Izdavač

Nezavisni univerzitet Banja Luka

Za izdavača

Goran Kalinić

Akademik ANURS prof. dr Drago BRANKOVIĆ (Univerzitet u Banjoj Luci)

akademik SANU prof. dr JELENA GUSKOVA (rukovodilac centra za istraživanje savremene balkanske krize pri Ruskoj akademiji, Rusija)

akademik prof. dr Ljubiša S. ADAMOVIĆ (Florida Univerzitet SAD)

prof. dr Braco KOVAČEVIĆ (Univerzitet u Banjoj Luci)

prof. dr Dragan KOKOVIĆ (Univerzitet Novi Sad)

prof. dr Besim SPAHIĆ, (redovni profesor Univerzitet Sarajevo)

akademik SAIIN prof. dr Olena Kovalenko EDUARDIVNA (Univerzitet Kijev, Ukrajina)

prof. dr Milan AMBROŽ (Univerzitet Maribor, Slovenija)

prof. dr Momčilo SAKAN (redovni profesor, NUBL)

prof. dr Srđan Ljubojević (redovni profesor, NUBL)

prof. dr Srđa Popović (Crna Gora )

prof. dr Rajko Gnjato (Prirodno matematički fakultet Banjaluka)

prof. dr Mirko Tripunoski (Makedonija)

prof. dr Ružić Drago (Hrvatska)

prof. dr Ćuzović Sreten ( Niš)

prof. dr Kostev Cvetan ( Bugarska)

prof. dr Nikola Vukmirović (Ekonomski fakultet Banjaluka)

prof. dr Veselin Kljajić (FPN Beograd)

prof. dr Nikola Mojović (Pravni fakultet Banjaluka)

 

doc. dr Slobodanka PAVLOVIĆ (dekan Ekološkog fakulteta)

prof. dr Milovan MILUTINOVIĆ (profesor Fakulteta za političke nauke)

prof. dr Stevan VASILJEV, emeritus (profesor ekonomije Univerzitet Subotica)

prof. dr Mladenka BALABAN, (profesor ekonomije Bankarska akademija Beograd)

prof. dr Besim SPAHIĆ, (redovni profesor Univerzitet Sarajevo)

prof. dr Božidar VELJKOVIĆ, (Univerzitet Maribor)

prof. dr Slobodan ŽUPLJANIN, (prorektor NUBL-a)

prof. dr Milomir MARTIĆ, (profesor NUBL)

doc. dr Saša ČEKRLIJA, (profesor NUBL)

prof. dr Ljubomir ZUBER, (dekan Fakulteta za političke nauke)

doc. dr Marin MILUTINOVIĆ

Glavni i odgovorni urednik

prof. dr Milovan MILUTINOVIĆ

Štampa

Grafid – Banja Luka

Za štampariju

Srđan IVANKOVIĆ

doc. dr Obrad Lukić

 

web: www.svarog.nubl.org

Veljka Mlađenovića 12 E, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 456 600, fax +387 51 456 602, e-mail: svarog@nubl.org; info@nubl.org

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, br. 07.023/612-79/10 od 24.05.2010. godine, časopis je upisan u Registar javnih glasila pod brojem 597. Radove objavljene u časopisu nije dozvoljeno preštampavati, bilo u cjelini, bilo u dijelovima, bez saglasnosti uredništva. Ocjene iznijete u člancima lični su stavovi autora i ne podliježu nužno mišljenju uredništva. Svi tekstovi u časopisu su recenzirani. Tekstovi će nakon izlaženja časopisa iz štampe biti predstavljeni i u kooperativnom online bibliografskom sistemu i servisu COBISS Nezavisni univerzitet Banja Luka

S V A R O G časopis za društvene i prirodne nauke

ISSN 1986-8588   UDK 3 + 5