Izdavaštvo

Izdavač

Nezavisni univerzitet Banja Luka

Za izdavača

Goran Kalinić


Savjet časopisa

prof. dr Zoran KALINIĆ (rektor, NUBL)

Akademik ANURS prof. dr Drago BRANKOVIĆ (Univerzitet u Banjoj Luci)

akademik SANU prof. dr Jelena GUSKOVA (rukovodilac centra za istraživanje savremene balkanske krize pri Ruskoj akademiji, Rusija)

akademik prof. dr Ljubiša S. ADAMOVIĆ (Florida Univerzitet SAD)

prof. dr Braco KOVAČEVIĆ (Univerzitet u Banjoj Luci)

prof. dr Dragan KOKOVIĆ (Univerzitet Novi Sad; Srbija)

prof. dr Besim SPAHIĆ, (Univerzitet u Sarajevu)

akademik SAIIN prof. dr Olena Kovalenko EDUARDIVNA (Univerzitet Kijev; Ukrajina)

prof. dr Milan AMBROŽ (Univerzitet Maribor; Slovenija)

prof. dr Momčilo SAKAN (emeritus, NUBL, Fakultet političkih nauka)

prof. dr Srđan Ljubojević (NUBL, Fakultet za ekologiju)

prof. dr Srđa Popović (Agencija za kontrolu visokog obrazovanja, Crna Gora )

prof. dr Rajko Gnjato (Univerzitet u Banjoj Luci)

prof. dr Mirko Tripunoski (FON Univerzitet, Makedonija)

prof. dr Ružić Drago (Sveučilište JJS u Osijeku, Hrvatska)

prof. dr Ćuzović Sreten (Univerzitet u Nišu, Srbija)

prof. dr Kostev Cvetan (ECEM, Bugarska)

prof. dr Nikola Vukmirović (Univerzitet u Banjoj Luci)

prof. dr Nikola Mojović (Univerzitet u Banjoj Luci)


Redakcija časopisa

prof. dr Mićo GAĆANOVIĆ (NUBL, Fakultet za informatiku)

doc. dr Slobodanka PAVLOVIĆ (dekan Ekološkog fakulteta)

doc. dr Bojana MARKOVIĆ (NUBL, Pedagoški fakultet)

prof. dr Stevan VASILJEV, emeritus (profesor ekonomije Univerzitet Subotica)

prof. dr Mladenka BALABAN, (profesor ekonomije Bankarska akademija Beograd)

prof. dr Božidar VELJKOVIĆ, (Univerzitet Maribor)

prof. dr Slobodan ŽUPLJANIN, (NUBL, Fakultet za bezbjednost)

prof. dr Milomir MARTIĆ, (NUBL, Pedagoški fakultet)

doc. dr Saša ČEKRLIJA, (NUBL, Ekonomski fakultet)

prof. dr Ljubomir ZUBER, (NUBL, Fakultet za političke nauke)

doc. dr Marin MILUTINOVIĆ (NUBL, Fakultet ljepih umjetnosti)


Uredništvo i administracija

Glavni i odgovorni urednik

prof. dr Milovan MILUTINOVIĆ

Štampa

Grafid – Banja Luka

Za štampariju

Srđan IVANKOVIĆ

doc. dr Obrad Lukić

 

web: www.svarog.nubl.org

Veljka Mlađenovića 12 E, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 456 600, fax +387 51 456 602, e-mail: sv****@nu**.orgin**@nu**.org

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, br. 07.023/612-79/10 od 24.05.2010. godine, časopis je upisan u Registar javnih glasila pod brojem 597. Radove objavljene u časopisu nije dozvoljeno preštampavati, bilo u cjelini, bilo u dijelovima, bez saglasnosti uredništva. Ocjene iznijete u člancima lični su stavovi autora i ne podliježu nužno mišljenju uredništva. Svi tekstovi u časopisu su recenzirani. Tekstovi će nakon izlaženja časopisa iz štampe biti predstavljeni i u kooperativnom online bibliografskom sistemu i servisu COBISS Nezavisni univerzitet Banja Luka

S V A R O G časopis za društvene i prirodne nauke

ISSN 1986-8588   UDK 3 + 5


1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *