJU-DA-POSTANE-REGIONALNA-SILA.pdf“>Dragan PETROVIĆ – PREDNOSTI I NEDOSTACI TURSKE U POKUŠAJU DA POSTANE REGIONALNA SILA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Gorana-KRUNIĆ-OSIGURANJE-DEPOZITA-I-MORALNI-HAZARD.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Gorana-KRUNIĆ-OSIGURANJE-DEPOZITA-I-MORALNI-HAZARD.pdf“>Gorana KRUNIĆ – OSIGURANJE DEPOZITA I MORALNI HAZARD</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Irina-KOVAČEVIĆ-RACIONALIZACIJA-I-BIROKRATIJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Irina-KOVAČEVIĆ-RACIONALIZACIJA-I-BIROKRATIJA.pdf“>Irina KOVAČEVIĆ – RACIONALIZACIJA I BIROKRATIJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Jovan-VUKOJE-OSNOVNE-FUNKCIJE-SAVREMENE-PORODICE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Jovan-VUKOJE-OSNOVNE-FUNKCIJE-SAVREMENE-PORODICE.pdf“>Jovan VUKOJE – OSNOVNE FUNKCIJE SAVREMENE PORODICE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Lidija-ČEHULIĆ-VUKADINOVIĆ-i-Ljiljana-AULIĆ-REGIONALNA-POLITIKA-EVROPSKE-UNIJE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Lidija-ČEHULIĆ-VUKADINOVIĆ-i-Ljiljana-AULIĆ-REGIONALNA-POLITIKA-EVROPSKE-UNIJE.pdf“>Lidija ČEHULIĆ VUKADINOVIĆ i Ljiljana AULIĆ – REGIONALNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Luka-V.-TODOROVIĆ-BOSNA-I-HERCEGOVINA-I-PRIDRUŽIVANJE-EVROPSKOJ-UNIJI-–-ŠTA-JE-URAĐENO-U-2011.-GODINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Luka-V.-TODOROVIĆ-BOSNA-I-HERCEGOVINA-I-PRIDRUŽIVANJE-EVROPSKOJ-UNIJI-–-ŠTA-JE-URAĐENO-U-2011.-GODINI.pdf“>Luka V. TODOROVIĆ – BOSNA I HERCEGOVINA I PRIDRUŽIVANJE EVROPSKOJ UNIJI – ŠTA JE URAĐENO U 2011. GODINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mesud-ADŽEMOVIĆ-DIZAJNIRANJE-EKOLOŠKO-EKONOMSKIH-INSTRUMENATA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mesud-ADŽEMOVIĆ-DIZAJNIRANJE-EKOLOŠKO-EKONOMSKIH-INSTRUMENATA.pdf“>Mesud ADŽEMOVIĆ – DIZAJNIRANJE EKOLOŠKO-EKONOMSKIH INSTRUMENATA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milan-MIJALKOVSKI-NEKA-OBELEŽJA-NACIONALNOG-SISTEMA-BEZBEDNOSTI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milan-MIJALKOVSKI-NEKA-OBELEŽJA-NACIONALNOG-SISTEMA-BEZBEDNOSTI.pdf“>Milan MIJALKOVSKI – NEKA OBELEŽJA NACIONALNOG SISTEMA BEZBEDNOSTI</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-naučne-monografije-dr-Milovana-Milutinovića-RAT-JE-POČEO-RIJEČIMA-Bosna-i-Hercegovina-devedesetih.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-naučne-monografije-dr-Milovana-Milutinovića-RAT-JE-POČEO-RIJEČIMA-Bosna-i-Hercegovina-devedesetih.pdf“>Prikaz naučne monografije dr Milovana Milutinovića RAT JE POČEO RIJEČIMA – Bosna i Hercegovina devedesetih</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-naučne-monografije-prof.-dr-Đorđa-Mikića-AUSTROUGARSKA-RATNA-POLITIKA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI-1914-1918.-GODINE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-naučne-monografije-prof.-dr-Đorđa-Mikića-AUSTROUGARSKA-RATNA-POLITIKA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI-1914-1918.-GODINE.pdf“>Prikaz naučne monografije prof. dr Đorđa Mikića AUSTROUGARSKA RATNA POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI 1914 – 1918. GODINE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Rade-Biočanin-i-Sefedin-Šehović-OPTIMIZACIJA-EKOLOŠKOG-OBRAZOVANJA-UZ-PRIMENU-INTERNET-TEHNOLOGIJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Rade-Biočanin-i-Sefedin-Šehović-OPTIMIZACIJA-EKOLOŠKOG-OBRAZOVANJA-UZ-PRIMENU-INTERNET-TEHNOLOGIJA.pdf“>Rade Biočanin i Sefedin Šehović OPTIMIZACIJA EKOLOŠKOG OBRAZOVANJA UZ PRIMENU INTERNET TEHNOLOGIJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Radojica-Sladoje-DJEČIJI-HOROVI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Radojica-Sladoje-DJEČIJI-HOROVI.pdf“>Radojica Sladoje – DJEČIJI HOROVI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Radomir-Nešković-OSNOVNI-ELEMENTI-KONSOLIJALIZMA-I-STVARANJE-TREĆEG-ENTITETA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Radomir-Nešković-OSNOVNI-ELEMENTI-KONSOLIJALIZMA-I-STVARANJE-TREĆEG-ENTITETA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Radomir Nešković – OSNOVNI ELEMENTI KONSOLIJALIZMA I STVARANJE TREĆEG ENTITETA U BOSNI I HERCEGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-S.-Župljanin-MARKETING-AKTIVNOSTI-I-STRATEGIJSKA-POZICIJA-U-SAVREMENOJ-TRGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-S.-Župljanin-MARKETING-AKTIVNOSTI-I-STRATEGIJSKA-POZICIJA-U-SAVREMENOJ-TRGOVINI.pdf“>Slobodan S. Župljanin – MARKETING AKTIVNOSTI I STRATEGIJSKA POZICIJA U SAVREMENOJ TRGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Sretko-Divljan-–-LIKOVNO-SIMBOLIČKI-SVET.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Sretko-Divljan-–-LIKOVNO-SIMBOLIČKI-SVET.pdf“>Sretko Divljan – LIKOVNO – SIMBOLIČKI SVET</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Suzana-Kusovac-DIJETE-I-RITAM.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Suzana-Kusovac-DIJETE-I-RITAM.pdf“>Suzana Kusovac – DIJETE I RITAM</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zoran-Jerotijević-i-Nebojša-Gijić-KOMUNIZAM-I-RAZARANJE-SRPSKOG-NARODA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zoran-Jerotijević-i-Nebojša-Gijić-KOMUNIZAM-I-RAZARANJE-SRPSKOG-NARODA.pdf“>Zoran Jerotijević i Nebojša Gijić – KOMUNIZAM I RAZARANJE SRPSKOG NARODA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zoran-Kalinić-NOVA-FILOZOFIJA-OSIGURANJA-NA-PROSTORIMA-EX-JUGOSLAVIJE-Izazovi-i-mogućnosti.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Zoran-Kalinić-NOVA-FILOZOFIJA-OSIGURANJA-NA-PROSTORIMA-EX-JUGOSLAVIJE-Izazovi-i-mogućnosti.pdf“>Zoran Kalinić – NOVA FILOZOFIJA OSIGURANJA NA PROSTORIMA EX-JUGOSLAVIJE – Izazovi i mogućnosti</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Antoniju-Seržiju-Araužu-de-Almeida-USPOSTAVLJANJE-IDENTITETA-KAO-FAKTOR-EKONOMIČNOSTI-TURISTIČKE-PONUDE-Slučaj-Nacionalnog-parka-Peneda-Žereš-u-Portugaliji.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Antoniju-Seržiju-Araužu-de-Almeida-USPOSTAVLJANJE-IDENTITETA-KAO-FAKTOR-EKONOMIČNOSTI-TURISTIČKE-PONUDE-Slučaj-Nacionalnog-parka-Peneda-Žereš-u-Portugaliji.pdf“>Antoniju Seržiju Araužu de Almeida- USPOSTAVLJANJE IDENTITETA KAO FAKTOR EKONOMIČNOSTI TURISTIČKE PONUDE – Slučaj Nacionalnog parka Peneda – Žereš u Portugaliji</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Božidar-Veljković-O-LEGITIMNOSTI-HRVATSKE-OLUJE-NA-REPUBLIKU-SRPSKU-KRAJINU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Božidar-Veljković-O-LEGITIMNOSTI-HRVATSKE-OLUJE-NA-REPUBLIKU-SRPSKU-KRAJINU.pdf“>Božidar Veljković – O LEGITIMNOSTI HRVATSKE OLUJE NA REPUBLIKU SRPSKU KRAJINU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Braco-Kovačević-MILITARIZAM-RAT-I-MEDIJI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Braco-Kovačević-MILITARIZAM-RAT-I-MEDIJI.pdf“>Braco Kovačević – MILITARIZAM RAT I MEDIJI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Golijan-Tijana-Šoja-MEDIJACIJA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Golijan-Tijana-Šoja-MEDIJACIJA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Dragan Golijan Tijana Šoja – MEDIJACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Fatima-Kararić-RELIGIJA-I-ETIKA-MOGUĆNOSTI-ZAJEDNIČKOG-PUTA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Fatima-Kararić-RELIGIJA-I-ETIKA-MOGUĆNOSTI-ZAJEDNIČKOG-PUTA.pdf“>Fatima Kararić – RELIGIJA I ETIKA – MOGUĆNOSTI ZAJEDNIČKOG PUTA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Jelena-Guskova-SAVREMENA-SPOLJNA-POLITIKA-RUSIJE-NA-BALKANU-Stagnacije-i-usponi.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Jelena-Guskova-SAVREMENA-SPOLJNA-POLITIKA-RUSIJE-NA-BALKANU-Stagnacije-i-usponi.pdf“>Jelena Guskova – SAVREMENA SPOLJNA POLITIKA RUSIJE NA BALKANU – Stagnacije i usponi</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Jovanka-Bevanda-TRAUMATIZOVANA-DJECA-U-BOSANSKO-HERCEGOVAČKIM.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Jovanka-Bevanda-TRAUMATIZOVANA-DJECA-U-BOSANSKO-HERCEGOVAČKIM.pdf“>Jovanka Bevanda – TRAUMATIZOVANA DJECA U BOSANSKO – HERCEGOVAČKIM</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Luka-V.-Todorović-POLITIČKE-PARTIJE-U-SFERI-RAZUMNOG-JAVNOG-IZBORA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Luka-V.-Todorović-POLITIČKE-PARTIJE-U-SFERI-RAZUMNOG-JAVNOG-IZBORA.pdf“>Luka V. Todorović – POLITIČKE PARTIJE U SFERI RAZUMNOG JAVNOG IZBORA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milan-Radoš-MEĐUNARODNA-POLITIČKA-KOMUNIKACIJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milan-Radoš-MEĐUNARODNA-POLITIČKA-KOMUNIKACIJA.pdf“>Milan Radoš – MEĐUNARODNA POLITIČKA KOMUNIKACIJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mile-Međed-UTICAJ-DOMAĆIH-INSTITUCIJA-NA-BEZBJEDNOST-BOSNE-I-HERCEGOVINE-I-REPUBLIKE-SRPSKE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mile-Međed-UTICAJ-DOMAĆIH-INSTITUCIJA-NA-BEZBJEDNOST-BOSNE-I-HERCEGOVINE-I-REPUBLIKE-SRPSKE.pdf“>Mile Međed – UTICAJ DOMAĆIH INSTITUCIJA NA BEZBJEDNOST BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milovan-Milutinović-POLITIČKO-KOMUNICIRANJE-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milovan-Milutinović-POLITIČKO-KOMUNICIRANJE-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI.pdf“>Milovan Milutinović – POLITIČKO KOMUNICIRANJE U BOSNI I HERCEGOVINI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Momčilo-Sakan-Ljljana-Aulić-SAVREMENA-ULOGA-DRŽAVEU-MEĐUNARODNIM-ODNOSIMA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Momčilo-Sakan-Ljljana-Aulić-SAVREMENA-ULOGA-DRŽAVEU-MEĐUNARODNIM-ODNOSIMA.pdf“>Momčilo Sakan Ljljana Aulić – SAVREMENA ULOGA DRŽAVEU MEĐUNARODNIM ODNOSIMA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nebojša-Švraka-OBJEKTIVIZACIJA-PROCESA-VREDNOVANJA-I-OCJENJIVANJA-U-FIZIČKOM-VASPITANJU.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nebojša-Švraka-OBJEKTIVIZACIJA-PROCESA-VREDNOVANJA-I-OCJENJIVANJA-U-FIZIČKOM-VASPITANJU.pdf“>Nebojša Švraka – OBJEKTIVIZACIJA PROCESA VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U FIZIČKOM VASPITANJU</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nedeljko-Kajiš-KNJIŽEVNI-RAD-STAKE-SKENDEROVE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nedeljko-Kajiš-KNJIŽEVNI-RAD-STAKE-SKENDEROVE.pdf“>Nedeljko Kajiš – KNJIŽEVNI RAD STAKE SKENDEROVE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nemanja-S.-Župljanin-RAZVOJNA-SARADNJA-UNUTAR-SISTEMA-ORGANIZACIJE-UJEDINJENIH-NACIJA.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nemanja-S.-Župljanin-RAZVOJNA-SARADNJA-UNUTAR-SISTEMA-ORGANIZACIJE-UJEDINJENIH-NACIJA.pdf“>Nemanja S. Župljanin – RAZVOJNA SARADNJA UNUTAR SISTEMA ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ostoja-Barašin-REKLAME-NA-TRŽIŠTU-REPUBLIKE-SRPSKE-I-REAKCIJA-GRAĐANA-NA-NJIHOVE-PORUKE.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ostoja-Barašin-REKLAME-NA-TRŽIŠTU-REPUBLIKE-SRPSKE-I-REAKCIJA-GRAĐANA-NA-NJIHOVE-PORUKE.pdf“>Ostoja Barašin – REKLAME NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRPSKE I REAKCIJA GRAĐANA NA NJIHOVE PORUKE</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Predrag-Kovačević-IDENTIFIKACIJA-MATEMATIČKE-DAROVITOSTI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Predrag-Kovačević-IDENTIFIKACIJA-MATEMATIČKE-DAROVITOSTI.pdf“>Predrag Kovačević – IDENTIFIKACIJA MATEMATIČKE DAROVITOSTI</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-mr-Suzane-Kusovac-METODIKA-NASTAVE-MUZIČKE-KULTURE-U-RAZREDNOJ-NASTAVI.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-mr-Suzane-Kusovac-METODIKA-NASTAVE-MUZIČKE-KULTURE-U-RAZREDNOJ-NASTAVI.pdf“>Prikaz knjige mr Suzane Kusovac METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE U RAZREDNOJ NASTAVI</a><a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nataša-Kusovac-Orfov-muzički-instrumentarij_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nataša-Kusovac-Orfov-muzički-instrumentarij_split_1.pdf“>Nataša Kusovac – Orfov muzički instrumentarij_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nemanja-S.-Župljanin-Henri-Kisindžer-Henry-Kissinger-imigrant-koji-je-promijenio-tok-američke-spoljne-politike_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Nemanja-S.-Župljanin-Henri-Kisindžer-Henry-Kissinger-imigrant-koji-je-promijenio-tok-američke-spoljne-politike_split_1.pdf“>Nemanja S. Župljanin – Henri Kisindžer (Henry Kissinger) imigrant koji je promijenio tok američke spoljne politike_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-Metodologija-nauke-prof.-dr-Momčila-Sakana_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-Metodologija-nauke-prof.-dr-Momčila-Sakana_split_1.pdf“>Prikaz knjige Metodologija nauke prof. dr Momčila Sakana_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-Uvod-u-osnove-politike-doc.-dr-Božidara-Veljkovića_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prikaz-knjige-Uvod-u-osnove-politike-doc.-dr-Božidara-Veljkovića_split_1.pdf“>Prikaz knjige Uvod u osnove politike doc. dr Božidara Veljkovića_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-Župljanin-Konkurentska-prednost-kao-uslov-kompanijskog-razvoja-i-ostanka-na-tržištu_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodan-Župljanin-Konkurentska-prednost-kao-uslov-kompanijskog-razvoja-i-ostanka-na-tržištu_split_1.pdf“>Slobodan Župljanin – Konkurentska prednost kao uslov kompanijskog razvoja i ostanka na tržištu_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodanka-Pavlović-Željka-Perišić-Trubajić-Degradacija-hidroekosistema-rijeka-Vrbas_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Slobodanka-Pavlović-Željka-Perišić-Trubajić-Degradacija-hidroekosistema-rijeka-Vrbas_split_1.pdf“>Slobodanka Pavlović Željka Perišić-Trubajić – Degradacija hidroekosistema – rijeka Vrbas_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Srećko-Novaković-Investiciono-odlučivanje-u-uslovima-nesavršenog-tržišta-kapitala_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Srećko-Novaković-Investiciono-odlučivanje-u-uslovima-nesavršenog-tržišta-kapitala_split_1.pdf“>Srećko Novaković – Investiciono odlučivanje u uslovima nesavršenog tržišta kapitala_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Sretko-Divljan-Vizuelna-komunikacija-i-simbolička-inteligencija_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Sretko-Divljan-Vizuelna-komunikacija-i-simbolička-inteligencija_split_1.pdf“>Sretko Divljan – Vizuelna komunikacija i simbolička inteligencija_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Stevan-Vasiljev-Nataša-Ilić-Milovac-Upravljanje-odnosima-sa-potrošačima-CRM-iz-perspektive-marketinga-i-informatičkih-tehnologija_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Stevan-Vasiljev-Nataša-Ilić-Milovac-Upravljanje-odnosima-sa-potrošačima-CRM-iz-perspektive-marketinga-i-informatičkih-tehnologija_split_1.pdf“>Stevan Vasiljev Nataša Ilić Milovac – Upravljanje odnosima sa potrošačima (CRM) iz perspektive marketinga i informatičkih tehnologija_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Suzana-Kusovac-Dječije-stvaralaštvo-u-nastavi-muzičke-kulture_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Suzana-Kusovac-Dječije-stvaralaštvo-u-nastavi-muzičke-kulture_split_1.pdf“>Suzana Kusovac – Dječije stvaralaštvo u nastavi muzičke kulture_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Violeta-Gluvačević-Časopisi-i-novine-u-18.-i-19.-vijeku-značaj-za-razvoj-srpskog-književnog-jezika-i-moderne-književnosti_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Violeta-Gluvačević-Časopisi-i-novine-u-18.-i-19.-vijeku-značaj-za-razvoj-srpskog-književnog-jezika-i-moderne-književnosti_split_1.pdf“>Violeta Gluvačević – Časopisi i novine u 18. i 19. vijeku – značaj za razvoj srpskog književnog jezika i moderne književnosti_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Željko-Vojinović-Položaj-osiguravajućih-preduzeća-na-tržištu-u-uslovima-svjetske-ekonomske-krize_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Željko-Vojinović-Položaj-osiguravajućih-preduzeća-na-tržištu-u-uslovima-svjetske-ekonomske-krize_split_1.pdf“>Željko Vojinović – Položaj osiguravajućih preduzeća na tržištu u uslovima svjetske ekonomske krize_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Božidar-Veljković-Milan-Ambrož-Pravo-na-samoopredjeljenje-i-otcjepljenje_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Božidar-Veljković-Milan-Ambrož-Pravo-na-samoopredjeljenje-i-otcjepljenje_split_1.pdf“>Božidar Veljković Milan Ambrož – Pravo na samoopredjeljenje i otcjepljenje_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dejan-Gligović-Kvalitet-u-upravljanju-projektima_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dejan-Gligović-Kvalitet-u-upravljanju-projektima_split_1.pdf“>Dejan Gligović – Kvalitet u upravljanju projektima_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dejan-Šukalo-Božidarka-Arsenović-Ispitivanje-uticaja-lebdećih-čestica-PM10-na-kvalitet-vazduha-u-gradu-Banjaluka_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dejan-Šukalo-Božidarka-Arsenović-Ispitivanje-uticaja-lebdećih-čestica-PM10-na-kvalitet-vazduha-u-gradu-Banjaluka_split_1.pdf“>Dejan Šukalo Božidarka Arsenović – Ispitivanje uticaja lebdećih čestica PM10 na kvalitet vazduha u gradu Banjaluka_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Ješić-Sticanje-kompetencija-za-nove-uloge-nastavnika-u-savremenoj-školi-i-školi-budućnosti_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Ješić-Sticanje-kompetencija-za-nove-uloge-nastavnika-u-savremenoj-školi-i-školi-budućnosti_split_1.pdf“>Dragan Ješić – Sticanje kompetencija za nove uloge nastavnika u savremenoj školi i školi budućnosti_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Koković-Ekologija-kao-način-života_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Koković-Ekologija-kao-način-života_split_1.pdf“>Dragan Koković – Ekologija kao način života_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Vukasović-Računovodstvene-informacije-u-službi-korporativne-decentralizacije_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Dragan-Vukasović-Računovodstvene-informacije-u-službi-korporativne-decentralizacije_split_1.pdf“>Dragan Vukasović – Računovodstvene informacije u službi korporativne decentralizacije_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Glavni-i-odgovorni-urednik-prof.-dr-Momčilo-Sakan-Reč-urednika_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Glavni-i-odgovorni-urednik-prof.-dr-Momčilo-Sakan-Reč-urednika_split_1.pdf“>Glavni i odgovorni urednik prof. dr Momčilo Sakan – Reč urednika_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ilija-Kajtez-Dragan-Gostović-Filozofske-osnove-bezbednosnih-izazova-Zapadnog-Balkana_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Ilija-Kajtez-Dragan-Gostović-Filozofske-osnove-bezbednosnih-izazova-Zapadnog-Balkana_split_1.pdf“>Ilija Kajtez Dragan Gostović – Filozofske osnove bezbednosnih izazova Zapadnog Balkana_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Jovanka-Bevanda-Frojd-i-pedagogija_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Jovanka-Bevanda-Frojd-i-pedagogija_split_1.pdf“>Jovanka Bevanda – Frojd i pedagogija_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milovan-Milutinović-Karakteristike-građanskog-rata-u-BiH_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Milovan-Milutinović-Karakteristike-građanskog-rata-u-BiH_split_1.pdf“>Milovan Milutinović – Karakteristike građanskog rata u BiH_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mirjana-Zorić-Srbi-u-nacionalnoj-politici-KPJ-između-dva-rata-i-u-Drugom-svetskom-ratu_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Mirjana-Zorić-Srbi-u-nacionalnoj-politici-KPJ-između-dva-rata-i-u-Drugom-svetskom-ratu_split_1.pdf“>Mirjana Zorić – Srbi u nacionalnoj politici KPJ između dva rata i u Drugom svetskom ratu_split_1</a> <a href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Momčilo-Sakan-Pojam-i-filozofske-pretpostavke-irinologije_split_1.pdf“ data-mce-href=“http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Momčilo-Sakan-Pojam-i-filozofske-pretpostavke-irinologije_split_1.pdf“>Momčilo Sakan – Pojam i filozofske pretpostavke irinologije_split_1</a><br />

01. Dijana Đurić, Đorđe Čekrlija – SPECIFIČNOSTI PSIHOLOŠKOG PROFILA PACIJENATA NAKON OPERACIJE DISKUS HERNIJE

02. Стево Пашалић, Дарко Пашалић – РЕПУБЛИКА СРПСКА – ДЕМОГРАФСКА ОДРЖИВОСТ ИЗМЕЂУ ДЕПОПУЛАЦИЈЕ И РАСТА ЉУДСКОГ КАПИТАЛА

03. Горан Калинић, Саша Калинић – ПРЕГЛЕД УТИЦАЈА КОВИД 19 ПАНДЕМИЈЕ НА ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС И ЕКОНОМИЈУ ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА

04. Kristina Kuzmanović, Goran Kalinić, Saša Kalinić – OSIGURANJE KAO POTENCIJALNI FINANSIJSKI INSTRUMENT SOCIOEKONOMSKE ZAŠTITE – POSLJEDICE PANDEMIJE COVID-19

05. Slađana Babić – UPOTREBA PREDIKTIVNE ANALIZE U CILJU ZADRŽAVANJA KORISNIKA

06. Ljubomir Zuber – MEDIJI O MEDIJIMA – ANALIZA IZVJEŠTAVANJA NEZAVISNIH NOVINA I DNEVNOG AVAZA

07. Svetlana Terzić, Irena Đalić – ANALYSIS OF BRAND LICENSING MARKETING STRATEGY

08. Marijan Mijatović – UVOD U PROGRAMIRAMSKI JEZIK PHP

09. Недељко Кајиш – ЋОПИЋЕВ ХУМОР КАО НАЧИН ЖИВОТА

10. Младен Достанић – УНАПРЕЂЕЊЕ МОТИВАЦИЈЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СИСТЕМУ БЕЗБЈЕДНОСТИ

11. Bojan Popović, Mladenka Balaban, Srđan Šuput, Ružica Đervida – UTICAJ COVID 19 NA TRŽIŠTE OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

12. Милица Марић – СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО СРЕДСТВО ФУНКЦИОНИСАЊА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА

13. Branko Đurić – POJAM I KARAKTERISTIKE KORPORACIJE I SAVREMENIH SISTEMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

14. Zoran Tešić – EKONOMSKI ASPEKT UJEDINJENJA REPUBLIKE SRPSKE I SRBIJE

01. Проф. др Миломир В. Мартић – ОМЛАДИНСКЕ МУЗИЧКЕ ПОТКУЛТУРЕ

02.Doc. dr Radmila R. Čokorilo – IZVJEŠTAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA NA PRIMJERU COVID 19

03. Александар Чавић МА – ОДРЕЂЕЊЕ ПОЈМА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ, ЊЕНЕ ДИМЕНЗИЈЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА

04. Dr Srđan Šuput – UTICAJ COVID-A 19 NA EKONOMMIJU REPUBLIKE SRPSKE

05. Доц. др Љиљана Чекић – ШТАМПАНИ МЕДИЈИ О РАДУ БАЊОЛУЧКОГ ПОЗОРИШТА ОД 1930. ДО 1941. ГОД.

06. Doc. dr Zdravko Todorović – BALKAN – TURSKA SPOLJNA POLITIKA (NEOSMONIZAM – SRPSKI ODGOVORI)

07. Доц. др Недељко Кајиш – ПОСЛОВИЦЕ И НАРОДНИ ГОВОРНИ ИЗРАЗИ У ЋОПИЋЕВОМ РОМАНУ НЕ ТУГУЈ БРОНЗАНА СТРАЖО

08. Prof. dr Radovan Spremo – KNJIGOVODSTVENI OBUHVAT KOD PRIBAVLJANJA SREDSTAVA ZA RAD

09. Saša D. Kecman MA – ILEGALNE MIGRACIJE – RUTE SRBIJA I BIH

10. Dario Sertić – KATASTROFALNI DOGAĐAJI I POTREBA UČEŠĆA DRŽAVE U PROCENI RIZIKA, PREDUZIMANJU MERA I SANACIJI ŠTETA

11. Prof. dr Milan Rstić, Dario Sertić MA – OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA U PROCESU PRIVATIZACIJE

12. Спец. криминалист. Горан Поповић – ФАКТОРИ ЗА НАСТАНАК КОНФЛИКАТА НА НАЦИОНАЛНОЈ ОСНОВИ И СТРАТЕГИЈЕ ЗА ЊИХОВО РАЗРЕШАВАЊЕ

13. Спец. криминалист. Горан Поповић, спец. криминалист. Душан М. Јанковић – МЕДИЈСКА ПРОПАГАНДА И ПОВОД ЗА БОМБАРДОВАЊЕ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ

1.-Doc.-dr-Bojana-Marković-ZADOVOLJSTVO-STUDENATA-I-PROFESORA-NAČINOM-IZVOĐENJA-E-NASTAVE-NA-NEZAVISNOM-UNIVERZITETU-BANJA-LUKA-TOKOM-VANREDNOG-STANJA-U-REPUBLICI-SRPSKOJ

2.-Prof.-dr-Ljubomir-Zuber-3.-MAJ-PRILOG-MEĐUNARODNOM-DANU-NESLOBODE-MEDIJA

3.-Doc.-dr-Dragan-Radišić-Doc.-dr-Ljiljana-Komljenovic-BEZBEDNOSNI-ASPEKTI-5-G-MREŽE

4.-Kristina-Kuzmanović-MA-KRŠENJE-ZAKONSKIH-PROPISA-KROZ-NEDOZVOLJENE-PRAKS-NA-TRŽIŠTU-OSIGURANJA-OD-ODGOVORNOSTI-ZA-MOTORNA-VOZILA

5.-Doc.-dr-Ljiljana-Čekić-STVARANJE-PRVOG-PROFESIONALNOG-ANSAMBLA-U-BANJOJ-LUCI

6.-Mr-Dragana-Lazić-PRIMJENA-LUTAKA-KAO-NASTAVNOG-SREDSTVA-U-NIŽIM-RAZREDIMA-OSNOVNE-ŠKOLE

8.-Prof.-dr-Branka-Marković-PRIMJENA-STATISTIČKIH-METODA-U-ISTRAŽIVANJU-TRŽIŠTA-NOVOG-PROIZVODA

9.-Prof.-dr-Dragan-Vukasovic-prof.-dr-Aco-Bobic-Darko-Martinov-MA-EKONOMSKI-ASPEKTI-RADNOG-ANGAŽOVANJA-I-STRUČNOG-OSPOSOBLJAVANJA-OSUĐENIH-LICA-ZA-VREME-IZDRŽAVANJA-KAZNE-ZATVORA

10.-Prof.-dr-Ostoja-Barašin-RAZUMIJEVANJE-GENOCIDA-U-SOCIOLOŠKOM-DISKURSU

11.-Doc.-dr-Radmila-R.-Čokorilo-DEMOKRATIJA-U-ERI-GLOBALNIH-MEDIJA

12.-Prof.-dr-Boško-Mandić-RAZVOJ-EKONOMSKE-MISLI-U-ANTIČKOJ-GRČKOJ

13.-Prof.-dr-Slobodan-Pešević-KONKURENTSKA-SPOSOBNOST-PREDUZEĆA-SA-ASPEKTA-UPRAVLJAČKOG-RAČUNOVODSTVA

14.-Dr-Jasminka-Simić-NOVI-TOKOVI-U-EVROPI-POSLE-IZBORA-ZA-EVROPSKI-PARLAMENT-2019.-GODINE

15.-Mr-Krsto-Grujić-KORPORATIVNA-DRUŠTVENA-ODGOVORNOST

16.-Spec.-kriminalist.-Goran-Popović-prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-PLANIRANJE-LJUDSKIH-RESURSA-U-FIRMI-ZA-PRIVATNO-OBEZBEĐENJE

17.-Spec.-riminalist.-Goran-Popović-REŠAVANJE-SUKOBA-NASTALIH-NA-ETNIČKOJ-OSNOVI

18.-Mile-Ćopić-MA-RIJEKA-UNA-KAO-JEDAN-OD-RESURSA-RURALNOG-RAZVOJA-POUNJA-U-RS-I-DIJELA-SJEVEROZAPADNE-BOSNE

1. -Dr-Zdravko-Todorović-KINA-BALKAN-OBNAVLJANJE-NOVOG-PUTA-SVILE-U-XXI-VIJEKU-1

2.-Siniša-Lazić-dipl.-politikolog-OD-PROMJENE-POLITIČKOG-DISKURSA-DO-GRAĐANSKOG-RATA-POLITIČKE-ELITE-I-NACIONALNA-MOBILIZACIJA-U-JUGOSLAVIJI-2

3.-Petar-Pušonja-dipl.-novinar-EKONOMSKE-TEME-U-ŠTAMPI-LOKALIZACIJA-PRIVREDE-I-KREIRANA-SLIKA-STVARNOSTI

4.-Prof.-dr-Dragana-Nešović-prof.-dr-Mladenka-Balaban-prof.-dr-Slobodan-Župljanin-SISTEM-NAGRAĐIVANJA-KAO-MOTIVACIONI-ELEMENT-USPEŠNOSTI-ZAPOSLENIH-I-UNAPREĐENJA-POSLOVNE-ORGANIZACIJE

5.-Prof.-dr-Krstan-Borojević-doc.-dr-Mladen-Dostanić-OBRAZOVANJE-OBUKA-I-USAVRŠAVANJE-LJUDSKIH-RESURSA-U-SISTEMU-BEZBJEDNOSTI

6.-Dr-Dijana-kremenović-mr-Jelena-Jovović-SPECIFIČNOSTI-PROCESA-BUDŽETIRANJA-KAPITALA-U-SEKTORU-TELEKOMUNIKACIJA

7.-MA-Nemanja-Župljanin-UTICAJ-SVJETSKE-BANKE-NA-EKONOMIJE-ZEMALJA-U-RAZVOJU

8.-Doc.-dr-Svjetalana-Terzić-ANALIZA-BREDNOVANJA-BRENDA-SA-OSVRTOM-NA-BANKARSKI-SEKTOR

9.-Prof.-dr-Branka-Marković-OSNOVA-ZA-IZRAČUNAVANJE-POLOŽAJA-REZULTATA-NORMALNA-DISTRIBUCIJA

10.-Mile-Ćopić-MA-STRATEŠKO-PLANIRANJE-STRATEGIJA-U-PRIVREDAMA-TRANZICIONIH-EKONOMIJA

11.-Prof.-dr-Jagoda-Petrović-doc.-dr-Nebojša-Macanović-SIROMAŠTVO-TEORIJSKE-KONTRAVERZE-I-NJIHOVE-IMPLIKACIJE-NA-SOCIJALNI-RAD

12.-Prof.-dr-Milomir-V.-Martić-SUDBINA-KIČA-U-KULTURI

13.-Doc.-dr-Asim-Praskić-prof.-dr-Sanela-Praskić-KURIKULUM-I-RAZVOJ-REFLEKSIVNE-PRAKSE-SA-ASPEKTA-ISHODA-UČENJA

14.-Dr-Marin-Ž.-Milutinović-METODIČKI-MODELI-U-OBLASTI-LIKOVNE-KULTURE

15.-Prof.-dr-Nebojša-Švraka-profesor-Vlado-Švraka-STAVOVI-NASTAVNIKA-I-UČENIKA-MLAĐEG-ŠKOLSKOG-UZRASTA-O-SLOBODNIM-SPORTSKIM-AKTIVNOSTIMA

16.-Prof.-Sanela-Praskić-doc.-dr-Asim-Praskić-PEDAGOŠKI-ASPEKTI-DOPUNSKE-NASTAVE

17.-Profesor-Vlado-Švraka-prof.-dr-Nebojša-Švraka-ELEMENTI-I-KRITERIJUMI-OCENJIVANJA-KAO-PREDUSLOV-KVALITETNOG-RADA-U-NASTAVI-FIZIČKOG-VASPITANJA

18.-MA-Robert-Švraka-USTAV-IZ-1974-GODINE-KAO-PRAVNI-OSNOV-ZA-DISOLUCIJU-SFR-JUGOSLAVIJE

19.-Doc.-dr-Obrad-Lukić-BORIVOJE-JEVTIĆ-KAO-KNJIŽEVNI-KRITIČAR-MLADE-BOSNE

20.-Doc.-dr-Nedeljko-Kajiš-ĆOPIĆEV-JOVANDEKA-I-ILUZIJA-O-SREĆI

22.-PRIKAZ-KNJIGE-prof.-dr-Milovan-Milutinović-GEOPOLITIČKE-PERSPEKTIVE-INTEGRACIJA-ZAPADNOG-BALKANA-OSVRT-NA-BOSNU-I-HERCEGOVINU-autor-Dr-Zdravko-Todorović

Doc.-dr-Branka-Marković-prof.-dr-Marinko-Markić-SIGNIFIKANTNOST-KOEFICIJENTA-LINEARNE-KORELACIJE 

Doc.-dr-Ljiljana-Komlenović-KRIMINALNA-POLITIKA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI 

Doc.-dr-Marijan-Mijatović-ZAŠTITA-I-SIGURNOST-INFORMACIJSKIH-SUSTAVA 

Doc.-dr-Svetlana-Terzić-OD-POČETNOG-RAZVOJA-KOZMETIKE-DO-KOZMETIČKIH-BRENDOVA 

Dr-Dragiša-Jurišić-doc.-dr-Goran-Maksimović-RAZGRANIČENJE-OSNOVNIH-POJMOVA-SISTEMA-ZAŠTITE-I-SPASAVANJA 

Dr-Golijan-M.-Dragan-Golijan-D.-Jelena-KARAKTERISTIKE-POLITIČKO-PRAVNOG-SISTEMA-SJEDINJENIH-AMERIČKIH-DRŽAVA-SA-OSVRTOM-NA-VRHOVNI-SUD 

Dr-Goran-Džajić-PLEBISCIT-KAO-OSNOVNI-OBLIK-NEPOSREDNE-DEMOKRATIJE-I-NJEGOVA-FUNKCIJA 

Dr-Mаrin-Ž.-Milutinović-TRADICIJA-I-MIMEZIS-KAO-OSNOVNE-KARAKTERISTIKE-NASTAVE-LIKOVNOG-VASPITANJA 

KORPORATIVNA-DRUŠTVENA-ODGOVORNOST-U 

MA-Slobodanka-Kršić-RAZVOJ-PARLAMENTARIZMA-SA-POSEBNIM-OSVRTOM-NA-BOSNU-I-HERCEGOVINU 

Mr-Dijana-Đurić-prof.-dr-Đorđe-Čekrlija-PRIRODA-RAZLIKA-SELF-KONCEPTA-STRATEGIJA-ZA-PREVAZILAŽENJE-STRESA-I-STILOVA-ODBRANE-KOD-OSOBA-SA-TJELESNIM-INVALIDITETOM-U-ODNOSU-NA-ZADOVOLJSTVO-ŽIVOTOM 

Mr-Mišel-Buvač-OSNOVNE-KARAKTERISTIKE-TRANZICIJE-U-POSTSOCIJALISTIČKIM-ZEMLJAMA 

Mr-Nemanja-Župljanin-NECARINSKE-BARIJERE-U-MEĐUNARODNOJ-RAZMJENI 

Mr-Nina-Lojović-Milinić-ARHITEKTURA-I-ŽIVOPIS-CRKVE-SVETOG-ARHANĐELA-MIHAILA-U-ARANĐELOVU-KOD-TREBINJA 

PRIKAZ-KNJIGE-MA-Kristina-Kuzmanović 

PRIKAZ-ZBORNIKA-NAUČNIH-RADOVA-Doc.-dr-Miroslav-Baljak 

Prof.-dr-Dragana-Nešović-prof.-dr-Mladenka-Balaban-prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin 

Prof.-dr-Dragan-Vukasović-МА-Dejan-Mirč-МА-Danijela-Pavlović-NOVČANE-DOZNAKE-KAO-FAKTOR-RAZVOJA-BOSNE-I-HERCEGOVINE 

Prof.-dr-Siniša-R.-Vidaković-ISTRAJNOST-STVARALAČKOG-TRAGANJA-U-SVJETLU-NOVOG-POETSKOG-REALIZMA 

Prof.-dr-Vasilj-Žarković-dr-Nikola-Žarković-Sanja-Jakovljević-Popović-dipl.ecc_ 

Prof.-dr-Višeslav-Simić-AGRESIJA-I-ZLOČINI-NATO-NA-SRBIJU-I-SRBE-KAO 

Prof.-dr-Zoran-Kalinić-prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-VISOKO-OBRAZOVANJE-U-REPUBLICI-SRPSKOJ-PROBLEMI-I-PRAVCI-RAZVOJA 

Мr-Helena-Krnetić-GLOBALIZACIJA-I-SUVERENITET 

МА-Darko-Martinov-МА-Željko-Tornjanski-prof.-dr-Dragan-Vukasović-ULOGA-UPRAVLJAČKOG-RAČUNOVODSTVA-U-PROCENI-FUNKCIJE-TROŠKA

Doc.-dr-Boško-Mandić-AUSTRIJSKA-ŠKOLA-PRIVREDNIH-CIKLUSA

Doc.-dr-Marijan-Mijatović-OPERATIVNI-SUSTAVI-I-KONTROLA

Mr-Bratislav-Teinović-U-TROUGLU-VELIKIH-SILA-BOSNA-I-HERCEGOVINA

Mr-Gorica-Malešević-OPCIJE-ISTORIJSKI-PREGLED-TEMELJNE

Mr-Milan-Šušić-ZNAČAJ-ULAGANJA-U-NOVE-TEHNOLOGIJE

Mr-Vlado-Vujanić-prof.-dr-Vasilj-Žarković-dr-Nikola-Žarković-ISKUSTVA-I-REZULTATI-PRIMJENE-REŽIMA-DEVIZNOG

Nebojša-Borojević-Ostoja-Dragojević-POČETNO-I-NAKNADNO-VREDNOVANJE-NEKRETNINA-POSTROJENJA-I-OPREME

Prof.-dr-Fikret-Midžić-ISTORIJA-JUGOSLOVENSKE-IDEJE-1500-1918-Autori-Boro-Bronza-Slavojka-Beštić-BronzaBoško-M.-Branković-i-Borivoje-Milošević

Prof.-dr-Krstan-Borojević-doc.-dr-Olgica-Nestorović-ZNANJE-I-INOVACIJE-KAO-NEOPHODAN-PREDUSLOV

Prof.-dr-LJiljana-Ševo-CRKVA-SVETOG-GEORGIJA-U-PRNJAVORU

Prof.-dr-Luka-Todorović-VEK-JUGOSLOVENSKE-IDEJE

Prof.-dr-Milovan-Milutinović-IZBORNI-SISTEM-BOSNE-I-HERCEGOVINE-IZMEĐU-Autor-Dr-Novak-Radojčić

Prof.-dr-Ostoja-Đukić-OTKRIVANJE-PROŠLOSTI-Odlomci-istorije-Srba-BiH-Zmijanja-i-Ratkova-Autor_-Dr-LJuban-Bajić

Prof.-dr-Rajko-Macura-mr-Slaven-Šalabalija-PRIKAZIVANJE-VARIJABLI-U-DESKRIPTIVNOJ-STATISTICI

Prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-RADNA-USPJEŠNOST-U-FUNKCIJI

Prof.-dr-Srđan-Ljubojević-PRILOG-POZNAVANJU-AREALA-JELENA-Cervus-elaphus-L.-NA-TLU-BOSNE-I-HERCEGOVINE

Sanja-Srdić-Saša-Jovanović-Petar-Mrđa-POVEZANOST-OSOBINA-LIČNOSTI-MODELA

Saša-Jovanović-Dalibor-Fulurija-Violeta-Novaković-RELACIJE-MOTORIČKIH-SPOSOBNOSTI-I-USPJEHA

ANALIZA-FINANSIJSKIH-INDIKATORA-TROŠKOVA-NABAVKE

ANTHONY-D.-SMITH-IDEOLOGIJA-NACIONALNOG-IDENTITETA

DISKRIMINACIJA-ŽENA-U-POLITICI

EKOLOŠKI-I-ZDRAVSTVENI-TURIZAM-IZ

EVROPEIZACIJA-I-MODERNIZACIJA-JAVNE-UPRAVE-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI

FAKTORING-KAO-ZNAČAJAN-IZVOR-FINANSIRANJA-PREDUZEĆA

INVESTIRANJE-U-INDUSTRIJI-TURIZMA-ELEMENTI-STUDIJE-IZVODLJIVOSTI-U-HOTELSKOM-BIZNISU

IZAZOVI-U-PRIMJENI-MEĐUNARODNIH-STANDARDA-ZA-PROTUMINSKO-DJELOVANJE-U-HUMANITARNOM

KOMPETENCIJE-ZAPOSLENIH-U-FUNKCIJI-POVEĆANJA-KONKURENTNOSTI-KOMPANIJA

LIBERALIZACIJA-POŠTANSKOG-TRŽIŠTA-U-REPUBLICI-SRBIJI-–-STANJE-I-MOGUĆNOSTI

MOBILNOST-RADNE-SNAGE-U-EVROPSKOJ-UNIJI

NAUČNI-TRAKTAT-O-studiji-Frica-Fišer-„POSEZANJE-ZA-SVJETSKOM-MOĆI“

PALEOBIODIVERZITET-BOSNE-I-HERCEGOVINE-SA-OSVRTOM-NA-GATAČKI-UGLJENI-BASEN

PARTICIPATIVNI-PRISTUP-U-IZRADI-LEAP-a-–-STUDIJA-SLUČAJA-GRAD-SMEDEREVO

POČECI-MODERNOG-SRPSKOG-ŽENSKOG

PREDNOSTI-I-NEDOSTACI-NOVIH-OSIGURAVAJUĆIH-PROIZVODA-METOD-GODIŠNJE-STOPE-TROŠKOVA

PREVENCIJA-STRAHA-OD-KRIMINALITETA-U-DUHU-KONCEPTA-LJUDSKE-BEZBJEDNOSTI

PROCES-PREVENTIVNE-DJELATNOSTI-U-SISTEMU-BEZBJEDNOSTI

PROFESIONALNA-EDUKACIJA-REVIZORA-I-KVALITET-REVIZIJE-NAKON-PROMJENA-U-RAČUNOVODSTVENOM-REGULATORNOM-OKVIRU

SPECIFIČNOSTI-NUMERIČKE-KVANTITATIVNE-I-OPISNE-KVALITATIVNE-EVALUACIJE-ZNANJA-UČENIKA

SPECIFIČNOSTI-UPRAVLJANJA-LJUDSKIM-RESURSIMA-U-PROCESU-OTKLANJANJA-POSLJEDICA-KRIMINALITETA

STRANE-DIREKTNE-INVESTICIJE-STANJE-I-PERSPEKTIVE-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI

ULOGA-STATISTIKE-U-DRUŠTVENIM-NAUKAMA

UPOTREBA-MONTE-CARLO-SIMULACIJE-U-VALUACIJI

UPRAVLJANJE-EKOLOŠKOM-BEZBJEDNOSTI-KAO-INTEGRALNIM-DIJELOM-KONCEPTA-NACIONALNE-BEZBJEDNOSTI

USTAVNI-POLOŽAJ-NARODNE-SKUPŠTINE-REPUBLIKE-SRPSKE

VLADINI-ODNOSI-S-JAVNOŠĆU-I-SLOBODA-PRISTUPA-INFORMACIJAMA

EFEKTI-KLIMATSKIH-PROMENA-NA-KULTURNO-NASLEĐE-SA-OSVRTOM-NA-INSTITUCIONALNI-I-STRATEŠKI-OKVIR

FAKTORI-OD-UTICAJA-NA-POSLOVNI-SISTEM-SPACE-I-SWOT-METODE-ANALIZE 

FORMULISANJE-STRATEGIJE-PREDUZEĆA 

INTEGRISANI-PRISTUP-U-URBANOM-UPRAVLJANJU-SIGURNOSTI-VODE 

KONCEPT-KORPORATIVNOG-UPRAVLJANJA-I-DRUŠTVENE-ODGOVORNOSTI-U-CILJU-UNAPREĐENJA-POSLOVANJA-PREDUZEĆA 

KONTINUIRANA-ELASTIČNOST-TRAŽNJE 

KORPORATIVNA-DRUŠTVENA-ODGOVORNOST-SISTEMSKI-VAŽNIH-BANAKA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI 

LIRSKE-PJESME-U-PROZI-MILOŠA-VIDAKOVIĆA 

METODIČKI-PRISTUP-PRIPOVIJETCI-Bobilj-i-druškan-Sergeja-Jesenjina 

NASILJE-U-PORODICI 

OMLADINSKE-PODKULTURE 

OSNOVE-GEOPOLITIKE-RUMUNIJE 

PRIKAZ-OCENE-BONITETA-OSIGURAVAJUĆEG-DRUŠTVA-KROZ-STUDIJU-SLUČAJA 

PROCES-ODLUČIVANJA-BANAKA 

RANGIRANJE-UNIVERZITETA-SA-OSVRTOM-NA-REPUBLIKU-SRPSKU-I-BOSNU-I-HERCEGOVINU 

STAKLENE-POSUDE-ZA-VINO 

STANJE-FRANŠIZNOG-POSLOVANJA-NA-RAZVIJENIM-I-MANJE-RAZVIJENIM-TRŽIŠTIMA 

STANJE-I-PERSPEKTIVE-KRIPTOVALUTA 

TRANSPARENTNOST-INFORMACIJA-U-BOLNIČKOM-SEKTORU-U-REPUBLICI-SRPSKOJ 

UTICAJ-PRIMIJENJENOG-REŽIMA-DEVIZNOG-KURSA-NA-SPOLJNU-RAVNOTEŽU-EVROPSKIH-TRANZICIONIH-ZEMALJA 

UTICAJ-PRIMIJENJENOG-REŽIMA-DEVIZNOG-KURSA-NA-SPOLJNU-RAVNOTEŽU-EVROPSKIH-TRANZICIONIH-ZEMALJA 

UTICAJ-RATA-I-NACIONALIZMA-NA-INSTITUCIONALNI-RAZVOJ-BALKANSKIH-DRŽAVA-19.-VIJEKA 

УКРАЈИНСКА-КРИЗА-–-„ЗАМРЗНУТИ-БЕЗБЕДНОСНИ-ИЗАЗОВ“-–-СТАЛНА-ПРЕТЊА-МИРУ-У-ЕВРОПИ

Doc.-dr-Boško-V.-Mandić-NEOLIBERALIZAM-I-TRANZICIJA-NA-PRIMJERU-BOSNE-I-HERCEGOVINE

Doc.-dr-Milomir-V.-Martić-VRŠNJAČKO-NASILJE-BULLYING

Doc.-dr-Mirjana-Stojanović-Trivanović-mr-Milenko-Vračar-prof.-dr-Mladenka-Balaban-ZNAČAJ-OPERATIVNOG-RIZIKA-U-POSLOVANJU-BANAKA

Doc.-dr-Obrad-Lukić-KOMPARATIVNA-ANALIZA-DVEJU-PESAMA-Pindarova-i-Bakhilidova-epinikija

Doc.-dr-Saša-Čekrlija-Prikaz-studije-IZBJEGLICE-PRAVO-I-STVARNOST-Autora-Mr-Milan-Račić

Doc.-dr-sci-Jelena-Vukoičić-RADIKALNI-ISLAM-I-ZAPAD-ODNOS-CIVILIZACIJA-IDEOLOGIJA-I-POLITIKA-U-ISTORIJSKOM-I-SAVREMENOM-KONTEKSTU

Doc.-dr-Vaso-Arsenović-prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-METODI-FINANSIRANJA-MERDŽERA-I-AKVIZICIJA

Dr-Marica-Đokić-NEPRAVEDNE-ODREDBE-U-POTROŠAČKIM-UGOVORIMA

Dr-Ružicа-Đervidа-ZNAČAJ-IZGRADNJE-ODNOSA-S-JAVNOŠĆU-U-INSTITUCIJAMA-REPUBLIKE-SRPSKE

Mr-Čedomir-P.-Knežević-KOMUNIKATIVNI-PRISTUP-NASTAVI-STRANOG-JEZIKA-NASUPROT-GRAMATIČKO-PREVODNOM-METODU

Mr-Davor-Kolenda-CORPORATIONS-AND-CORPORATE-GOVERNANCE-SYSTEMS-KORPORACIJE-I-SISTEMI-KORPORATIVNOG-UPRAVLJANJA

Mr-Jelena-Kolenda-mr-Davor-Kolenda-HUMAN-RESOURCES-IN-MINE-ACTION-LJUDSKI-RESURSI-U-PROTUMINSKIM-AKCIJAMA

Mr-Ljiljana-Aulić-prof.-dr-Zoran-Kalinić-UTICAJ-MIGRACIJA-NA-RAZVOJ-BOSNE-I-HERCEGOVINE-

Mr-Marin-Ž.-Milutinović-profesor-ALTRUIZAM-BAZIČNA-KOMPONENTA-RAZUMEVANJA-NASTAVNIKA-I-UČENIKA

Mr-Slađana-Đorđević-prof.-dr-Suzana-Đorđević-Milošević-doc.-dr-Zoran-Vujović-Mr-Daniela-Cvetković-doc.-dr-Slobodanka-Pavlović-PROCENA-EKOLOŠKOG-STATUSA-OPŠTINE-ČAJETINA-BAZIRANA-NA-DPSIR-P

Mr-Vesna-Jeftić-Arsenović-SPECIFIČNOSTI-OBEZVREĐENJA-I-PRESTANKA-PRIZNAVANJA-NEKRETNINA-POSTROJENJA-I-OPREME

Prim.-dr-Radojka-Golijan-Milica-Golijan-NAJČEŠĆE-BOLESTI-KOD-DJECE-PREDŠKOLSKOG-I-ŠKOLSKOG-UZRASTA

Prof.-dr-Dragan-M.-Golijan-Jelena-D.-Golijan-NASTANAK-REPUBLIKE-SRPSKE-I-NJEN-USTAV

Prof.-dr-Krstan-Borojević-dr-Tanja-Milešević-MENADŽMENT-OBNOVLJIVIM-IZVORIMA-ENERGIJE

Prof.-dr-Milovan-Milutinović-Prikaz-naučne-monografije-SAVREMENI-JAVNI-SEKTOR-Autora-Prof.-dr-Zoran-Kalinić

Prof.-dr-Rade-Tanjga-Prikaz-udžbenika-MATEMATIKA-ZA-8-RAZRED-OSNOVNE-ŠKOLE-Autora-Prof.-dr-Predrag-Kovačević

Prof.-dr-sci-Luka-Todorović-prof.-dr-sci-Milovan-Milutinović-GLOBALNE-TENDENCIJE-I-HIBRIDNI-RAT

Prof.-dr-sci-Radomir-Nešković-mr-Monja-Kasalović-OSNOVNE-PROTIVRJEČNOSTI-ODLUKE-USTAVNOG-SUDA-BIH-O-UKIDANJU-DANA-RS-I-PRIJEDLOGA-ZAKONA-O-USTAVNOM-SUDU-BIH

Prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-doc.-dr-Vaso-Arsenović-STAVOVI-ZAPOSLENIH-I-OTPOR-PREMA-PROMJENAMA

Prof.-dr-Željko-Vojinović-dr-Blaženka-Piuković-Babičković-RIZICI-TRANSPORTNOG-OSIGURANJA-I-PODELA-RIZIKA-PREMA-PLOVNIM-PUTEVIMA

Sonja-Gavrić-dipl.-ecc.-ANALIZA-PORESKOG-OPTEREĆENJA-RADA-PORESKOG-KLINA-U-REPUBLICI-SRPSKOJ

Мr-Dragana-Došenović-POSLOVNA-ETIKA-I-KORPORATIVNO-UPRAVLJANJE

Doc.-dr-Milomir-V.-Martić-POSLOVNA-KULTURA-I-POSLOVNO-PREGOVARANJE

Doc.-dr-Obrad-Lukić-METODIČKI-PRISTUP-PJESMI-„ZIMSKO-JUTRO“-VOJISLAVA-ILIĆA

Doc.-dr-Saša-Čekrlija-SAVREMENI-ALATI-U-METODOLOGIJI-DRUŠTVENIH-ISTRAŽIVANJA-KONTREVERZE-I-PREDNOSTI-INTERNETA

Doc.-dr-sci-Fikret-Midžić-IMAOCI-ARHIVSKE-GRAĐE-I-ELEKTRONSKA-IZRADA-BAZE-PODATAKA-KROZ-PRIMJENU-NOVIH-MEĐUNARODNIH-STANDARDA-ISAAR-CPF-I-ISAD-G

Doc.-dr-Slobodan-Pešević-VAŽNOST-UPRAVLJANJA-NEMATERIJALNOM-IMOVINOM-OSNOVNE-NAPOMENE

Doc.-dr-Svetlana-Terzić-OD-POČETKA-RAZVOJA-FARMACIJE-DO-FARMACEUTSKIH-BREDNOVA

Doc.-dr-Vaso-Arsenović-prof.-dr-Željko-Kovačević-FORMULISANJE-STRATEGIJE-PREDUZEĆA-KAO-ANALITIČKI-PROCES-DOMET-PORTEROVOG-POZICIONISTIČKOG-PRISTUPA

Dr-Irina-Kovačević-NEOLIBERALIZAM-I-DRUŠTVENE-PROMJENE-U-SVIJETU

Dr-Mihajlo-Travar-doc.-dr-Mirjana-Stojanović-Trivanović-KONCEPT-RAZVOJA-PROIZVODA-DO-2020-WORLD-2020

Dr-Mladen-Mirosavljević-Banja-luka-College-Prikaz-KNJIGE-SOCIOLOŠKI-KONTEKST-SAVREMENOG-MARKETINGA-druga-slika-globalnog-fenomena-Autora-Prof.-dr-Ostoje-Barašina

Mr-Aleksić-Ognjen-dipl.-ecc-Prikaz-KNJIGE-OSIGURANJE-EKONOMSKO-PRAVNI-PRINCIPI-Autora-Prof.-dr-Borisa-Marovića-prof.-dr-Zorana-Kalinića-doc.-dr-Vladimira-Njegomira

Mr-Marin-Ž.-Milutinović-AKTUELNI-PROBLEMI-LIKOVNOG-VASPITANJA-NA-OSNOVU-ANALIZE-NASTAVNIH-PROGRAMA-U-SREDNJIM-ŠKOLAMA

Mr-Milorad-B.-Pantelić-AVANGARDA-POJAM-TEORIJE-KONTEKSTI

Mr-Nikola-Žarković-EKONOMSKA-KRIZA-U-GRČKOJ

Mr-Tena-Perović-POSLOVNO-UMREŽAVANJE-KAO-FAKTOR-RAZVOJA

Mr-Željko-M.-Radosavac-SAVREMENO-UPRAVLJANJE-LJUDSKIM-RESURSIMA

Prof.-dr-Dragan-Vukasović-prof.-dr-Srećko-Novaković-ALTERNATIVNO-POVEĆANJE-RENTABILNOSTI

Prof.-dr-Momčilo-Sakan-OSNOVE-GEOPOLITIKE-SJEDINJENIH-AMERIČKIH-DRŽAVA

Prof.-dr-Predrag-Kovačević-PROBLEMSKA-NASTAVA-MATEMATIKE-U-III-RAZREDU-OSNOVNE-ŠKOLE

Prof.-dr-sci-Luka-Todorović-NEKREATIVNOST-POLITIČKIH-ELITA-I-JAVNOST

Prof.-dr-sci-Radomir-Nešković-NEKI-ASPEKTI-SECESIJE-KOSOVA-I-METOHIJE

Prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-KULTURNO-OKRUŽENJE-I-UPRAVLJANJE-ORGANIZACIJAMA

Prof.-dr-Srećko-Novaković-prof.-dr-Dragan-Vukasović-UPRAVLJAČKO-RAČUNOVODSTVO-U-FUNKCIJI-POVEĆANJA-PRODUKTIVNOSTI-PREDUZEĆA-U-RESTRUKTURIRANJU

1. Autotrofna-nitrifikacija-komunalnih-otpadnih-voda 

2. Brendiranje-drzave-i-grada-u-cilju-ekonomske-i-politicke-promocije 

3. Buducnost-BiH-u-svetlu-promena-na-medjunarodnoj-politickoj-sceni 

4. Drustveno-ekonomski-izazovi-razvoja-primjenom-prekogranicnih-merdzera 

5. Ekologija-i-ekoloska-bezbednost-perspektive-i-izazovi 

6. Ekoloske-determinante-ekonomije-i-redizajn 

7. Ekonomski-i-eticki-izazovi-razvoja-u-narednom-periodu 

8. Ekonomsko-socijalni-problemi-nezaposlenosti-mladih 

9. Gospodarska-diplomacija-diplomacija-buducnosti 

10. Inovacije-i-njihov-znacaj-za-konkurentsku-poziciju-BiH 

11. Inovativnost-i-inovacije-kao-ekonomska-obelezja-razvoja 

12. Izazovi-razvoja-do-2020.-godine 

13. Likvidnost-kao-razvojna-komponenta-u-sezonskim-varijacijama 

14. Ljudski-resursi-kao-faktor-ekonomskog-razvoja 

15. Materijalno-raslojavanje-kao-faza-razvoja 

16. Model-zaliha-sa-promjenjivom-cijenom-i-poznatom-vjerovatnocom 

17. Mogucnost-gajenja-alternativnih-zita-na-degradiranom-zemljistu 

18. Motivacioni-stilovi-i-uspjeh-ucenika 

19. Negativni-efekti-duvana-na-zivotnu-sredinu-i-zdravlje 

20. Odrzivi-razvoj-univerziteta 

21. Pametni-ili-umni 

22. Perspektive-penzionog-sistema-kao-izazov-stabilnosti 

23. Podgrevanje-hladnog-mira-i-globalna-bezbednost 

24. Politicka-stabilnost-BiH-kao-preduslov-drustvenog-razvoja 

25. Predgovor-Svarog-10 

26. Preduslovi-za-ekonomski-razvoj-Srbije 

27. Principi-turistickog-prostora-u-viziji-privrednog-razvoja 

28. Privredni-i-ekoloski-znacaj-cvrstih-biogoriva-kod-nas-i-u-svijetu 

29. Procena-zagadjenja-recnih-sedimenata-toksiĉnim-elementima 

30. Razvoj-modela-za-predvidjanje-stepena-sladivosti-koristenjem-metoda-genetskog-programiranja 

31. Razvoj-teorija-i-metoda-ucenja-stranog-jezika 

32. Sanacija-kao-model-izlaska-preduzeca-iz-krize 

33. Siromaštvo-u-BiH-kao-ekoloska-prijetnja-i-izazov 

34. Socijalna-sigurnost-kao-izazov-i-faktor-drustvenog-razvoja-u-RS 

35. Sport-i-osobe-sa-invaliditetom-u-kontekstu-lokalne-zajednice 

36. Upotreba-oruzja-sa-osiromasenim-uranijumom-i-njegov-uticaj-na-zivotnu-sredinu 

37. Uskladjenost-podrske-ruralnom-razvoju-sa-izazovima-zastite-zivotne-sredine 

38. Uticaj-ljudskih-prava-na-drustveni-razvoj 

39. Uticaj-metodike-na-skolovanje-kadrova-u-visokom-obrazovanju 

40. ZNACAJ-MEDJUNARODNOG-MENADZMENTA-MULTINACIONALNE-KORPORACIJE-KAO-SUKREATORI-MEDJUNARODNIH-ODNOSA

1. Assistant-professor-Gordan-Radić-PhD-ECONOMIC-DIPLOMACY-DIPLOMACY-OF-FUTURE

2. Assistant-professor-Jasmina-Ibrahimpašić-PhD-Eldina-Purković-Merima-Toromanović-MA-AUTOTROPHIC-NITRIFICATION-OF-MUNICIPAL-WASTEWATER

3. Assistant-professor-Jela-Ikanović-PhD-professor-Vojislav-Trkulja-PhD-PhD-Željko-Lakić-assistant-professor-Gordana-Dražić-PhD-THE-POSSIBILITY-OF-GROWING-ALT

4. Assistant-professor-Mira-Ćuk-PhD-SOCIAL-SECURITY-AS-A-CHALLENGE-AND-A-FACTOR-OF-SOCIAL-DEVELOPMENT-IN-THE-REPUBLIC-OF-SRPSKA

5. Assistant-professor-Mirjana-Stojanović-Trivanović-PhD-professor-Mihajlo-Travar-PhD-assistant-professor-Dijana-Grahovac-PhD-INNOVATIONAND-ITS-IMPACT-ON-COMP

6. Assistant-professor-Mladen-Mirosavljević-PhD-Mirjana-Milovanović-MA-BRANDING-OF-THE-COUNTRY-AND-CITY-FOR-PURPOSE-OF-ECONOMICAL-AND-POLITICAL-PROMOTION

7. Assistant-Professor-Slobodan-Pešević-REHABILITATION-AS-A-COMPANY‘S-MODEL-FOR-GETTING-OUT-OF-THE-CRISIS

8. Assistant-professor-Vaso-Arsenović-PhD-SOCIO-ECONOMIC-DEVELOPMENT-CHALLENGES-BY-APPLYING-CROSS-BORDER-MERGERS-AND-ACQUISITIONS

9. Assistant-professor-Zoran-Pejicić-PhD-POVERTY-IN-BOSNIA-AND-HERZEGOVINA-AS-AN-ENVIRONMENTAL-THREAT-AND-A-CHALLENGE

10. Assistrant-professor-Dejan-Gligović-PhD-INNOVATION-AS-AN-ECONOMIC-CHARACTERISTIC-IN-COMPANIES‘-DEVELOPMENT-IN-THE-FUTUR

11. Branka-Marković-PhD-professor-Marinko-Markić-PhD-MODEL-STOCK-WITH-VARIABLE-PRICE-AND-KNOW-PROBABILITY

12. Danijela-Knežević-MA-professor-Jelena-Milovanović-PhD-Nebojša-Knežević-MA-Jelena-Subić-assistant-professor-Slobodanka-Pavlović-PhD-SUPPORT-COMPATIBILITY-OF

13. Dragan-Radišić-PhD-ECOLOGY-AND-ENVIRONMENTAL-SECURITY-PROSPECTS-CHALLENGES

14. Dražena-Stanojević-МА-HUMAN-RESOURCES-AS-A-FACTOR-AN-ECONOMIC-DEVELOPMENT

15. FOREWORD

16. Jelena-Vukoicić-PhD-BOSNIA-AND-HERZEGOVINA‘S-FUTURE-IN-THE-LIGHT-OF-CHANGES-ON-THE-INTERNATIONAL-POLITICAL-SCENE

17. Mesud-Adžemović-MA-Miloš-Nikolić-MA-Dimitrije-Aleksić-MA-ENVIRONMENTAL-DETERMINANTS-OF-ECONOMICS-AND-REDESIGN-OF-ECOLOGICAL-ECONOMIC-INSTRUMENTARIUM-FORENV

18. Prof.-Žarko-Pavić-MD-PhD-Prof.-Zoran-Kalinić-PhD-UNIVERSITIES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT

19. Professor-Božidar-Veljković-PhD-lecturer-Lea-Marija-Colarič-Jakše-MSc.-PRINCIPLESOF-THE-TOURISTAREA-INTHE-VISIONOF-CONOMIC-DEVELOPMENT

20. Professor-Dragan-M.-Golijan-PhD-Radoslav-Lavrić-Jelena-Golijan-THE-INFLUENCE-OF-HUMAN-RIGHTS-ON-SOCIJAL-DEVELOPMENT

21. Professor-Dragan-Vukasović-PhD-professor-Srećko-Novaković-PhD-LIQUIDITY-AS-A-DEVELOPMENT-COMPONENT-IN-THE-SEASONAL-VARIATIONS-OF-FINANCIAL-FLOWS

22. Professor-Drago-Cvijanović-PhD-Branko-Mihailović-PhD-professor-Miroslav-Cavlin-PhD-ECONOMIC-AND-ETHICAL-CHALLENGES-OF-DEVELOPMENT-IN-THE-FORTHCOMING-PERIOD

23. Professor-Halid-Makić-PhD-Aida-Korčić-MA-Bahrudin-Hrnjica-PhD-Samira-Dedić-MA-Samira-Hotić-MA-Džemila-Agić-MA-DEVELOPMENT-OF-A-MODEL-OF-PREDICTING-THE-SWEE

24. Professor-Luka-V.-Todorović-PhD-RHEATING-THE-COLD-PEACE-AND-THE-GLOBAL-SECURITY

25. Professor-Milovan-Milutinović-PhD-POLITICAL-STABILITY-OF-BOSNIA-AND-HERZEGOVINA-PREREQUISITE-OF-SOCIAL-DEVELOPMENT

26. Professor-Mladenka-Balaban-PhD-REQUIREMENTS-FOR-ECONOMIC-DEVELOPMENT-OF-SERBIA

27. Professor-Simeun-D.-Vilendečić-Jovo-S.-Vilendečić-MATERIAL-LAYERING-AS-STAGE-OF-DEVELOPMENT

28. Professor-Slobodan-S.-Župljanin-PhD-MANAGEMENT-OF-THE-RETAIL-IN-THE-REPUBLIC-OF-SRPSKA-TO-2020

29. Professor-Srdjan-Ljubojevic-PhD-ECONOMIC-AND-ECOLOGICAL-IMPORTANCE-OF-SOLID-BIOFUELS-IN-OUR-COUNTRY-AND-WORLDWIDE

30. Professor-Željko-Vojinović-PhD-Blaženka-Piuković-Babičković-PhD-PROSPECTS-OF-PENSION-SYSTEMAS-A-CHALLENGE-OF-SOCIALSTABILITYANDLIVING-STANDARDS

31. Professor-Zoltán-Baracskai-PhD-professor-Jolán-Velencei-PhD-SMART-OR-WISE

32. Sanja-Sakan-PhD-Dragana-Đorđević-PhD-assistant-professor-Nenad-Sakan-PhD-ASSESSMENT-OF-POLLUTION-WITH-TOXIC-ELEMENTS-IN-RIVER-SEDIMENTS-BY-CALCULATING-FACT

33. Vladimir-Dragičević-MA-ECONOMIC-AND-SOCIAL-PROBLEMS-OF-YOUTH-UNEMPLOYMENT

1. Doc.-dr-Golijan-M.-Dragan-LOKALNA-SAMOUPRAVA-U-REPUBLICI-SRPSKOJ 

2. Doc.-dr-Nebojša-M.-Macanović-SOCIJALNA-OBILJEŽJA-KRIMOGENE-INFICIRANOSTI-UČENIKA 

3. Doc.-dr-Saša-Čekrlija-REZULTATI-EDUKACIJA-PREDSTAVNICA-POLITIČKIH-PARTIJA-I-IZABRANIH-PREDSTAVNICA-VLASTI-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI 

4. Doc.-dr-sci-Idriz-Ćosić-dipl.-ecc-MANIFESTACIJA-KORUPCIJE-U-OBRAZOVANJU-I-MOGUĆNOSTI-SPREČAVANJA-ISTE 

5. Doc.-dr-sci-Milovan-Milutinović-KONSENSUALNA-KONSOCIJALNA-DEMOKRATIJA 

6. Doc.-dr-sci-Vesna-Stanković-Pejnović-KRITIKA-MASOVNE-KULTURE-FRIEDRICHA-NIETZSCHEA 

7. Doc.-dr-Tešo-Ristić-RAT-KAO-EKOLOŠKI-ANTROPOGENI-RIZIK-Sa-akcentom-na-prostor-opštine-Teslić 

8. Dr-Mihajlo-Travar-dr-Mirjana-Stojanović-Trivanović-mr-Nebojša-Kuduz-IT-KAO-KLJUČNA-KOMPONENTA-SAVREMENE-ORGANIZACIONE-STRUKTURE-PREDUZEĆA 

9. Dr-sci-Branka-Marković-prof.-dr-Marinko-Markić-OPTIMIZACIJA-ZALIHA-ZA-VIŠE-PROIZVODA 

10. Mr-Anton-Vorina-dr-Božidar-Veljković-dr-Miro-Simonič-SOCIO-EKONOMSKA-BUDUĆNOST-EVROPSKE-UNIJE-PROŠIRENJE-ILI-SLOM 

11. Mr-Boris-Kujundžić-LOKALNI-ELEKTRONSKI-MEDIJI-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI 

12. Mr-Goran-Kalinić-prof.-Ljubica-Srdić-ARHEOLOŠKI-LOKALITETI-OPŠTINE-MRKONJIĆ-GRAD 

13. Mr-Ozrenka-Bjelobrk-Babić-Višnja-Šušnjar-prof.-mr-Vesna-Šušnjar-LIČNOST-I-NOVOKOMPONOVANA-NARODNA-MUZIKA-KAO-STRANPUTICA-DRUŠTVA-NEKVALITET-TEKSTOVA 

14. Mr-Tatjana-Vidaković-POJAM-I-OBLICI-MATERIJALNIH-NAGRADA-I-NJIHOVA-ULOGA-U-POSLOVANJU-ORGANIZACIJE 

15. Prikaz-studije-MEĐUDOMAĆA-POLITIKA-Dileme-spoljne-politike-BIH-Autora-prof.-dr-Luke-V.-Todorovića 

16. Prikaz-studije-SUVERENO-KOMUNICIRANJE-Individualni-komunikativni-suverenitet-u-projekcijama-tehnološkog-determinizma-Autora-dr-sci-Novaka-A.-Popovića-i-dr-sci-Milovana-Milutinovića

17. Prof.-dr-Đorđe-Mikić-emeritus-SARAJEVSKI-ATENTAT-1914.-GODINE-I-BOSNA-I-HERCEGOVINA 

18. Prof.-dr-Dragan-Vukasović-UPRAVLJAČKO-RAČUNOVODSTVO-U-FUNKCIJI-POVEĆANJA-PRODUKTIVNOSTI-PREDUZEĆA-U-RESTRUKTURIRANJU 

19. Prof.-dr-Jordan-Aleksić-Nevena-Božić-OBRAZOVNI-PROFILI-ZA-NOVA-ZANIMANJA 

20. Prof.-dr-Marinko-Markić-dr-sci-Branka-Marković-TEORIJA-IGARA-I-LINEARNO-PROGRAMIRANJE 

21. Prof.-dr-Momčilo-Sakan-UKRAJINSKA-KRIZA 

22. Prof.-dr-sci-Besim-Spahić-Maja-Nožica-FACEBOOK-I-NJEGOV-UTICAJ-NA-KREIRANJE-SREDSTAVA-ZA-AKTIVIZAM-VIRTUALNE-JAVNOSTI-U-GLOBALNOM-KOMUNIKACIJSKOM-PROSTORU 

23. Prof.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-prof.-dr-Mladenka-Balaban-GLOBALIZACIJA-I-TRANSNACIONALNE-PRAKSE 

24. Prof.-dr-Željko-Vojinović-OSNOVNA-OBELEŽJA-OSIGURANJA-BILJNE-PROIZVODNJE-U-SRBIJI 

25. Prof.-dr-Zoran-Kalinić-PARLAMENTARIZAM-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI-I-NJEGOVA-KRIZA 

26. Slobodan-Nagradić-prof.-SOCIOLOGIJA-KRIMINAL-I-DEVIJANTNO-PONAŠANJE-MLADIH

1. Besim-SPAHIĆ-ŠOK-TERAPIJA-NAOMI-KLAJN-I-PROPAG.-MODEL-KONTROLE-MEDIJA-NOAMA-CHOMSKOG-I-EDWARDA-HERMANA

2. Bojana-KARANOVIĆ-ODNOSI-S-JAVNOŠĆU-NA-DRUŠTVENIM-MREŽAMA-SLUČAJ-KONY-2012

3. Božidar-VELJKOVIĆ-Lea-Marija-COLARIČ-JAKŠE-GOSTOLJUBLJE-KAO-VREDNOSNA-ORIJENTACIJA-U-TURIZMU

4. Dara-CRNIĆ-BABIĆ-Olja-PUŠIĆ-BABIĆ-MEĐUNARODNO-PRAVNA-ZAŠTITA-MOČVARNIH-STANIŠTA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI

5. Đoko-SLIJEPČEVIĆ-Mladen-IVANIĆ-SAVREMENO-PROMIŠLJANJE-EKOLOŠKE-POLITIKE-UZ-OSTVARIVANJE-ODRŽIVOG-RAZVOJA

6. Đorđe-VUKOVIĆ-TUMARANJE-SRBA-IZMEĐU-IDEOLOGIJA-I-DEALA

7. Dragana-MORO-GARDNEROVA-TEORIJA-VIŠESTR.-INTELIGENCIJE-I-NASTAVA-ENGLESKOG-JEZIKA-U-OSNOVNIM-ŠKOLAMA

8. Dragan-RADIŠIĆ-VELIKE-SILE-I-NJIHOV-UTICAJ-NA-MEĐUNARODNE-ODNOSE

9. Dragutin-GUTIĆ-Ivan-MATKOVIĆ-STRATEGIJE-MOTIVACIJE-ZAPOSLENIH

10. Fatima-KARARIĆ-PITANJE-IZBORA-U-NACIONALNOM-I-RELIGIJSKOM-ODREĐENJU

11. Irina-KOVAČEVIĆ-RIZIČNO-DRUŠTVO-I-NEODRŽIVI-RAZVOJ

12. Ljiljana-AULIĆ-POLITIKA-USLOVLJAVANJA-U-MEĐUNARODNIM-ODNOSIMA-SLUČAJ-EVROPSKA-UNIJA

13. Ljubomir-ZUBER-Aleksandra-MANDIĆ-SPECIFIČNOSTI-PROMOCIJE-PUTEM-NOVIH-MEDIJA

14. Milenko-KRAJIŠNIK-SPOLJNA-TRGOVINA-BOSNE-I-HERCEGOVINE-I-PROŠIRENJE-EVROPSKE-UNIJE

15. Milovan-MILUTINOVIĆ-BOSNA-I-HERCEGOVINA-NA-RASKRŠĆU-SEKULARIZMA-I-TEOKRATIJE

16. Momčilo-SAKAN-REVITALIZACIJA-KULTURE-MIRA

17. Natalija-D.-PETRIĆ-MEĐUNARODNI-PRAVNI-STANDARDI-U-OBLASTI-NASILJA-U-PORODICI-I-PRAVNA-ZAŠTITA-ŽRTAVA-U-BIH

18. Nusret-H.-HAMIDOVIĆ-NEZAVISNI-KANDIDATI-U-IZBORNOM-PROCESU

19. PRIKAZ-Studija-NASILJE-U-ŠKOLI-KAO-PRODUKT-POREMEĆENIH-VRIJEDNOSTI-U-DRUŠTVU-autora-doc.-dr-Milomira-V.-Martića

20. PRIKAZ-Studija-SAVREMENI-PRISTUP-IZUČAVANJU-METEMATIKE-U-PETOM-RAZREDU-autora-prof.-dr-Predraga-Kovačevića

21. Ružica-ĐERVIDA-ODNOSI-S-JAVNOŠĆU-KAO-PREDUSLOV-USPJEŠNOG-POSLOVANJA

22. Slobodan-PEŠEVIĆ-FAKTORI-KOJI-DOVODE-DO-PADA-POSLOVNE-AKTIVNOSTI-PREDUZEĆA

23. Suzana-KUSOVAC-UTICAJ-VOKALNE-TEHNIKE-NA-STABILNOST-INTONACIJE-KAO-PRIMARNOG-ČINIOCA-UČENOG-PJEVANJA

24. Svetlana-TERZIĆ-ULOGA-I-ZNAČAJ-JAVNO-PRIVATNOG-PARTNERSTVA

25. Vesna-ĐURIĆ-Sanja-AMIDŽIĆ-INTERVJU-DOMINANTAN-ŽANR-SAVREMENE-TELEVIZIJE

26. Vojislav-ŠKRBIĆ-UPRAVLJANJEM-KAMATNIM-RIZIKOM-POSLOVNE-BANKE

27. Žarko-S.-PAVIĆ-Zoran-KALINIĆ-Goran-KALINIĆ-DOKTORSKE-STUDIJE-U-REPUBLICI-SRPSKOJ-Komparativna-analiza-i-perspektive

28. Zdravko-TODOROVIĆ-BOSNA-I-HERCEGOVINA-U-GEOPOLITIČKIM-PROMJENAMA-NA-BALKANU-POSLIJE-HLADNOG-RATA

1. Anđela-Ljubić-DOKAZIVANJE-NEMATERIJALNE-ŠTETE-U-SLUČAJU-KLEVETE

2. Boris-Kujundžić-ZAKONSKA-I-DRUŠTVENA-FUNKCIJA-JAVNOG-RADIO-TELEVIZIJSKOG-SISTEMA-BIH

3. Brane-Miljuš-PRIORITETI-SPOLJNOPOLITIČKE-STRATEGIJE-REPUBLIKE-SRBIJE

4. Dejan-Gligović-Dragan-Vojinović-NOVA-ULOGA-CENTRALNE-BANKE-U-KONSOLIDACIJI-BANKARSKOG-SISTEMA

5. Dragan-Golijan-Danijela-Popović-OPORAVAK-RUSIJE-I-NJEN-POVRATAK-NA-GLOBALNU-SCENU

6. Dragan-Kolev-GLOBALNI-ASPEKT-ENERGETSKE-BEZBEDNOSTI

7. Dragan-Vukasović-Željko-Kovačević-ZNAČAJ-ANALIZE-ANGAŽOVANIH-SREDSTAVA-PREDUZEĆA-U-RESTRUKTURIRANJU

8. Goran-Kalinić-MRAMOROVI-U-SREDNJOVJEKOVNOJ-ŽUPI-ZEMLJANIK

9. Luka-V.-Todorović-Mileva-Jokić-MALE-SREDNJE-I-NEUTRALNE-DRŽAVE-I-MEĐUNARODNA-POLITIKA

10. Milomir-V.-Martić-OMLADINSKE-POTKULTURE-I-MASOVNI-MEDIJI

11. Momčilo-Sakan-PARADIGME-GEOPOLITIKE

12. Natalija-D.-Petrić-DRUŠTVENA-REAKCIJA-NA-RODNO-ZASNOVANO-NASILJE-U-PORODICI

13. Nebojša-Švraka-RAZLIKE-U-NEKIM-STAVOVIMA-UČENICA-I-UČENIKA-4.-I-5.-RAZREDA-OSNOVNE-ŠKOLE-PREMA-NASTAVI-FIZIČKOG-VASPITANJA

14. Ostoja-Barašin-Zoran-Kalinić-i-Milovan-Milutinović-ODGOVORNOST-ZA-JAVNU-RIJEČ

15. Prikaz-knjige-MEĐUNARODNI-EKONOSKI-ODNOSI-autora-prof.-dr-Jugoslаvа-Jovičićа-i-mr-Suzаne-Mirosаvić

16. Prikaz-studije-GEOPOLITIKA-U-SAVREMENOM-SVETU-autora-prof.-dr-Momčila-Sakana

17. Ranko-Cvijić-MINERALNI-RESURSI-U-FUNKCIJI-ODRŽIVOG-RAZVOJA-LOKALNIH-ZAJEDNICA-I-REPUBLIKE-STRPSKE

18. Slobodan-S.-Župljanin-UPRAVLJANJE-PROMJENAMA-I-RAZVOJ-SAVREMENE-TRGOVINE

19. Vasilj-Žarković-Dragan-Gligorić-SVJETSKA-EKONOMSKA-KRIZA

20. Žarko-Pavić-Željko-Kovačević-OKOLINA-I-ZDRAVLJE

21. Željko-Vojinović-PREUZIMANJE-RIZIKA-I-POSLOVA-OSIGURANJA-U-REOSIGURANJU

22. Živorad-Gligorijević-Srećko-Novaković-STRUKTURNA-TRANSFORMACIJA-U-FUNKCIJI-PRIVREDNOG-RAZVOJA-SRBIJE

1. Dejana-RADOVANOVIĆ-ŠARENAC-ETIKA-BH-NOVINARSTVA

2. Dragan-GOLIJAN-MEĐUNARODNA-ZAŠTITA-LJUDSKIH-PRAVA

3. Dragutin-GUTIĆ-i-Jakša-DAMJANIĆ-IDENTIFIKACIJA-ZAPOSLENIH-KAO-OBLIK-PSIHOSOCIJALNE-INTERAKCIJE-U-ORGANIZACIJI

4. Dubravko-B.-PRSTOJEVIĆ-AKCIJSKI-KAPITAL-BANAKA-U-REPUBLICI-SRPSKOJ

5. Gordan-RADIĆ-i-Saša-ČEKRLIJA-STANJE-OKOLIŠA-U-FEDERACIJI-BIH

6. Ljubomir-ZUBER-i-Aleksandra-LAZIĆ-INFORMACIONO-DRUŠTVO-I-MEDIJI-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI

7. Luka-V.-TODOROVIĆ-ODNOSI-S-JAVNOŠĆU-U-KRIZNIM-SITUACIJAMA

8. Mihajlo-TRAVAR-i-Mirjana-STOJANOVIĆ-TRIVANOVIĆ-PRIJEDLOG-MODELA-ORGANIZOVANJA-KLASTERA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI

9. Milovan-MILUTINOVIĆ-i-Simo-KAČAR-JAVNE-POLITIKE-OBLAST-POLITIKOLOGIJE

10. Nebojša-ŠVRAKA-INTENZIFIKACIJA-NASTAVE-FIZIČKOG-VASPITANJA-UČENIKA-DRUGIH-RAZREDA-KROZ-RAD-SA-DOPUNSKIM-VEŽBAMA

11. Prikaz-knjige-METODIČKI-PRISTUPI-Posebne-potrebe-u-vaspitanju-i-obrazovanju-autora-doc.-dr-Borke-Vukajlović-i-dr-Šaćira-Mešalić

12. Prikaz-monografije-SAVREMENO-TRŽIŠTE-NAFTE-autora-doc.-dr-Vojislava-Škrbića

13. Ranko-CVIJIĆ-MOGUĆNOST-KORIŠĆENJA-NEMETALIČNIH-MINERALNIH-SIROVINA-REPUBLIKE-SRPSKE-U-SAVREMENOJ-EKOLOŠKOJ-POLJOPRIVREDI

14. Saša-ČEKRLIJA-TURIZAM-KAO-FAKTOR-ODRŽIVOG-RAZVOJA-OPŠTI-PRISTUP-ODNOSU-ULAGANJA-I-SIROMAŠTVA

15. Slobodan-NAGRADIĆ-NEKOLIKO-NAZNAKA-O-APORETIČNOSTI-PACIFIZMA-KAO-SPECIFIČNOG-MIŠLJENJA-I-PRAKTIKOVANJA-MIRA

16. Slobodan-PEŠEVIĆ-MOGUĆNOST-IZLASKA-PREDUZEĆA-IZ-ZONE-SA-POSLOVANJA-SA-GUBITKOM

17. Slobodan-ŽUPLJANIN-GLOBALIZACIJA-I-EKONOMSKI-RAZVOJ-RATOVI-DROGA-OUŽJE-I-SIROMAŠTVO

18. Vesna-SIMIĆ-Siniša-CVIJIĆ-i-Slobodanka-PAVLOVIĆ-OBNOVLJIVI-IZVORI-ENERGIJE-ENERGETSKA-EFIKASNOST-I-ZAŠTITA-ŽIVOTNE-SREDINE-U-BIH

19. Vojislav-Đ.-ŠKRBIĆ-i-Darija-ADŽIĆ-MONETARNA-I-FISKALNA-POLITIKA-U-FUNKCIJI-STABILIZACIJE-EUROZONE

20. Zdravko-BIJELIĆ-i-Mitar-BIJELIĆ-GLOBALIZACIJA-FAKTOR-DRUŠTVENO

21. Zoran-JANJUŠ-Aleksandar-PETROVIĆ-Aleksandar-JOVOVIĆ-Radica-PROKIĆ-CVETKOVIĆ-Slobodanka-PAVLOVIĆ-Božidarka-ARSENOVIĆ-UPRAVLJANJE-RECIKLABILNIM-MATERIJALIMA-IZ-ČVRSTOG-KOMUNALNOG-OTPADA

22. Zoran-KALINIĆ-i-Ljiljana-AULIĆ-ULOGA-SAVJETNIKA-U-POLITIČKOM-SISTEMU

1. Milan-MIJALKOVSKI-NEKA-OBELEŽJA-NACIONALNOG-SISTEMA-BEZBEDNOSTI

2. Mesud-ADŽEMOVIĆ-DIZAJNIRANJE-EKOLOŠKO-EKONOMSKIH-INSTRUMENATA

3. Luka-V.-TODOROVIĆ-BOSNA-I-HERCEGOVINA-I-PRIDRUŽIVANJE-EVROPSKOJ-UNIJI-–-ŠTA-JE-URAĐENO-U-2011.-GODINI

4. Lidija-ČEHULIĆ-VUKADINOVIĆ-i-Ljiljana-AULIĆ-REGIONALNA-POLITIKA-EVROPSKE-UNIJE

5. Jovan-VUKOJE-OSNOVNE-FUNKCIJE-SAVREMENE-PORODICE

6. Irina-KOVAČEVIĆ-RACIONALIZACIJA-I-BIROKRATIJA

7. Gorana-KRUNIĆ-OSIGURANJE-DEPOZITA-I-MORALNI-HAZARD

8. Dragan-PETROVIĆ-PREDNOSTI-I-NEDOSTACI-TURSKE-U-POKUŠAJU-DA-POSTANE-REGIONALNA-SILA

9. Dragan-GOLIJAN-i-Alisa-SALKIĆ-MENADŽMENT-U-PRAVOSUĐU

10. Danilo-PETROVIĆ-SPOLJNA-POLITIKA-DEJTONSKE-BOSNE-I-HERCEGOVINE

11. Božidarka-ARSENOVIĆ-i-Zoran-JANJUŠ-OSOBINE-MLAZNOG-GORIVA-GM-1

12. Zoran-KALINIĆ-SAVREMENE-KOMUNIKATIVNE-STRATEGIJE-POLITIČKIH-PARTIJA

13. Vesna-B.-AĆIĆ-NACIONALNI-ZAKONODAVNI-OKVIR-PRAVA-NA-ZDRAVU-ŽIVOTNU-SREDINU-U-ENERGETICI-I-USAGLAŠAVANJE-SA-KOMUNITARNIM-PRAVOM

14. Suzana-KUSOVAC-MUZIČKE-SPOSOBNOSTI-I-NAČIN-NJIHOVOG-ISPOLJAVANJA-U-RANOJ-ŠKOLSKOJ-DOBI

15. Sretko-DIVLJAN-INTELEKTUALNI-RAZVOJ-DETETA-OD-ŠKRABANJA-DO-PUNOG-LIKOVNOG-IZRAZA

16. Slobodan-ŽUPLJANIN-SEGMENTACIJA-I-IZBOR-CILJNOG-TRŽIŠTA-KAO-OSNOVI-STICANJA-KONKURENTSKE-PREDNOSTI

17. Siniša-CVIJIĆ-i-Slobodanka-PAVLOVIĆ-PROSTORNO-EKOLOŠKI-UTICAJI-EKSPLOATACIJE-RUDA-GVOŽĐA-NA-RUDNIKU-OMARSKA

18. Saša-ČEKRLIJA-i-Slobodanka-PAVLOVIĆ-DRUŠTVENA-ODGOVORNOST-PREDUZEĆA-U-INDUSTRIJI-TURIZMA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI

19. Ranko-CVIJIĆ-KONCESIJE-U-FUNKCIJI-REPRODUKCIJE-MINERALNO

20. Prikaz-monografije-prof.-mr-Sretka-Divljana-ISTORIJA-UMETNOSTI

21. Prikaz-knjige-prof.-dr-Momčila-Sakana-NAUKA-O-MEĐUNARODNIM-ODNOSIMA

22. Prikaz-knjige-dr-Ljubana-Bajića-HAJDEGEROVA-KRITIKA-ANTROPOLOGIJE

23. Nebojša-ŠVRAKA-STAVOVI-UČENIKA-MLAĐEG-ŠKOLSKOG-UZRASTA-O-PRIPADNOSTI-GRUPI-U-NASTAVI-FIZIČKOG-VASPITANJA

24. Milovan-MILUTINOVIĆ-POLITIČKI-KONSALTING-I-LOBIRANJE

25. Milomir-V.-MARTIĆ-NASILJE-U-ŠKOLI

1. Dragan-Ivković-Marija-Čukanović-Karavidić-i-Goran-Kvrgić-TRANZICIJA-U-SRBIJI 

2. Dragan-Golijan-Tijana-Šoja-SREDNJA-I-MALA-PREDUZEĆA-KAO-FAKTOR-RAZVOJA 

3. Dragan-Dukić-STRATEGIJA-INOVATIVNOSTI-KAO-FAKTOR-ODRŽIVOG-RAZVOJA-U-TRANZICIONOM-OKRUŽENJU 

4. Dejan-Gligović-Srećko-Novaković-KREATIVNOST-I-INOVACIJE-U-FUNKCIJI 

5. Darijana-Đorđević-EFIKASNA-JAVNA-UPRAVA-KAO-JEDAN-OD-USLOVA-KONKURENTNOSTI-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI 

6. Danka-Radovanović-Ljubiša-Ćosić-Zoran-Cabo-i-Mirsada-Badić-–-KVALITET-ISTRAŽIVANJA-TRŽIŠTA-BANKARSKIH-USLUGA 

7. Boško-V.-Đukić-Siniša-S.-Crljić-KONKURENTNOST-PREDUZEĆA-U-ZEMLJAMA-TRANZICIJE 

8. Boško-V.-Đukić-RAZVOJ-KONKURENTNOSTI-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI 

9. Željko-Vojinović-Dragan-Vojinović-KONKURENTSKE-PREDNOSTI-UPOTREBE-CRM-METODA-U-ODNOSU-SA-KLIJENTIMA 

10. Željko-Vojinović-INOVACIJE-I-MOGUĆNOSTI-PLASMANA-OSIGURAVAJUĆIH-USLUGA-NA-DOMAĆEM-TRŽIŠTU 

11. Zoltan-Baračkai-Jolan-Velencei-VRHUNSKE-TEHNOLOGIJE-VS.-VRHUNSKI-NAGOVJEŠTAJI 

12. Vujo-Vukmirica-ODRŽIVI-RAZVOJ 

13. Stevan-Vasiljev-ODRŽIVI-RAZVOJ-KONKURENTNOST-I-MALE-EKONOMIJE 

14. Slobodan-S.-Župljanin-ODRŽIVOST-LOKALNOG-I-RURALNOG-RAZVOJA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI 

15. Slađana-Vujičić-Saveta-Vukadinović-i-Ivica-Nikolić-KVALITET-KAO-FAKTOR-KONKURENTSKE-PREDNOSTI 

16. Simeun-Vilendečić-STOTINA-JE-USPJEH-Da-li-je-stanje-u-BiH-toliko-dobro 

17. Sandra-Santrač-SOCIO-EKONOMSKI-ASPEKTI-UPRAVLJANJA-ZNANJEM-U-MALIM-I-SREDNJIM-PREDUZEĆIMA-KAO-INFRASTRUKTURNE-OSNOVE-ODRŽIVOG-RAZVOJA 

18. Ranko-Cvijić-Siniša-Cvijić-Slobodanka-Pavlović-STANJE-ENERGETSKIH-SIROVINA-U-REPUBLICI-SRPSKOJ-U-OKVIRU-ODRŽIVOG-RAZVOJA 

19. Rade-Biočanin-Vojilsav-Škrbić-EKOLOŠKA-BEZBEDNOST-I-ODRŽIV-RAZVOJ-KAO 

20. PREDGOVOR-TEMATSKOG-BROJA-Doc.-dr-Slobodan-S.-Župljanin-Dekan-Fakulteta-za-privredni-razvoj 

21. POZDRAVNA-RIJEČ-REKTORA-I-UVOD-U-RASPRAVU-Prof.-dr-Momčilo-Sakan-rektor-NUBL 

22. OTVARANJE-KONFERENCIJE-Dr-Željko-Kovačević-ministar-u-Vladi-RS 

23. Milovan-Milutinović-UTICAJ-POLITIČKE-STABILNOSTI-NA-ODRŽIVI-RAZVOJ 

24. Ljubiša-S.-Adamović-EKONOMSKA-KRIZA-I-ODRŽIVI-RAZVOJ 

25. Dragan-Vukasović-KONKURENTNOST-I-GLOBALNA-LIBERALIZACIJA-KAPITALA 

26. Ilija-Šušić-ODRŽIVI-RAZVOJ-U-ZEMLJAMA-U-TRANZICIJI

1. Antoniju Seržiju Araužu de Almeida – USPOSTAVLJANJE IDENTITETA KAO FAKTOR EKONOMIČNOSTI URISTIČKE PONUDE Slučaj Nacionalnog parka Peneda Žereš u Portugaliji

2. Prikaz knjige mr Suzane Kusovac – METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE U RAZREDNOJ NASTAVI

3. Predrag Kovačević – IDENTIFIKACIJA MATEMATIČKE DAROVITOSTI

4. Ostoja Barašin – REKLAME NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRPSKE I REAKCIJA GRAĐANA NA NJIHOVE PORUKE

5. Nemanja S. Župljanin – RAZVOJNA SARADNJA UNUTAR SISTEMA ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA

6. Nedeljko Kajiš – KNJIŽEVNI RAD STAKE SKENDEROVE

7. Nebojša Švraka – OBJEKTIVIZACIJA PROCESA VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U FIZIČKOM VASPITANJU

8. Momčilo Sakan, Ljljana Aulić – SAVREMENA ULOGA DRŽAVEU MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

9. Milovan Milutinović – POLITIČKO KOMUNICIRANJE U  BOSNI I HERCEGOVINI

10. Mile Međed – UTICAJ DOMAĆIH INSTITUCIJA NA BEZBJEDNOST BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE-SRPSKE

11. Milan Radoš – MEĐUNARODNA POLITIČKA KOMUNIKACIJA

12. Luka V. Todorović – POLITIČKE PARTIJE U SFERI RAZUMNOG JAVNOG IZBORA

13.Jovanka-Bevanda-TRAUMATIZOVANA-DJECA-U-BOSANSKO-HERCEGOVAČKIM

14. Jelena-Guskova-SAVREMENA-SPOLJNA-POLITIKA-RUSIJE-NA-BALKANU-Stagnacije-i-usponi

15.Fatima-Kararić-RELIGIJA-I-ETIKA-MOGUĆNOSTI-ZAJEDNIČKOG-PUTA

16.Dragan-Golijan-Tijana-Šoja-MEDIJACIJA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI

17.Braco-Kovačević-MILITARIZAM-RAT-I-MEDIJI

18.Božidar-Veljković-O-LEGITIMNOSTI-HRVATSKE-OLUJE-NA-REPUBLIKU-SRPSKU-KRAJINU

19.Prikaz-naučne-monografije-dr-Milovana-Milutinovića-RAT-JE-POČEO-RIJEČIMA-Bosna-i-Hercegovina-devedesetih

20.Prikaz-naučne-monografije-prof.-dr-Đorđa-Mikića-AUSTROUGARSKA-RATNA-POLITIKA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI-1914-1918.-GODINE

21.Rade-Biočanin-i-Sefedin-Šehović-OPTIMIZACIJA-EKOLOŠKOG-OBRAZOVANJA-UZ-PRIMENU-INTERNET-TEHNOLOGIJA

22.Radomir-Nešković-OSNOVNI-ELEMENTI-KONSOLIJALIZMA-I-STVARANJE-TREĆEG-ENTITETA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI

23.Slobodan-S.-Župljanin-MARKETING-AKTIVNOSTI-I-STRATEGIJSKA-POZICIJA-U-SAVREMENOJ-TRGOVINI

24. Sretko Divljan – LIKOVNO SIMBOLIČKI SVET

25. Suzana Kusovac – DIJETE I RITAM

26.Zoran Jerotijević i Nebojša Gijić – KOMUNIZAM I RAZARANJE SRPSKOG NARODA

27.Zoran Kalinić – NOVA FILOZOFIJA OSIGURANJA NA PROSTORIMA EX JUGOSLAVIJE Izazovi i mogućnosti

1. Momčilo Sakan – Pojam i filozofske pret

2. Mirjana Zorić – Srbi u nacionalnoj politici KPJ između dva rata i u Drugom svetskom ratu

3. Milovan Milutinović – Karakteristike građanskog rata u BiH

4. Jovanka Bevanda – Frojd i pedagogija

5. Ilija Kajtez, Dragan Gostović – Filozofske osnove bezbednosnih izazova Zapadnog Balkana

6. Glavni i odgovorni urednik – prof. dr Momčilo Sakan – Reč urednika

7. Dragan Vukasović – Računovodstvene informacije u službi korporativne decentralizacije

8. Dragan Koković – Ekologija kao način života

9. Dragan Ješić – Sticanje kompetencija za nove uloge nastavnika u savremenoj školi i školi budućnosti

10. Dejan Šukalo, Božidarka Arsenović – Ispitivanje uticaja lebdećih čestica PM10 na kvalitet vazduha u gradu Banjaluka

11. Dejan Gligović – Kvalitet u upravljanju projektima

12. Božidar Veljković, Milan Ambrož – Pravo na samoopredjeljenje i otcjepljenje

13. Željko Vojinović – Položaj osiguravajućih preduzeća  na tržištu u uslovima svjetske ekonomske krize

14. Violeta  Gluvačević – Časopisi i novine u 18. i 19. vijeku značaj za razvoj srpskog književnog jezika i moderne književnosti

15. Suzana Kusovac – Dječije stvaralaštvo u nastavi muzičke kulture

16. Stevan Vasiljev, Nataša Ilić-Milovac – Upravljanje odnosima sa potrošačima CRM iz perspektive marketinga i informatičkih tehnologija

17. Sretko Divljan – Vizuelna komunikacija i simbolička inteligencija

18. Srećko Novaković – Investiciono odlučivanje u uslovima nesavršenog tržišta kapitala

19. Slobodanka Pavlović, Željka Perišić-Trubajić – Degradacija hidroekosistema rijeka Vrbas

20. Slobodan Župljanin – Konkurentska prednost kao uslov kompanijskog razvoja i ostanka na tržištu

21. Prikaz knjige – Uvod u osnove politike – doc. dr Božidara Veljkovića

22. Prikaz knjige – Metodologija nauke – prof. dr Momčila Sakana

23. Nemanja S. Župljanin, Henri Kisindžer – Henry Kissinger imigrant koji je promijenio tok američke spoljne politike

24. Nataša Kusovac – Orfov muzički instrumentarij