Shodno strategiji razvoja Nezavisni univerzitet Banja Luka je prije četiri godine pokrenuo izdavanje naučno-stručnog časopisa „SVAROG“, kao periodične publikacije namijenjene unapređenju nauke i stručne prakse u različitim oblastima kroz naučna istraživanja i naučno-stručna ostvarenja na Univerzitetu i okruženju. U skladu sa članom 27. stav 1. tačka 3. Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Senat je na sjednici održanoj 22.04.2010. godine, donio Odluku o pokretanju naučno-stručnog časopisa pod nazivom „SVAROG“. Osnova izdavačke djelatnosti Univerziteta regulisana je odredbom člana 6. Statuta, kojim se predviđa: „izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja“. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske shodno nadležnosti donijelo je Rješenje broj 071-0-REG-07-001963 od 12.09.2007. godine kojim je Univerzitet upisan u sudski registar, uložak br. 5-82-00 kod Suda u Banjoj Luci. Nakon toga, Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, br. 07.023/612-79/10 od 24.05.2010. godine, časopis „SVAROG“ upisan je u Registar javnih glasila pod brojem 597.

Kod Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, u ISSN centru Bosne i Hercegovine u Sarajevu, časopis „SVAROG“ je 19. oktobra 2010. godine registrovan pod brojem ISSN 1986-8588.

U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Banja Luka, časopis „SVAROG“ je registrovan u bazi UDK podataka sa oznakom 3+5 (prirodne i društvene nauke), a svi objavljeni tekstovi posjeduju pojedinačne UDK brojeve. Pored toga, naučni i stručni radovi koji se objavljuju u časopisu imaju DOI brojeve, kao i brojeve u bazi podataka COBISS što omogućava uvid u sadržaj brojnim naučnim i stručnim krugovima.

Naučno-stručni časopis „SVAROG“ izlazi na srpskom jeziku i jezicima konstitutivnih naroda u BiH, tekstovima pisanim na ćirilici ili latinici, zavisno od stavova autora. Predviđeno je izlaženje časopisa i na engleskom jeziku, kada se za to steknu određeni uslovi. Tiraž časopisa je 300 primjeraka, a period izdavanja je šestomjesečni (dva broja godišnje, sa mogućnošću njegovog češćeg izlaženja). Časopis se distribuiše na teritoriji BiH i zemljama okruženja, uz obavezno dostavljanje određenog broja primjeraka većim bibliotekama u BiH i okruženju, te institucijama Republike Srpske i BiH. Ovlašćena štamparija časopisa je „Grafid“ iz Banje Luke.

Prema stavovima Savjeta i Redakcije, časopis „SVAROG“ objavljuje originalne naučne radove, prethodna saopštenja, pregledne i stručne članke, kritike društvene prakse i radove sa naučnih skupova, te prikaze knjiga i prigodnih publikacija u kojima se izlažu ideje i stavovi o najznačajnijim problemima prirodnih i društvenih nauka, sa težištem na matičnim naukama organizacionih jedinica Nezavisnog univerziteta. U teme časopisa uklapaju se i radovi koji razmatraju teorijske probleme multidisciplinarnog karaktera značajnih za naučne oblasti kojima pripadaju studijski programi Univerziteta, uključujući i metodološke i didaktičke (metodičke) probleme iz naučnih oblasti. Takođe se u časopisu mogu tematski predstaviti naučni i stručni radovi sa naučnih skupova, međunarodnih konferencija i sl.

Obzirom na brojne naučno-stručne publikacije na našim prostorima, trebalo je iznaći adekvatan naziv časopisa koji bi zadovoljio sve tražene kriterije i istovremeno bio prepoznatljivog i originalnog naziva da zaintrigira javnost. To je bio razlog prihvatanja naslova časopisa, kao novog, čak i mitskog, ali unikatnog – „SVAROG“.

Izraz Svarog potiče iz prastarih vremena, a njegovo značenje različito se tumačilo u pojedinim kulturama. Svarog znači mjesto Sunca, nebo, što personifikovano označava boga neba, boga Sunca. U slovenskoj mitologiji Svarog označava: bljesak, nebo, Sunce – solarnog boga, boga – oca. Iranski Svar (hvar) označava svjetlo sjajnog neba. Motiv oslobađanja sunca i njegova svjetlost označava svojevrsno izranjanje iz mraka i okova, kada sve zahvaljujući dešavanju postaje svjetlije. Kult Sunca imao je veliku važnost kod Slovena, ali i kod drugih naroda, zbog čega se održao vrlo dugo i snažno, zbog čega treba očekivati da će i časopis „Svarog“ dugo služiti svojoj svrsi.

Ovakva etimološka analiza termina Svarog, ukazuje na uzvišeno (Božanstvo, kao sveboga); hipotetički – ukazuje na smjerove razvoja, dostizanje svijetlih ciljeva u oblastima angažovanja (svjetlo sjajnog neba, Sunce…) i oslobađajuće uključuje i slobodu naučnog i stručnog izražavanja novih naučnih, tehnoloških i stručnih saznanja uopšte. Namjera je da časopis “SVAROG“ bude prepoznatljiv, ne samo po nazivu i izgledu, već prije svega po raznovrsnosti i kvalitetu radova i slobodi argumentovanog izražavanja mišljenja i stavova autora oko društvenih i opštih pitanja.

Radovi koji pristignu u Redakciju časopisa vode se u registru prispjelih radova sa evidentiranjem datuma njihovog prispjeća. Nakon evidencije prispjeća tekstova, Uredništvo časopisa ih anonimno dostavlja recenzentima na ocjenu. Nakon dvije pozitivne recenzije i adekvatnih ispravki, Uredništvo odobrava objavljivanje određenih radova u časopisu. U cilju postizanja kvaliteta i njihove pripreme za objavljivanje, neophodno je da naučno-stručni radovi – tekstovi budu jednoobrazno uređeni prema uputstvu koje je dato na kraju časopisa i uputstvu datom na web stranici Univerziteta: www.svarog.nubl.org/svarog i www.svarog-nubl.com

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Srđan Ljubojević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *