Izdavač

Nezavisni univerzitet Banja Luka

Za izdavača

Goran Kalinić

Akademik ANURS prof. dr Drago BRANKOVIĆ (Univerzitet u Banjoj Luci)

akademik SANU prof. dr JELENA GUSKOVA (rukovodilac centra za istraživanje savremene balkanske krize pri Ruskoj akademiji, Rusija)

akademik prof. dr Ljubiša S. ADAMOVIĆ (Florida Univerzitet SAD)

prof. dr Lidija ČEHAJIĆ VUKADINOVIĆ (redovni profesor Fakultet političkih znanosti Zagreb)

prof. dr Zoran KALINIĆ, (predsjednik Upravnog odbora, NUBL)

prof. Nebojša RADMANOVIĆ (član Predsjedništva BiH)

prof. dr Đorđe MIKIĆ, emeritus (profesor istorije)

prof. dr Braco KOVAČEVIĆ (Univerzitet u Banjoj Luci)

prof. dr Dragan KOKOVIĆ (Univerzitet Novi Sad)

prof. dr Besim SPAHIĆ, (redovni profesor Univerzitet Sarajevo)

akademik SAIIN prof. dr Olena Kovalenko EDUARDIVNA (Univerzitet Kijev, Ukrajina)

prof. dr Milan MIJALKOVSKI (Univerzitet Beograd)

prof. dr Milan AMBROŽ (Univerzitet Maribor, Slovenija)

prof. dr Sefedin ŠEHOVIĆ (Univerzitet Novi Pazar, Srbija)

doc. dr Željko KOVAČEVIĆ (profesor ekonomije)

prof. dr Žarko PAVIĆ (redovni profesor, NUBL)

prof. dr Momčilo SAKAN (redovni profesor, NUBL)

doc. dr Milovan MILUTINOVIĆ (glavni i odgovorni urednik)

prof. dr Žarko PAVIĆ (rektor NUBL-a)

prof. dr Zdravko GLUŠICA (dekan Ekonomskog fakulteta)

doc. dr Slobodanka PAVLOVIĆ (dekan Ekološkog fakulteta)

prof. dr Predrag KOVAČEVIĆ (dekan Pedagoškog fakulteta)

doc. dr Milovan MILUTINOVIĆ (dekan Fakulteta za političke nauke)

prof. dr Vujo VUKMIRICA, emeritus (profesor ekonomije, Banja Luka)

prof. dr Stevan VASILJEV, emeritus (profesor ekonomije Univerzitet Subotica)

prof. dr Mladenka BALABAN (profesor ekonomije Bankarska akademija Beograd)

prof. dr Novak POPOVIĆ (Institut za političke studije Beograd, Srbija)

prof. dr Besim SPAHIĆ, (redovni profesor Univerzitet Sarajevo)

prof. mr Sretko DIVLJAN (Fakultet lijepih umjetnosti)

doc. dr Mladen MIROSAVLJEVIĆ (BLC Banjaluka)

prof. dr Božidar VELJKOVIĆ (Univerzitet Maribor)

prof. dr Momčilo SAKAN (redovni profesor NUBL)

prof. dr Slobodan ŽUPLJANIN (prorektor NUBL-a)

doc. mr Jelena RUBIL (Fakultet lijepih umjetnosti)

doc. dr Dragan GOLIJAN (profesor, NUBL)

doc. dr Milomir MARTIĆ (profesor NUBL)

doc. dr Ostoja BARAŠIN (profesor NUBL)

doc. dr Saša ČEKRLIJA (profesor NUBL)

doc. dr Tešo RISTIĆ (profesor NUBL)

mr Ljiljana AULIĆ (viši asistent)

Glavni i odgovorni urednik

Dr sci Milovan MILUTINOVIĆ

 

Štampa

Grafid – Banja Luka

Za štampariju

Srđan IVANKOVIĆ

 

Lektor:

Igor SIMANOVIĆ

 

web: www.svarog.nubl.org

Veljka Mlađenovića 12 E, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 456 600, fax +387 51 456 602, e-mail: svarog@nubl.org; info@nubl.org

 

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, br. 07.023/612-79/10 od 24.05.2010. godine, časopis je upisan u Registar javnih glasila pod brojem 597. Radove objavljene u časopisu nije dozvoljeno preštampavati, bilo u cjelini, bilo u dijelovima, bez saglasnosti uredništva. Ocjene iznijete u člancima lični su stavovi autora i ne podliježu nužno mišljenju uredništva. Svi tekstovi u časopisu su recenzirani. Tekstovi će nakon izlaženja časopisa iz štampe biti predstavljeni i u kooperativnom online bibliografskom sistemu i servisu COBISS Nezavisni univerzitet Banja Luka

 

S V A R O G časopis za društvene i prirodne nauke

ISSN 1986-8588   UDK 3 + 5