01. Dijana Đurić, Đorđe Čekrlija – SPECIFIČNOSTI PSIHOLOŠKOG PROFILA PACIJENATA NAKON OPERACIJE DISKUS HERNIJE

02. Стево Пашалић, Дарко Пашалић – РЕПУБЛИКА СРПСКА – ДЕМОГРАФСКА ОДРЖИВОСТ ИЗМЕЂУ ДЕПОПУЛАЦИЈЕ И РАСТА ЉУДСКОГ КАПИТАЛА

03. Горан Калинић, Саша Калинић – ПРЕГЛЕД УТИЦАЈА КОВИД 19 ПАНДЕМИЈЕ НА ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС И ЕКОНОМИЈУ ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА

04. Kristina Kuzmanović, Goran Kalinić, Saša Kalinić – OSIGURANJE KAO POTENCIJALNI FINANSIJSKI INSTRUMENT SOCIOEKONOMSKE ZAŠTITE – POSLJEDICE PANDEMIJE COVID-19

05. Slađana Babić – UPOTREBA PREDIKTIVNE ANALIZE U CILJU ZADRŽAVANJA KORISNIKA

06. Ljubomir Zuber – MEDIJI O MEDIJIMA – ANALIZA IZVJEŠTAVANJA NEZAVISNIH NOVINA I DNEVNOG AVAZA

07 Svetlana Terzić, Irena Đalić – ANALYSIS OF BRAND LICENSING MARKETING STRATEGY

08. Marijan Mijatović – UVOD U PROGRAMIRAMSKI JEZIK PHP

09. Недељко Кајиш – ЋОПИЋЕВ ХУМОР КАО НАЧИН ЖИВОТА

10. Младен Достанић – УНАПРЕЂЕЊЕ МОТИВАЦИЈЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СИСТЕМУ БЕЗБЈЕДНОСТИ

11. Bojan Popović, Mladenka Balaban, Srđan Šuput, Ružica Đervida – UTICAJ COVID 19 NA TRŽIŠTE OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

12. Милица Марић – СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО СРЕДСТВО ФУНКЦИОНИСАЊА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА

13. Branko Đurić – POJAM I KARAKTERISTIKE KORPORACIJE I SAVREMENIH SISTEMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

14. Zoran Tešić – EKONOMSKI ASPEKT UJEDINJENJA REPUBLIKE SRPSKE I SRBIJE

01. Проф. др Миломир В. Мартић – ОМЛАДИНСКЕ МУЗИЧКЕ ПОТКУЛТУРЕ

02.Doc. dr Radmila R. Čokorilo – IZVJEŠTAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA NA PRIMJERU COVID 19

03. Александар Чавић МА – ОДРЕЂЕЊЕ ПОЈМА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ, ЊЕНЕ ДИМЕНЗИЈЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА

04. Dr Srđan Šuput – UTICAJ COVID-A 19 NA EKONOMMIJU REPUBLIKE SRPSKE

05. Доц. др Љиљана Чекић – ШТАМПАНИ МЕДИЈИ О РАДУ БАЊОЛУЧКОГ ПОЗОРИШТА ОД 1930. ДО 1941. ГОД.

06. Doc. dr Zdravko Todorović – BALKAN – TURSKA SPOLJNA POLITIKA (NEOSMONIZAM – SRPSKI ODGOVORI

07. Доц. др Недељко Кајиш – ПОСЛОВИЦЕ И НАРОДНИ ГОВОРНИ ИЗРАЗИ У ЋОПИЋЕВОМ РОМАНУ НЕ ТУГУЈ БРОНЗАНА СТРАЖО

08. Prof. dr Radovan Spremo – KNJIGOVODSTVENI OBUHVAT KOD PRIBAVLJANJA SREDSTAVA ZA RAD

09. Saša D. Kecman MA – ILEGALNE MIGRACIJE – RUTE SRBIJA I BIH

10. Dario Sertić – KATASTROFALNI DOGAĐAJI I POTREBA UČEŠĆA DRŽAVE U PROCENI RIZIKA, PREDUZIMANJU MERA I SANACIJI ŠTETA

11. Prof. dr Milan Rstić, Dario Sertić MA – OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA U PROCESU PRIVATIZACIJE

12. Спец. криминалист. Горан Поповић – ФАКТОРИ ЗА НАСТАНАК КОНФЛИКАТА НА НАЦИОНАЛНОЈ ОСНОВИ И СТРАТЕГИЈЕ ЗА ЊИХОВО РАЗРЕШАВАЊЕ

13. Спец. криминалист. Горан Поповић, спец. криминалист. Душан М. Јанковић – МЕДИЈСКА ПРОПАГАНДА И ПОВОД ЗА БОМБАРДОВАЊЕ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ

Doc. dr Bojana Marković – ZADOVOLJSTVO STUDENATA I PROFESORA NAČINOM IZVOĐENJA E-NASTAVE NA NEZAVISNOM UNIVERZITETU BANJA LUKA TOKOM VANREDNOG STANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Prof. dr Ljubomir Zuber – 3. MAJ – PRILOG MEĐUNARODNOM DANU (NE)SLOBODE MEDIJA

Doc. dr Dragan Radišić, Doc. dr Ljiljana Komljenovic – BEZBEDNOSNI ASPEKTI 5 G MREŽE

Kristina Kuzmanović MA – KRŠENJE ZAKONSKIH PROPISA KROZ NEDOZVOLJENE PRAKS NA TRŽIŠTU OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA

Doc. dr Ljiljana Čekić – STVARANJE PRVOG PROFESIONALNOG ANSAMBLA U BANJOJ LUCI

Mr Dragana Lazić – PRIMJENA LUTAKA KAO NASTAVNOG SREDSTVA U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE

Prof. dr Branka Marković – PRIMJENA STATISTIČKIH METODA U ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA NOVOG PROIZVODA

Prof. dr Dragan Vukasovic, prof. dr Aco Bobic, Darko Martinov MA – EKONOMSKI ASPEKTI RADNOG ANGAŽOVANJA I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSUĐENIH LICA ZA VREME IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA

Prof. dr Ostoja Barašin – RAZUMIJEVANJE GENOCIDA U SOCIOLOŠKOM DISKURSU

Doc. dr Radmila R. Čokorilo – DEMOKRATIJA U ERI GLOBALNIH MEDIJA

Prof. dr Boško Mandić – RAZVOJ EKONOMSKE MISLI U ANTIČKOJ GRČKOJ

Prof. dr Slobodan Pešević – KONKURENTSKA SPOSOBNOST PREDUZEĆA SA ASPEKTA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA

Dr Jasminka Simić – NOVI TOKOVI U EVROPI POSLE IZBORA ZA EVROPSKI PARLAMENT 2019. GODINE

Mr Krsto Grujić – KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Spec. kriminalist. Goran Popović, prof. dr Slobodan S. Župljanin – PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA U FIRMI ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE

Spec. riminalist. Goran Popović – REŠAVANJE SUKOBA NASTALIH NA ETNIČKOJ OSNOVI

Mile Ćopić MA – RIJEKA UNA KAO JEDAN OD RESURSA RURALNOG RAZVOJA POUNJA U RS I DIJELA SJEVEROZAPADNE BOSNE

Dr Zdravko Todorović – KINA, BALKAN, OBNAVLJANJE NOVOG PUTA SVILE U XXI VIJEKU

Siniša Lazić, dipl. politikolog – OD PROMJENE POLITIČKOG DISKURSA DO GRAĐANSKOG RATA – POLITIČKE ELITE I NACIONALNA MOBILIZACIJA U JUGOSLAVIJI

Petar Pušonja, dipl. novinar – EKONOMSKE TEME U ŠTAMPI – LOKALIZACIJA PRIVREDE I KREIRANA SLIKA STVARNOSTI

Prof. dr Dragana Nešović, prof. dr Mladenka Balaban, prof. dr Slobodan Župljanin – SISTEM NAGRAĐIVANJA KAO MOTIVACIONI ELEMENT USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH I UNAPREĐENJA POSLOVNE ORGANIZACIJE

Prof. dr Krstan Borojević, doc. dr Mladen Dostanić – OBRAZOVANJE, OBUKA I USAVRŠAVANJE LJUDSKIH RESURSA U SISTEMU BEZBJEDNOSTI

Dr Dijana kremenović, mr Jelena Jovović – SPECIFIČNOSTI PROCESA BUDŽETIRANJA KAPITALA U SEKTORU TELEKOMUNIKACIJA

MA Nemanja Župljanin – UTICAJ SVJETSKE BANKE NA EKONOMIJE ZEMALJA U RAZVOJU

Doc. dr Svjetalana Terzić – ANALIZA BREDNOVANJA BRENDA SA OSVRTOM NA BANKARSKI SEKTOR

Prof. dr Branka Marković – OSNOVA ZA IZRAČUNAVANJE POLOŽAJA REZULTATA – NORMALNA DISTRIBUCIJA

Mile Ćopić MA – STRATEŠKO PLANIRANJE, STRATEGIJA U PRIVREDAMA TRANZICIONIH EKONOMIJA

Prof. dr Jagoda Petrović, doc. dr Nebojša Macanović – SIROMAŠTVO – TEORIJSKE KONTRAVERZE I NJIHOVE IMPLIKACIJE NA SOCIJALNI RAD

Prof. dr Milomir V. Martić – SUDBINA KIČA U KULTURI

Doc. dr Asim Praskić, prof. dr Sanela Praskić – KURIKULUM I RAZVOJ REFLEKSIVNE PRAKSE SA ASPEKTA ISHODA UČENJA

Dr Marin Ž. Milutinović – METODIČKI MODELI U OBLASTI LIKOVNE KULTURE

Prof. dr Nebojša Švraka, profesor Vlado Švraka – STAVOVI NASTAVNIKA I UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA O SLOBODNIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

Prof. Sanela Praskić, doc. dr Asim Praskić – PEDAGOŠKI ASPEKTI DOPUNSKE NASTAVE

Profesor Vlado Švraka, prof. dr Nebojša Švraka – ELEMENTI I KRITERIJUMI OCENJIVANJA KAO PREDUSLOV KVALITETNOG RADA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA

MA Robert Švraka – USTAV IZ 1974 GODINE KAO PRAVNI OSNOV ZA DISOLUCIJU SFR JUGOSLAVIJE

Doc. dr Obrad Lukić – BORIVOJE JEVTIĆ KAO KNJIŽEVNI KRITIČAR MLADE BOSNE

Doc. dr Nedeljko Kajiš – ĆOPIĆEV JOVANDEKA I ILUZIJA O SREĆI

PRIKAZ KNJIGE – prof. dr Milovan Milutinović – GEOPOLITIČKE PERSPEKTIVE INTEGRACIJA ZAPADNOG BALKANA – OSVRT NA BOSNU I HERCEGOVINU, autor Dr Zdravko Todorović

Prof. dr Višeslav Simić – AGRESIJA I ZLOČINI NATO NA SRBIJU I SRBE KAO KRŠENJE MEĐUNARODNOG PRAVA NISU PRESTALI NI NAKON DVADESET GODINA

Prof. dr Zoran Kalinić, prof. dr Slobodan S. Župljanin – VISOKO OBRAZOVANJE U REPUBLICI SRPSKOJ – PROBLEMI I PRAVCI RAZVOJA

Dr Golijan M. Dragan, Golijan D. Jelena – KARAKTERISTIKE POLITIČKO-PRAVNOG SISTEMA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA SA OSVRTOM NA VRHOVNI SUD

Dr Goran Džajić – PLEBISCIT KAO OSNOVNI OBLIK NEPOSREDNE DEMOKRATIJE I NJEGOVA FUNKCIJA

MA Slobodanka Kršić – RAZVOJ PARLAMENTARIZMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU

Doc. dr Ljiljana Komlenović – KRIMINALNA POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Мr Helena Krnetić – GLOBALIZACIJA I SUVERENITET

Prof. dr Dragana Nešović, prof. dr Mladenka Balaban, prof. dr Slobodan S. Župljanin – NEKI NOVI TRENDOVI U RADNOPRAVNOM POLOŽAJU ZAPOSLENIH U SRBIJI U USLOVIMA INTEGRACIONIH PROCESA

Prof. dr Vasilj Žarković, dr Nikola Žarković, Sanja Jakovljević Popović, dipl.ecc – EVROZONA OPTIMALNO VALUTNO PODRUČJE ILI NE

Prof. dr Tatjana Dragičević Radičević, Dr Vesna Crnjanski, Dr Vesna Crnjanski, Prof. dr Mirjana Stojanović Trivanović – KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST UZDRAVSTVENOM SISTEMU

Prof. dr Dragan Vukasović, МА Dejan Mirč, МА Danijela Pavlović – NOVČANE DOZNAKE KAO FAKTOR RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE

МА Darko Martinov, МА Željko Tornjanski, prof. dr Dragan Vukasović – ULOGA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA U PROCENI FUNKCIJE TROŠKA

Mr Nemanja Župljanin – NECARINSKE BARIJERE U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI

Mr Mišel Buvač – OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRANZICIJE U (POST)SOCIJALISTIČKIM ZEMLJAMA

Dr Dragiša Jurišić, doc. dr Goran Maksimović – RAZGRANIČENJE OSNOVNIH POJMOVA SISTEMA ZAŠTITE I SPASAVANJA

Mr Dijana Đurić, prof. dr Đorđe Čekrlija – PRIRODA RAZLIKA SELF-KONCEPTA, STRATEGIJA ZA PREVAZILAŽENJE STRESA I STILOVA ODBRANE KOD OSOBA SA TJELESNIM INVALIDITETOM U ODNOSU NA ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM

Doc. dr Svetlana Terzić – OD POČETNOG RAZVOJA KOZMETIKE DO KOZMETIČKIH BRENDOVA

Doc. dr Branka Marković, prof. dr Marinko Markić – SIGNIFIKANTNOST KOEFICIJENTA LINEARNE KORELACIJE

Doc. dr Marijan Mijatović – ZAŠTITA I SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Prof. dr Siniša R. Vidaković – ISTRAJNOST STVARALAČKOG TRAGANJA U SVJETLU NOVOG POETSKOG REALIZMA

Mr Nina Lojović Milinić – ARHITEKTURA I ŽIVOPIS CRKVE SVETOG ARHANĐELA MIHAILA U ARANĐELOVU KOD TREBINJA

Dr Mаrin Ž. Milutinović – TRADICIJA I MIMEZIS KAO OSNOVNE KARAKTERISTIKE NASTAVE LIKOVNOG VASPITANJA

PRIKAZ ZBORNIKA NAUČNIH RADOVA: Doc. dr Miroslav Baljak – MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE „SREBRENICA – STVARNOST I MANIPULACIJE“

PRIKAZ KNJIGE: MA Kristina Kuzmanović „SAVREMENO ORGANIZOVANJE I UPRAVLJANJE DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE“ Autori: prof. dr Vojinović Željko, prof. dr Kalinić Zoran, dr Piuković – Babičković Blaženka

Prof. dr Luka Todorović – VEK JUGOSLOVENSKE IDEJE

Prof. dr LJiljana Ševo – CRKVA SVETOG GEORGIJA U PRNJAVORU i NJEN IKONOSTAS

Mr Bratislav Teinović – U TROUGLU VELIKIH SILA: BOSNA I HERCEGOVINA TOKOM PRVOG SRPSKOG USTANKA (1804–1813)

Prof. dr Slobodan S. Župljanin – RADNA USPJEŠNOST U FUNKCIJI EFIKASNIJEG POSLOVANJA

Doc. dr Boško Mandić – AUSTRIJSKA ŠKOLA PRIVREDNIH CIKLUSA

Prof. dr Krstan Borojević, doc. dr Olgica Nestorović – ZNANJE I INOVACIJE KAO NEOPHODAN PREDUSLOV USPEŠNOG UPRAVLJANJA I PREDUZETNIŠTVA

Nebojša Borojević, Ostoja Dragojević – POČETNO I NAKNADNO VREDNOVANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME

Mr Vlado Vujanić, prof. dr Vasilj Žarković, dr Nikola Žarković – ISKUSTVA I REZULTATI PRIMJENE REŽIMA DEVIZNOG KURSA U SLOVAČKOJ REPUBLICI

Doc. dr Marijan Mijatović – OPERATIVNI SUSTAVI I KONTROLA PRISTUPA PODACIMA

Mr Milan Šušić-ZNAČAJ ULAGANJA U NOVE TEHNOLOGIJE I NJIHOV UTICAJ NA EKONOMSKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Mr Gorica Malešević -OPCIJE: ISTORIJSKI PREGLED, TEMELJNE TERMINOLOGIJE I TEHNIKE VREDNOVANJA

Prof. dr Rajko Macura, mr Slaven Šalabalija – PRIKAZIVANJE VARIJABLI U DESKRIPTIVNOJ STATISTICI

Sanja Srdić, Saša Jovanović, Petar Mrđa – POVEZANOST OSOBINA LIČNOSTI MODELA VELIKIH PET I MOTIVA POSTIGNUĆA SA USPJEŠNOŠĆU IZVOĐENJA GIMNASTIČKIH ELEMENATA NA SPRAVAMA

Saša Jovanović, Dalibor Fulurija, Violeta Novaković – RELACIJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I USPJEHA IZVOĐENJA ELEMENATA NA VRATILU I RAZBOJU

Prof. dr Srđan Ljubojević – PRILOG POZNAVANJU AREALA JELENA (Cervus elaphus L.) NA TLU BOSNE I HERCEGOVINE

Prof. dr Ostoja Đukić – OTKRIVANJE PROŠLOSTI Odlomci istorije Srba, BiH, Zmijanja i Ratkova Autor: Dr LJuban Bajić

Prof. dr Fikret Midžić-ISTORIJA JUGOSLOVENSKE IDEJE 1500-1918 Autori: Boro Bronza, Slavojka Beštić-Bronza,
Boško M. Branković i Borivoje Milošević

Prof. dr Milovan Milutinović – IZBORNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE Autor: Dr Novak Radojčić

Dr Novak Radojčić – USTAVNI POLOŽAJ NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE

Dr. sc. Željko Josić – ANTHONY D. SMITH – IDEOLOGIJA NACIONALNOG IDENTITETA

Mr Ljiljana Aulić – EVROPEIZACIJA I MODERNIZACIJA JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

MA Borislav Bojić, Jovana Grahovac – DISKRIMINACIJA ŽENA U POLITICI

Prof. dr Vesna Đurić – VLADINI ODNOSI S JAVNOŠĆU I SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA

MA Đurađ Hajder – SPECIFIČNOSTI NUMERIČKE (KVANTITATIVNE) I OPISNE (KVALITATIVNE) EVALUACIJE ZNANJA UČENIKA

Prof. dr Krstan Borojević, dr Mladen Dostanić – SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U PROCESU OTKLANJANJA POSLJEDICA KRIMINALITETA

Doc. dr Ljiljana Komlenović – PREVENCIJA STRAHA OD KRIMINALITETA U DUHU KONCEPTA LJUDSKE BEZBJEDNOSTI

Dr Mladen Dostanić – PROCES PREVENTIVNE DJELATNOSTI U SISTEMU BEZBJEDNOSTI

Prof. dr Mladenka Balaban, prof. dr Slobodan S. Župljanin, mr Dušanka Talić – FAKTORING KAO ZNAČAJAN IZVOR FINANSIRANJA PREDUZEĆA

Dr Nikola Žarković, Sanja Jakovljević, dipl. ecc – MOBILNOST RADNE SNAGE U EVROPSKOJ UNIJI

Prof. dr Dragan Vukasović,MA Darko Martinov – ANALIZA FINANSIJSKIH INDIKATORA TROŠKOVA NABAVKE

Dr Đorđe Vidicki, prof. dr Ljiljana Kontić, dr Lazar Vrkatić, prof. dr Dragan Vukasović – EKOLOŠKI I ZDRAVSTVENI TURIZAM IZ PERSPEKTIVE GRAĐANA NOVOG SADA

Dr. sc. Davor Kolenda, dr. sc. Jelena Kolenda -IZAZOVI U PRIMJENI MEĐUNARODNIH STANDARDA – ZA PROTUMINSKO DJELOVANJE U HUMANITARNOM RAZMINIRANJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Doc. dr Boško Mandić – STRANE DIREKTNE INVESTICIJE – STANJE I PERSPEKTIVE U BOSNI I HERCEGOVINI

Prof. dr Dragana Šarac, dr Marija Unterberger – LIBERALIZACIJA POŠTANSKOG TRŽIŠTA U REPUBLICI SRBIJI – STANJE I MOGUĆNOSTI I

Prof. dr Željko Vojinović, MA Atila Savai – PREDNOSTI I NEDOSTACI NOVIH OSIGURAVAJUĆIH PROIZVODA-METOD GODIŠNJE STOPE TROŠKOVA

Doc. dr Saša Čekrlija – INVESTIRANJE U INDUSTRIJI TURIZMA – ELEMENTI STUDIJE IZVODLJIVOSTI U HOTELSKOM BIZNISU

MA Gorica Malešević – UPOTREBA MONTE CARLO SIMULACIJE U VALUACIJI EVROPSKIH I AMERIČKIH CALL OPCIJA

Svjetlana Vranješ, viši asistent – PROFESIONALNA EDUKACIJA REVIZORA I KVALITET – REVIZIJE NAKON PROMJENA U RAČUNOVODSTVENOM REGULATORNOM OKVIRU

Mr Slaven Šalabalija – KOMPETENCIJE ZAPOSLENIH U FUNKCIJI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI KOMPANIJA

Mr Mile Međed, prof. dr Krstan Borojević, dipl. oec., dr Tanja Milešević – UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM BEZBJEDNOSTI KAO INTEGRALNIM DIJELOM KONCEPTA NACIONALNE BEZBJEDNOSTI

Mr Slađana Đorđević, Dušica Pejić, Slobodan Milošević, doc. dr Slobodanka Pavlović, doc dr Zoran Vujović – PARTICIPATIVNI PRISTUP U IZRADI LEAP-a – STUDIJA SLUČAJA GRAD SMEDEREVO

Prof. dr Srđan Ljubojević – PALEOBIODIVERZITET BOSNE I HERCEGOVINE SA OSVRTOM NA GATAČKI UGLJENI BASEN

Prof. dr Rajko Macura, prof. dr Željko Kovačević – ULOGA STATISTIKE U DRUŠTVENIM NAUKAMA

Prof. dr Zoran Kalinić – NAUČNI TRAKTAT – O studiji Frica Fišer „POSEZANJE ZA SVJETSKOM MOĆI“

Mr Slobodan Nagradić – POČECI MODERNOG SRPSKOG ŽENSKOG RUKOPISA U BOSNI I HERCEGOVINI Hadži Staka Skenderova i srpska kultura u Bosni i Hercegovini

Доц. др Драган Радишић – УКРАЈИНСКА КРИЗА – „ЗАМРЗНУТИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВ – СТАЛНА ПРЕТЊА МИРУ У ЕВРОПИ

Проф. др Момчило Сакан – ОСНОВЕ ГЕОПОЛИТИКЕ РУМУНИЈЕ

Мр Озрен Тришић – РАНГИРАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА СА ОСВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ И БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ

Mr Siniša Lazić – UTICAJ RATA I NACIONALIZMA NA INSTITUCIONALNI RAZVOJ BALKANSKIH DRŽAVA 19. VIJEKA

Prof. dr Milomir V. Martić – NASILJE U PORODICI

Prof. dr Slobodan S. Župljanin, prof. dr Krstan Borojević, dipl. oec, dr Tanja Milešević – INTEGRISANI PRISTUP U URBANOM UPRAVLJANJU SIGURNOSTI VODE

 

Prof. dr Željko Vojinović, Đurđina Prokić – PRIKAZ OCENE BONITETA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA KROZ STUDIJU SLUČAJA

Prof. dr Krstan Borojević, dr Olgica Nestorović, mr Nebojša Borojević – KONCEPT KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI U CILJU UNAPREĐENJA POSLOVANJA PREDUZEĆA 

Doc. dr Blaženka Piuković Babičković, prof. dr Željko Vojinović – FAKTORI OD UTICAJA NA POSLOVNI SISTEM – SPACE I SWOT METODE ANALIZE

 

Доц. др Светлана Терзић, мр Ирена Ђалић – СТАЊЕ ФРАНШИЗНОГ ПОСЛОВАЊА НА РАЗВИЈЕНИМ И МАЊЕ РАЗВИЈЕНИМ ТРЖИШТИМА

Mr Vlado Vujanić, prof. dr Vasilj Žarković, dr Dragan Gligorić – UTICAJ PRIMIJENJENOG REŽIMA DEVIZNOG KURSA NA SPOLJNU RAVNOTEŽU EVROPSKIH TRANZICIONIH ZEMALJA – THE IMPACT OF THE APPLIED EXCHANGE RATE REGIMES ON THE EXTERNAL BALANCE OF EUROPEAN TRANSITION COUNTRIES

 

Doc. dr sc Edin Bandić – KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST SISTEMSKI VAŽNIH BANAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr Božana Bojić – STANJE I PERSPEKTIVE KRIPTOVALUTA

Mr Vesna Jeftić Arsenović, Sanja Krunić – PROCES ODLUČIVANJA BANAKA

MA Nebojša Borojević, prof. dr Krstan Borojević – TRANSPARENTNOST INFORMACIJA U BOLNIČKOM SEKTORU U REPUBLICI SRPSKOJ

Doc. dr Branka Marković, prof. dr Marinko Markić – KONTINUIRANA ELASTIČNOST TRAŽNJE

Mr Daniela Cvetković, doc. dr Slobodanka Pavlović, prof. dr Lidija Amidžić, mr Slađana Đorđević, prof. dr Suzana Đorđević-Milošević – EFEKTI KLIMATSKIH PROMENA NA KULTURNO NASLEĐE SA OSVRTOM NA INSTITUCIONALNI I STRATEŠKI OKVIR

 

Dr sc Svetozar Savić – STAKLENE POSUDE ZA VINO

Доц. др Обрад Лукић – ЛИРСКЕ ПЈЕСМЕ У ПРОЗИ МИЛОША ВИДАКОВИЋА

Доц. др Недељко Кајиш – МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ПРИПОВИЈЕЦИ Бобиљ и друшкан Сергеја Јесењина

Prof. dr Braco Kovačević – Prikaz knjige: OMLADINSKE PODKULTURE (Autor: Prof. dr Milomir V. Martić)

Prof. dr Slobodan Župljanin – Prikaz knjige: FORMULISANJE STRATEGIJE PREDUZEĆA (Autor: Doc. dr Vaso Arsenović)

Profesor Ljubica Ećimović; prof. dr Zoran Kalinić – AKTUELNOST ISTORIJE BOSNE I HERCEGOVINE U DVOTOMNOJ KNJIZI MILORADA EKMEČIĆA „STVARANJE JUGOSLAVIJE“

 

Prof. dr Milovan Milutinović; prof. dr Luka Todorović – MEDIJI, POLITIKA I POLITIČKA PROPAGANDA

Doc. dr Nebojša Macanović – USPJEŠNI OBRAZOVNI SISTEMI U SVIJETU

Profesor Predrag Lozo; Dušan Pavlović – OD PRINCIPA OBRAZOVANJA O GENOCIDU I HOLOKAUSTU DO KULTURE PAMĆENJA U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Prof. dr Dragan Golijan; Vladan Stanković; Jelena Golijan – FUNKCIONISANJE PARLAMENATA BOSNE I HERCEGOVINE

Mr Siniša Bencun – KRITIČKI PRISTUP DRŽAVOCENTRIČNOJ ONTOLOGIJI MEĐUNARODNIH ODNOSA

Prof. dr Slobodan S. Župljanin; prof. dr Mladenka Balaban – STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE I RAZVOJ TRŽIŠTA KAPITALA

Prof. dr Dragan Vukasović; prof. dr Srećko Novaković – UPRAVLJANJE STANDARDNIM TROŠKOVIMA U SERIJSKOJ PROIZVODNJI NA OSNOVU RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE

 

Doc. dr Srđan Amidžić; doc. dr Siniša Kurteš – KRETANJA NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA SA NEPOSREDNIM OSVRTOM NA PREDKRIZNI, KRIZNI I POSTKRIZNI PERIOD

 

Dr sci Helena Lajšić – ERP SISTEMI – FUNKCIONALNOSTI INFORMACIONOG SISTEMA U CILJU UNAPREĐENJA POSLOVANJA

Doc. dr Branka Kolar Mijatović – PRAVNI STATUS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI U DOMENU NJIHOVE ODGOVORNOST I OCJENJIVANJA

 

Mr Nikola Žarković; Sanja Jakovljević – KRIZA EVROZONE I POLOŽAJ MANJE RAZVIJENIJIH ZEMALJA

Mr Vinko Burnać – TRŽIŠTE MOBILNE TELEFONIJE U REPUBLICI SRBIJI – SA OSVRTOM NA POJEDINA SVETSKA TRŽIŠTA

Doc. dr Mirjana Stojanović Trivanović; prof. dr Dijana Grahovac –  ZEMLJE ZAPADANOG BALKANA U PROCESU INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU

Doc. dr Saša Čekrlija – EKOTURIZAM I ODRŽIVO UPRAVLJANJE RESURSIMA

Msc Tena Božović – ANALIZA INDIKATORA OPŠTEG I KOOPERATIVNOG POSLOVANJA MALIH HOTELA U CRNOJ GORI

Dr Slobodanka Pavlović; mr Danijela Gavrić – EKOLOŠKA SVIJEST DJECE U VASPITNO – OBRAZOVNIM USTANOVAMA OPŠTINE DOBOJ

Doc. dr Obrad Lukić – ZNAČAJNO POETSKO DOSTIGNUĆE – Jedan pokušaj tumačenja intimističkih pesama Miloša Vidakovića

Prof. dr Milomir V. Martić – UČITELJ, NASTAVNIK, VASPITAČ

Prof. dr Predrag Kovačević – POVEZANOST MATEMATIKE I IGRE

Prim. dr Radojka Golijan – DIABETES MELLITUS KOD DJECE I KAKO SE ODNOSITI U USTANOVAMA

Profesor Danijela Ognjenović Kovač – POSTIGNUĆA UČENIKA PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE U PRAVOPISU

Prof. dr Mirko Tripunoski – Prikaz knjige: POLITIČKI MENADŽMENT (Autor: Prof. dr Zoran Kalinić)

Prof. dr Sreten Ćuzović – Prikaz knjige: MENADŽMENT (Autor: Prof. dr Slobodan Župljanin)

Pregovor

Prof. dr sci Radomir Nešković; prof. dr sci Milovan Milutinović – OGRANIČENOST POLITIČKIH STRATEGIJA U REPUBLICI SRPSKOJ I ODNOS PREMA BOSNI I HERCEGOVINI

 

Mr Slobodan Nagradić – STVARNI DRUŠTVENI POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA U BIH U SFERI POLITIKE I UČEŠĆA U VLASTI

Prof. dr Dragan Kolev – NEUROPOLITIKA (POLITIČKA NEURONAUKA, POLITIČKI NEUROMARKETING, EUROPOLITIKOLOGIJA) – NOVA NAUČNA PARADIGMA

 

Mr Jovana Špirić – SIRIJA NA RASKRŠĆU INTERESA CENTARA MOĆI

Prof. dr Momčilo Sakan – ELEMENTI STRUKTURE NAUČNE TEORIJE

Doc. dr Milomir V. Martić – METODOLOŠKI PRISTUP NASILJU U ŠKOLI

Prof. dr Slobodan S. Župljanin; prof. dr Mladenka Balaban – UPRAVLJAČKI ALATI U RAZVOJU TRŽIŠTA NOVCA

Dr Mirjana Stojanović Trivanović; dr Tatjana Dragičević Radičević – ULOGA I ZNAČAJ KLASTER POLITIKE U REGIONALNOM RAZVOJU U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Prof. dr Dragan Vukasović – ULOGA RAČUNOVODSTVA U KONTINUELNOM UPRAVLJANJU FINANSIJSKIM TOKOVIMA U NESTABILNIM FINANSIJSKIM USLOVIMA

 

Doc. dr Boško V. Mandić; Jelena Mandić, dipl.ecc.; Igor Stojanović, dipl.ecc. – TROŠKOVI I KORISTI EKONOMSKIH INTEGRACIJA

MA Gorica Malešević – ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY, EDUCATION LEVEL, MARITAL AND CITIZENSHIP STATUS AS DETERMINANTS OF INCOME LEVEL OF SLAVIC IMMIGRANTS

 

Doc. dr Dejan Gligović – PLANIRANJE POTREBA ZA LJUDSKIM RESURSIMA

Doc. dr Marković Branka; prof. dr Markić Marinko – MJERENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE BOSNE I HERCEGOVINE

Prof. dr Marinko Markić; doc. dr Branka Marković – MODELIRANJE ODRŽIVOG RASTA PREDUZEĆA

Mr Aleksandra Stojaković – INVESTICIONI POTENCIJAL I RAZVOJNE PROMENE TRŽIŠTA OSIGURANJA REPUBLIKE SRBIJE I ZEMALJA REGIONA

Mr Vinko Burnać – KONTROLA MARKETING AKTIVNOSTI SA PRAKTIČNIM PRIMEROM U JP “POŠTA SRBIJE“

Mr Branimir Kalaš – PRISTUP PORESKOJ EVAZIJI SA TEORIJSKOG ASPEKTA

Doc. dr Svetlana Dušanić Gačić; doc. dr Vanja Šušnjar Čanković; mr Zorana Agić – UTICAJ KOMUNALNE TAKSE NA RAD PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Mr Tijana Radiša – METODE TRENINGA DJECE I MLADIH SA INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA

Doc. dr Obrad Lukić – ZNAČAJNO POETSKO DOSTIGNUĆE (Pokušaj tumačenja intimističkih pesama Miloša Vidakovića)

Dr Željko Lakić; dr Tihomir Predić; doc. dr Slobodanka Pavlović – BIOLOŠKA REKULTIVACIJA RUDARSKOM AKTIVNOŠĆU DEGRADIRANIH ZEMLJIŠTA NA LOKACIJI SRĐEVIĆI – GACKO

 

Prof. dr Zoran Kalinić – Prikaz naučne studije: POLITIČKI DISKURS IZBLIZA (Autor: Prof. dr Milovan Milutinović)

Prof. dr Slobodan Župljanin – Prikaz knjige: FORMULISANJE STRATEGIJE PREDUZEĆA (Autor: Doc. dr Vaso Arsenović)

Prof. dr Alen Lepirica i prof. dr Snežana Komatina – Prikaz udžbenika: EKOKLIMATOLOGIJA SA OSNOVAMA METEOROLOGIJE (Autor: Prof. dr Tešo Ristić)

 

Uputstvo autorima

Prof. dr sci Luka Todorović; prof. dr sci Milovan Milutinović – GLOBALNE TENDENCIJE I HIBRIDNI RAT
Prof. dr sci Radomir Nešković; mr Monja Kasalović – OSNOVNE PROTIVRJEČNOSTI ODLUKE USTAVNOG SUDA BIH O UKIDANJU DANA RS I PRIJEDLOGA ZAKONA O USTAVNOM SUDU BIH
Mr Ljiljana Aulić; prof. dr Zoran Kalinić – UTICAJ MIGRACIJA NA RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE
Doc. dr sci Jelena Vukoičić – RADIKALNI ISLAM I ZAPAD – ODNOS CIVILIZACIJA, IDEOLOGIJA I POLITIKA U ISTORIJSKOM I SAVREMENOM KONTEKSTU
Prof. dr Dragan M. Golijan; Jelena D. Golijan – NASTANAK REPUBLIKE SRPSKE I NJEN USTAV
Doc. dr Milomir V. Martić – VRŠNJAČKO NASILJE – BULLYING
Prof. dr Krstan Borojević; dr Tanja Milešević – MENADŽMENT OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE
Prof. dr Slobodan S. Župljanin; doc. dr Vaso Arsenović – STAVOVI ZAPOSLENIH I OTPOR PREMA PROMJENAMA
Doc. dr Mirjana Stojanović-Trivanović; mr Milenko Vračar; prof. dr Mladenka Balaban – ZNAČAJ OPERATIVNOG RIZIKA U POSLOVANJU BANAKA
Prof. dr Željko Vojinović; dr Blaženka Piuković Babičković – RIZICI TRANSPORTNOG OSIGURANJA I PODELA RIZIKA PREMA PLOVNIM PUTEVIMA
Mr Davor Kolenda – CORPORATIONS AND CORPORATE GOVERNANCE SYSTEMS (KORPORACIJE I SISTEMI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA)
Мr Dragana Došenović – POSLOVNA ETIKA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Mr Vesna Jeftić Arsenović – SPECIFIČNOSTI OBEZVREĐENJA I PRESTANKA PRIZNAVANJA NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME
Doc. dr Vaso Arsenović; prof. dr Slobodan S. Župljanin – METODI FINANSIRANJA MERDŽERA I AKVIZICIJA
Doc. dr Boško V. Mandić – NEOLIBERALIZAM I TRANZICIJA NA PRIMJERU BOSNE I HERCEGOVINE
Sonja Gavrić dipl. ecc. – ANALIZA PORESKOG OPTEREĆENJA RADA – PORESKOG KLINA U REPUBLICI SRPSKOJ
Dr Marica Đokić – NEPRAVEDNE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA
Mr Jelena Kolenda; mr Davor Kolenda – HUMAN RESOURCES IN MINE ACTION (LJUDSKI RESURSI U PROTUMINSKIM AKCIJAMA)
Mr Slađana Đorđević; prof. dr Suzana Đorđević-Milošević; doc. dr Zoran Vujović; Mr Daniela Cvetković; doc. dr Slobodanka Pavlović – PROCENA EKOLOŠKOG STATUSA OPŠTINE ČAJETINA BAZIRANA NA DPSIR PRISTUPU
Dr Ružicа Đervidа – ZNAČAJ IZGRADNJE ODNOSA S JAVNOŠĆU U INSTITUCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE
Prim. dr Radojka Golijan; Milica Golijan – NAJČEŠĆE BOLESTI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA
Doc. dr Obrad Lukić – KOMPARATIVNA ANALIZA DVEJU PESAMA (Pindarova i Bakhilidova epinikija)
Mr Čedomir P. Knežević – KOMUNIKATIVNI PRISTUP NASTAVI STRANOG JEZIKA NASUPROT GRAMATIČKO PREVODNOM METODU
Mr Marin Ž. Milutinović profesor – ALTRUIZAM – BAZIČNA KOMPONENTA RAZUMEVANJA NASTAVNIKA I UČENIKA
Prof. dr Milovan Milutinović – Prikaz naučne monografije SAVREMENI JAVNI SEKTOR Autora Prof. dr Zoran Kalinić
Prof. dr Rade Tanjga – Prikaz udžbenika MATEMATIKA ZA 8 RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Autora Prof. dr Predrag Kovačević
Doc. dr Saša Čekrlija Prikaz studije IZBJEGLICE – PRAVO I STVARNOST Autora Mr Milan Račić

Prof. dr Slobodan S. Župljanin – KULTURNO OKRUŽENJE I UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA

Prof. dr sci Luka Todorović – (NE)KREATIVNOST POLITIČKIH ELITA I JAVNOST

Prof. dr Predrag Kovačević – PROBLEMSKA NASTAVA MATEMATIKE U III RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

Prof. dr Momčilo Sakan – OSNOVE GEOPOLITIKE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Doc. dr Milomir V. Martić – POSLOVNA KULTURA I POSLOVNO PREGOVARANJE

Doc. dr Obrad Lukić – METODIČKI PRISTUP PJESMI „ZIMSKO JUTRO“ VOJISLAVA ILIĆA

Doc. dr Saša Čekrlija – SAVREMENI ALATI U METODOLOGIJI DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA, KONTREVERZE I PREDNOSTI INTERNETA

Doc. dr sci Fikret Midžić – IMAOCI ARHIVSKE GRAĐE I ELEKTRONSKA IZRADA BAZE PODATAKA KROZ PRIMJENU NOVIH MEĐUNARODNIH STANDARDA ISAAR-CPF I ISAD-G

Doc. dr Slobodan Pešević – VAŽNOST UPRAVLJANJA NEMATERIJALNOM IMOVINOM (OSNOVNE NAPOMENE)

Doc. dr Svetlana Terzić – OD POČETKA RAZVOJA FARMACIJE DO FARMACEUTSKIH BREDNOVA

Prof. dr Srećko Novaković, prof. dr Dragan Vukasović – UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU

Prof. dr Dragan Vukasović, prof. dr Srećko Novaković – ALTERNATIVNO POVEĆANJE RENTABILNOSTI

Mr Željko M. Radosavac – SAVREMENO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Mr Tena Perović – POSLOVNO UMREŽAVANJE KAO FAKTOR RAZVOJA

Mr Nikola Žarković – EKONOMSKA KRIZA U GRČKOJ

Mr Milorad B. Pantelić – AVANGARDA – POJAM, TEORIJE, KONTEKSTI

Mr Marin Ž. Milutinović – AKTUELNI PROBLEMI LIKOVNOG VASPITANJA NA OSNOVU ANALIZE NASTAVNIH PROGRAMA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Doc. dr Vaso Arsenović, prof. dr Željko Kovačević – FORMULISANJE STRATEGIJE PREDUZEĆA KAO ANALITIČKI PROCES – DOMET PORTEROVOG POZICIONISTIČKOG PRISTUPA

Dr Irina Kovačević – NEOLIBERALIZAM I DRUŠTVENE PROMJENE U SVIJETU

Dr Mihajlo Travar, doc. dr Mirjana Stojanović-Trivanović – KONCEPT RAZVOJA PROIZVODA DO 2020 – WORLD 2020

Prof. dr sci Radomir Nešković – NEKI ASPEKTI SECESIJE KOSOVA I METOHIJE

Dr Mladen Mirosavljević, Banja luka College – Prikaz KNJIGE SOCIOLOŠKI KONTEKST SAVREMENOG MARKETINGA – druga slika globalnog fenomena Autora Prof. dr Ostoje Barašina

Mr Aleksić Ognjen, dipl. ecc – Prikaz KNJIGE OSIGURANJE EKONOMSKO-PRAVNI PRINCIPI – Autora Prof. dr Borisa Marovića, prof. dr Zorana Kalinića, doc. dr Vladimira Njegomira

Predgovor

Prof. dr Žarko Pavić, prof. dr Zoran Kalinić – ODRŽIVI RAZVOJ UNIVERZITETA

Prof. dr Zoltán Baracskai, prof. dr Jolán Velencei – PAMETNI ILI UMNI

Prof. dr sci Milovan Milutinović – POLITIČKA STABILNOST BOSNE I HERCEGOVINE KAO PREDUSLOV DRUŠTVENOG RAZVOJA

Prof. dr sci Lukа V. Todorović – PODGREVANJE „HLADNOG MIRA“ I GLOBALNA BEZBEDNOST

Prof. dr Dragan M. Golijan, Radoslav Lavrić, Jelena Golijan – UTICAJ LJUDSKIH PRAVA NA DRUŠTVENI RAZVOJ

Doc. dr Gordan Radić – GOSPODARSKA DIPLOMACIJA, DIPLOMACIJA BUDUĆNOSTI

Dr Jelena Vukoičić – BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE U SVETLU PROMENA NA MEĐUNARODNOJ POLITIČKOJ SCENI

Doc. dr sci Zorаn Pejičić – SIROMAŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI KAO EKOLOŠKA PRIJETNJA I IZAZOV

Prof. dr Simeun D. Vilendečić, Jovo S. Vilendečić – MATERIJALNO RASLOJAVANJE KAO FAZA RAZVOJA

Prof. dr Željko Vojinović, dr Blaženka Piuković Babičković – PERSPEKTIVE PENZIONOG SISTEMA KAO IZAZOV STABILNOSTI DRUŠTVENOG I ŽIVOTNOG STANDARDA

 

Doc. dr Mira Ćuk – SOCIJALNA SIGURNOST KAO IZAZOV I FAKTOR DRUŠTVENOG RAZVOJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Prof. dr Mladenka Balaban – PREDUSLOVI ZA EKONOMSKI RAZVOJ SRBIJE

Doc. dr Mirjana Stojanović Trivanović, doc. dr Mihajlo Travar, doc. dr Dijana Grahovac – INOVACIJE I NJIHOV ZNAČAJ ZA KONKURENTSKU POZICIJU BH PROIZVOĐAČA U USLOVIMA GLOBALNOG TRŽIŠTA

 

Prof. dr Slobodan S. Župljanin – UPRAVLJANJE MALOPRODAJOM U REPUBLICI SRPSKOJ DO 2020. GODINE

Doc. dr Vaso Arsenović – DRUŠTVENO-EKONOMSKI IZAZOVI RAZVOJA PRIMJENOM PREKOGRANIĈNIH MERDŽERA I AKVIZICIJA

Doc. dr Dejan Gligović – INOVATIVNOST I INOVACIJE KAO EKONOMSKA OBELEŽJA RAZVOJA PREDUZEĆA U NAREDNOM PERIODU

Prof. dr Dragan Vukasović, prof. dr Srećko Novaković – LIKVIDNOST KAO RAZVOJNA KOMPONENTA U SEZONSKIM VARIJACIJAMA FINANSIJSKIH TOKOVA

 

Doc. dr Slobodan Pešević – SANACIJA KAO MODEL IZLASKA PREDUZEĆA IZ KRIZE

Doc. dr Mladen Mirosavljević, mr Mirjana Milovanović – BRENDIRANJE DRŽAVE I GRADA U CILJU EKONOMSKE I POLITIČKE PROMOCIJE

Prof. dr Drago Cvijanović, dr Branko Mihailović, prof. dr Miroslav Čavlin – EKONOMSKI I ETIČKI IZAZOVI RAZVOJA U NAREDNOM PERIODU

Dr Drаgаn Rаdišić – EKOLOGIJA I EKOLOŠKA BEZBEDNOST – PERSPEKTIVE I IZAZOVI

Prof. dr Srđan Ljubojević – PRIVREDNI I EKOLOŠKI ZNAČAJ ČVRSTIH BIOGORIVA KOD NAS I U SVIJETU

Mr Dražena Stanojević – LJUDSKI RESURSI KAO FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA

Prof. dr Božidar Veljković, pred. Lea-Marija Colariĉ-Jakše mr – PRINCIPI TURISTIČKOG PROSTORA U VIZIJI PRIVREDNOG RAZVOJA

Mr oec Vlаdimir Drаgičević – EKONOMSKO-SOCIJALNI PROBLEMI NEZAPOSLENOSTI MLADIH

Doc. dr Jela Ikanović, prof. dr Vojislav Trkulja, doc. dr Željko Lakić, prof. dr Gordana Dražić – MOGUĆNOST GAJENJA ALTERNATIVNIH ŽITA NA DEGRADIRANOM ZEMLJIŠTU

 

Dr Sanja Sakan, dr Dragana Đorđević, doc. dr Nenad Sakan – PROCENA ZAGAĐENJA REČNIH SEDIMENATA TOKSIČNIM ELEMENTIMA PRIMENOM FAKTORA KONTAMINACIJE I STATISTIČKIH METODA

 

Prof. dr Halid Makić, mr sc Aida Korčić, mr sc Bahrudin Hrnjica, mr sc Samira Dedić, mr sc Samira Hotić, mr sc Džemila Agić – RAZVOJ MODELA ZA PREDVIĐANJE STEPENA SLADIVOSTI KORIŠTENJEM METODA GENETSKOG PROGRAMIRANJA

 

Dr sc Branka Marković, prof. dr Marinko Markić – MODEL ZALIHA SA PROMJENJIVOM CIJENOM I POZNATOM VJEROVATNOĆOM

Mr Danijela Knežević, prof. dr Jelena Milovanović, mr Nebojša Knežević, Jelena Subić, doc. dr Slobodanka Pavlović – USKLAĐENOST PODRŠKE RURALNOM RAZVOJU SA IZAZOVIMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

Mr sc Mesud Adžemović, mr sc Miloš Nikolić, mr sc Dimitrije Aleksić – EKOLOŠKE DETERMINANTE EKONOMIJE I REDIZAJN EKOLOŠKO-EKONOMSKOG INSTRUMENTARIJUMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

Doc. dr Jasmina Ibrahimpašić, Eldina Purković, mr Merima Toromanović – AUTOTROFNA NITRIFIKACIJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

Doc. dr Slobodanka Pavlović, Aleksandar Džigumović, mr Željko Aleksić – NEGATIVNI EFEKTI DUVANA NA ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE

Doc. dr sc Saša Čekrlija, Doc. dr Edin Bandić – ZNAČAJ MEĐUNARODNOG MENADŽMENTA MULTINACIONALNE KORPORACIJE KAO SUKREATORI MEĐUNARODNIH ODNOSA

 

Doc. dr Borka Vukajlović, dr Dragan Vukajlović – SPORT I OSOBE SA INVALIDITETOM U KONTEKSTU LOKALNE ZAJEDNICE

Prof. dr Predrag Kovačević – UTICAJ METODIKE NA ŠKOLOVANJE KADROVA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Mr Čedomir Knežević – RAZVOJ TEORIJA I METODA UČENJA STRANOG JEZIKA

Doc. dr sc Maja Trifunović – MOTIVACIONI STILOVI I USPJEH UČENIKA

Mаrijаnа Rаdić, dipl. prаvnik – UPOTREBA ORUŽJA SA OSIROMAŠENIM URANIJUMOM I NJEGOV UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA – Izazovi razvoja do 2020. godine

FOREWORD

Prof. Žarko Pavić MD, PhD, Prof. Zoran Kalinić PhD – UNIVERSITIES SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Professor Božidar Veljković PhD, lecturer Lea-Marija Colarič-Jakše, MSc. – PRINCIPLESOF THE TOURISTAREA INTHE VISIONOF CONOMIC DEVELOPMENT

Professor Dragan M. Golijan PhD, Radoslav Lavrić, Jelena Golijan – THE INFLUENCE OF HUMAN RIGHTS ON SOCIJAL DEVELOPMENT

Professor Dragan Vukasović PhD, professor Srećko Novaković PhD – LIQUIDITY AS A DEVELOPMENT COMPONENT IN THE SEASONAL VARIATIONS OF FINANCIAL FLOWS

Professor Drago Cvijanović PhD, Branko Mihailović PhD, professor Miroslav Cavlin PhD – ECONOMIC AND ETHICAL CHALLENGES OF DEVELOPMENT IN THE FORTHCOMING PERIOD

Professor Halid Makić PhD, Aida Korčić MA, Bahrudin Hrnjica PhD, Samira Dedić MA, Samira Hotić MA, Džemila Agić MA – DEVELOPMENT OF A MODEL OF PREDICTING THE SWEETNESSLEVEL BY USING METHODS OF GENETIC PROGRA

Professor Luka V. Todorović PhD – RHEATING THE -COLD PEACE- AND THE GLOBAL SECURITY

Professor Milovan Milutinović PhD – POLITICAL STABILITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA PREREQUISITE OF SOCIAL DEVELOPMENT

Professor Mladenka Balaban PhD – REQUIREMENTS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF SERBIA

Professor Simeun D. Vilendečić, Jovo S. Vilendečić – MATERIAL LAYERING AS STAGE OF DEVELOPMENT

Professor Slobodan S. Župljanin PhD – MANAGEMENT OF THE RETAIL IN THE REPUBLIC OF SRPSKA TO 2020

Professor Srdjan Ljubojevic PhD – ECONOMIC AND ECOLOGICAL IMPORTANCE OF SOLID BIOFUELS IN OUR COUNTRY AND WORLDWIDE

Professor Zoltán Baracskai PhD, professor Jolán Velencei PhD – SMART OR WISE

Professor Željko Vojinović PhD, Blaženka Piuković Babičković PhD – PROSPECTS OF PENSION SYSTEMAS A CHALLENGE OF SOCIALSTABILITYANDLIVING STANDARDS

Vladimir Dragičević MA – ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT

Sanja Sakan PhD, Dragana Đorđević PhD, assistant professor Nenad Sakan PhD – ASSESSMENT OF POLLUTION WITH TOXIC ELEMENTS IN RIVER SEDIMENTS BY CALCULATING FACTORS OF CONTA

Mesud Adžemović MA, Miloš Nikolić MA, Dimitrije Aleksić MA – ENVIRONMENTAL DETERMINANTS OF ECONOMICS AND REDESIGN OF ECOLOGICAL-ECONOMIC INSTRUMENTARIUM FORENVIRONMENTAL PROTECTION

Jelena Vukoicić PhD – BOSNIA AND HERZEGOVINA‘S FUTURE IN THE LIGHT OF CHANGES ON THE INTERNATIONAL POLITICAL SCENE

Dražena Stanojević МА – HUMAN RESOURCES AS A FACTOR AN ECONOMIC DEVELOPMENT

Dragan Radišić PhD – ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SECURITY – PROSPECTS, CHALLENGES

Danijela Knežević MA, professor Jelena Milovanović PhD, Nebojša Knežević MA, Jelena Subić, assistant professor Slobodanka Pavlović PhD – SUPPORT COMPATIBILITY OF RURAL DEVELOPMENT WITH THE CHALLENGES OF ENVI

Branka Marković PhD, professor Marinko Markić PhD – MODEL STOCK WITH VARIABLE PRICE AND KNOW PROBABILITY

Assistrant professor Dejan Gligović PhD – INNOVATION AS AN ECONOMIC CHARACTERISTIC IN COMPANIES‘ DEVELOPMENT IN THE FUTUR

Assistant professor Zoran Pejicić, PhD – POVERTY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AS AN ENVIRONMENTAL THREAT AND A CHALLENGE

Assistant professor Vaso Arsenović, PhD – SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT CHALLENGES BY APPLYING CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS

Assistant Professor Slobodan Pešević – REHABILITATION AS A COMPANY‘S MODEL FOR GETTING OUT OF THE CRISIS

Assistant professor Mladen Mirosavljević PhD, Mirjana Milovanović MA – BRANDING OF THE COUNTRY AND CITY FOR PURPOSE OF ECONOMICAL AND POLITICAL PROMOTION

Assistant professor Mirjana Stojanović Trivanović PhD, professor, Mihajlo Travar PhD, assistant professor Dijana Grahovac PhD – INNOVATIONAND ITS IMPACT ON COMPETITIVE POSITION OF BH PRODUCERS ON THE MARKET

Assistant professor Mira Ćuk PhD – SOCIAL SECURITY AS A CHALLENGE AND A FACTOR OF SOCIAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

Assistant professor Jela Ikanović PhD, professor Vojislav Trkulja PhD, PhD Željko Lakić, assistant professor Gordana Dražić PhD – THE POSSIBILITY OF GROWING ALTERNATIVE CEREALS ON DEGRADED LAND

Assistant professor Jasmina Ibrahimpašić PhD, Eldina Purković, Merima Toromanović MA – AUTOTROPHIC NITRIFICATION OF MUNICIPAL WASTEWATER

Assistant professor Gordan Radić PhD – ECONOMIC DIPLOMACY, DIPLOMACY OF FUTURE

Mr Milorad B. Pantelić – ZNAČAJ MOTIVACIJE U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

Mr Maja Buhovac dipl. iur – AGRESIJA I RATNI ZLOČINI

Mr Ljubica Janjetović – ZAKONSKA REGULATIVA DJELATNOSTI JAVNOG SERVISA U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr Jelena Kuprešanin – POPULACIONA POLITIKA KAO DIO RAZVOJNA POLITIKE

Mr Dražena Stanojević – KOMPENZACIJE U MEĐUNARODNOM MENADŽMENTU LJUDSKIH RESURSA

Mr Aleksandra I. Lazić – UTICAJ GLOBALIZACIJE NA MEDIJSKO TRŽIŠTE U BOSNI I HERCEGOVINI

Dr sci Zoran T. Pejičić – EKOLOŠKE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI LIMITIRAJUĆI FAKTOR TRANZICIONOG I PODIJELJENOG DRUŠTVA

Dr Miro Simonič, mr Antun Vorina – MIGRACIJA IZ URBANIH NASELJA U RURALNA PODRUČJA

Dr Dragan M. Golijan, mr Slađan Vasiljević – USTAV KAO NAJVIŠI PRAVNI AKT, NJEGOVA REALNOST I MOGUĆNOST ZA PROMJENE (Osvrt na Ustav Bosne i Hercegovine)

Doc. dr Slobodanka Pavlović – INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA ZA TURISTIČKE DESTINACIJE

Doc. dr sci Radomir Nešković – REFERENDUM U KONTEKSTU DRŽAVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE

Doc. dr sc Milomir V. Martić – MJERE I PROGRAMI ZA PREVENCIJU NASILJA U ŠKOLAMA

Doc. dr Saša Čekrlija, mr Mirnest Bandić – POLITIČKE KAMPANJEI IDEOLOGIJA, KONTRADIKTORNOST IDEJA I IZBORNIH REZULTAT

Prof. dr Slobodan Župljanin, doc. dr Krstan Borojević, dr Mario Karadža – MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM (TQM) U GRADSKIM UPRAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Prof. dr Simeun Vilendečić, Jovo Vilendečić dipl. ecc – PRONEVJERE U BIJELIM KNJIGAMA (…prevare kroz papire)…

Prof. dr sci Milovan Milutinović, prof. dr sci Zoran Kalinić, mr sci Slobodan Radulj – SECESIJA IZRAZ PRAVA NARODA NA SAMOOPREDELJENJE

Prof. dr Predrag Kovačević – FORMIRANJE POJMA BROJA OD 1 DO 10 U UČENJU MATEMATIKE NA PREDŠKOLSKOM UZRASTU

Prof. dr Nebojša Švraka, mr Svjetlana Krstić – UTICAJ NAGRADA I KAZNI NA STAVOVE PREMA NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA

Prof. dr Ljiljana Kontić – IDENTIFIKOVANJE FAKTORA UTICAJA NA PERFORMANSE PRIVATIZOVANIH PREDUZEĆA

Prof. dr Božidar Veljković, mr Lea Marija Colarič Jaskše, doc. dr Borut Vojinović – SAMOOPREDELJENJE NARODA I SUVERENOST DRŽAVA

Prikaz studije OSNOVE RAČUNOVODSTVA – Autora Prof. dr Dragan Vukasović i doc. dr Slobodan P. Pešević

Prikaz studije MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI – Autora Prof. dr Jugoslav Jovičić i mr Suzana Mirosavić

Prikaz studije MARKSOVA KONCEPCIJA ČOVJEKA – Autor Dr Ljuban Bajić

Prikaz studije EKOLOŠKO-PROIZVODNI POTENCIJALI LJEKOVITOG I JESTIVOG BILJA U ŠUMAMA I NA ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA REPUBLIKE SRPSKE – Autora Srđan Ljubojević, Nada Šumatić, Dane Marčeta, Zorana Hrkić i Drago Petković

Mr Slobodan Nagradić – UVOD U RAZUMIJEVANJE MANJINSKIH RELIGIJA U POSTDEJTONSKOJ BOSNI I HERCEGOVINI

Doc. dr sci Milovan Milutinović – KONSENSUALNA (KONSOCIJALNA) DEMOKRATIJA

Doc. dr sci Idriz Ćosić, dipl. ecc – MANIFESTACIJA KORUPCIJE U OBRAZOVANJU I MOGUĆNOSTI SPREČAVANJA ISTE

Doc. dr Saša Čekrlija – REZULTATI EDUKACIJA PREDSTAVNICA POLITIČKIH PARTIJA I IZABRANIH PREDSTAVNICA VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Doc. dr Nebojša M. Macanović – SOCIJALNA OBILJEŽJA KRIMOGENE INFICIRANOSTI UČENIKA

Doc. dr Golijan M. Dragan – LOKALNA SAMOUPRAVA U REPUBLICI SRPSKOJ

Slobodan Nagradić, prof. – SOCIOLOGIJA, KRIMINAL I DEVIJANTNO PONAŠANJE MLADIH

Prof. dr Željko Vojinović – OSNOVNA OBELEŽJA OSIGURANJA BILJNE PROIZVODNJE U SRBIJI

Prof. dr Zoran Kalinić – PARLAMENTARIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI I NJEGOVA KRIZA

Prof. dr Slobodan S. Župljanin, prof. dr Mladenka Balaban – GLOBALIZACIJA I TRANSNACIONALNE PRAKSE

Prof. dr sci Besim Spahić, Maja Nožica – FACEBOOK I NJEGOV UTICAJ NA KREIRANJE SREDSTAVA ZA AKTIVIZAM VIRTUALNE JAVNOSTI U GLOBALNOM KOMUNIKACIJSKOM PROSTORU

Prof. dr Momčilo Sakan – UKRAJINSKA KRIZA

Prof. dr Marinko Markić, dr sci Branka Marković – TEORIJA IGARA I LINEARNO PROGRAMIRANJE

Prof. dr Jordan Aleksić, Nevena Božić – OBRAZOVNI PROFILI ZA NOVA ZANIMANJA

Prof. dr Đorđe Mikić, emeritus – SARAJEVSKI ATENTAT 1914. GODINE I BOSNA I HERCEGOVINA

Prof. dr Dragan Vukasović – UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU

Prikaz studije SUVERENO KOMUNICIRANJE – Individualni komunikativni suverenitet u projekcijama tehnološkog determinizma – Autora dr sci Novaka A. Popovića i dr sci Milovana Milutinovića

Prikaz studije MEĐUDOMAĆA POLITIKA – Dileme spoljne politike BIH – Autora prof. dr Luke V. Todorovića

Mr Tatjana Vidaković – POJAM I OBLICI MATERIJALNIH NAGRADA I NJIHOVA ULOGA U POSLOVANJU ORGANIZACIJE

Mr Ozrenka Bjelobrk Babić, Višnja Šušnjar prof., mr Vesna Šušnjar – LIČNOST I NOVOKOMPONOVANA NARODNA MUZIKA KAO STRANPUTICA DRUŠTVA, (NE)KVALITET TEKSTOVA

Mr Goran Kalinić, prof. Ljubica Srdić – ARHEOLOŠKI LOKALITETI OPŠTINE MRKONJIĆ GRAD

Mr Boris Kujundžić – LOKALNI ELEKTRONSKI MEDIJI U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr Anton Vorina, dr Božidar Veljković, dr Miro Simonič – SOCIO-EKONOMSKA BUDUĆNOST EVROPSKE UNIJE – PROŠIRENJE ILI SLOM

Dr sci Branka Marković, prof. dr Marinko Markić – OPTIMIZACIJA ZALIHA ZA VIŠE PROIZVODA

Dr Mihajlo Travar, dr Mirjana Stojanović Trivanović, mr Nebojša Kuduz – IT KAO KLJUČNA KOMPONENTA SAVREMENE ORGANIZACIONE STRUKTURE PREDUZEĆA

Doc. dr Tešo Ristić – RAT KAO EKOLOŠKI ANTROPOGENI RIZIK – Sa akcentom na prostor opštine Teslić

Doc. dr sci Vesna Stanković Pejnović – KRITIKA MASOVNE KULTURE FRIEDRICHA NIETZSCHEA

Ljubomir ZUBER Aleksandra MANDIĆ – SPECIFIČNOSTI PROMOCIJE PUTEM NOVIH MEDIJA

Ljiljana AULIĆ – POLITIKA USLOVLJAVANJA U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA – SLUČAJ EVROPSKA UNIJA

Irina KOVAČEVIĆ – RIZIČNO DRUŠTVO I NEODRŽIVI RAZVOJ

Fatima KARARIĆ – PITANJE IZBORA U NACIONALNOM I RELIGIJSKOM ODREĐENJU

Đorđe VUKOVIĆ – TUMARANJE SRBA IZMEĐU IDEOLOGIJA I DEALA

Đoko SLIJEPČEVIĆ Mladen IVANIĆ – SAVREMENO PROMIŠLJANJE EKOLOŠKE POLITIKE UZ OSTVARIVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA

Dragutin GUTIĆ Ivan MATKOVIĆ – STRATEGIJE MOTIVACIJE ZAPOSLENIH

Dragana MORO – GARDNEROVA TEORIJA VIŠESTR. INTELIGENCIJE I NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Dragan RADIŠIĆ – VELIKE SILE I NJIHOV UTICAJ NA MEĐUNARODNE ODNOSE

Dara CRNIĆ-BABIĆ Olja PUŠIĆ-BABIĆ – MEĐUNARODNO PRAVNA ZAŠTITA MOČVARNIH STANIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI

Božidar VELJKOVIĆ Lea-Marija COLARIČ-JAKŠE – GOSTOLJUBLJE KAO VREDNOSNA ORIJENTACIJA U TURIZMU

Bojana KARANOVIĆ – ODNOSI S JAVNOŠĆU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA SLUČAJ KONY 2012

Besim SPAHIĆ – ŠOK TERAPIJA – NAOMI KLAJN I – PROPAG. MODEL – KONTROLE MEDIJA NOAMA CHOMSKOG I EDWARDA HERMANA

Žarko S. PAVIĆ Zoran KALINIĆ Goran KALINIĆ – DOKTORSKE STUDIJE U REPUBLICI SRPSKOJ – Komparativna analiza i perspektive

Zdravko TODOROVIĆ – BOSNA I HERCEGOVINA U GEOPOLITIČKIM PROMJENAMA NA BALKANU POSLIJE HLADNOG RATA

Vojislav ŠKRBIĆ – UPRAVLJANJEM KAMATNIM RIZIKOM POSLOVNE BANKE

Vesna ĐURIĆ Sanja AMIDŽIĆ – INTERVJU – DOMINANTAN ŽANR SAVREMENE TELEVIZIJE

Svetlana TERZIĆ – ULOGA I ZNAČAJ JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Suzana KUSOVAC – UTICAJ VOKALNE TEHNIKE NA STABILNOST INTONACIJE KAO PRIMARNOG ČINIOCA UČENOG PJEVANJA

Slobodan PEŠEVIĆ – FAKTORI KOJI DOVODE DO PADA POSLOVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA

Ružica ĐERVIDA – ODNOSI S JAVNOŠĆU KAO PREDUSLOV USPJEŠNOG POSLOVANJA

PRIKAZ Studija SAVREMENI PRISTUP IZUČAVANJU METEMATIKE U PETOM RAZREDU autora prof. dr Predraga Kovačevića

PRIKAZ Studija NASILJE U ŠKOLI KAO PRODUKT POREMEĆENIH VRIJEDNOSTI U DRUŠTVU autora doc. dr Milomira V. Martića

Nusret H. HAMIDOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATI U IZBORNOM PROCESU

Natalija D. PETRIĆ – MEĐUNARODNI PRAVNI STANDARDI U OBLASTI NASILJA U PORODICI I PRAVNA ZAŠTITA ŽRTAVA U BIH

Momčilo SAKAN – REVITALIZACIJA KULTURE MIRA

Milovan MILUTINOVIĆ – BOSNA I HERCEGOVINA NA RASKRŠĆU SEKULARIZMA I TEOKRATIJE

Milenko KRAJIŠNIK – SPOLJNA TRGOVINA BOSNE I HERCEGOVINE I PROŠIRENJE EVROPSKE UNIJE

Goran Kalinić – MRAMOROVI U SREDNJOVJEKOVNOJ ŽUPI ZEMLJANIK

Dragan Vukasović Željko Kovačević – ZNAČAJ ANALIZE ANGAŽOVANIH SREDSTAVA PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU

Dragan Kolev – GLOBALNI ASPEKT ENERGETSKE BEZBEDNOSTI

Dragan Golijan Danijela Popović – OPORAVAK RUSIJE I NJEN POVRATAK NA GLOBALNU SCENU

Dejan Gligović Dragan Vojinović – NOVA ULOGA CENTRALNE BANKE U KONSOLIDACIJI BANKARSKOG SISTEMA

Brane Miljuš – PRIORITETI SPOLJNOPOLITIČKE STRATEGIJE REPUBLIKE SRBIJE

Boris Kujundžić – ZAKONSKA I DRUŠTVENA FUNKCIJA JAVNOG RADIO – TELEVIZIJSKOG SISTEMA BIH

Anđela Ljubić – DOKAZIVANJE NEMATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU KLEVETE

Živorad Gligorijević Srećko Novaković – STRUKTURNA TRANSFORMACIJA U FUNKCIJI PRIVREDNOG RAZVOJA SRBIJE

Željko Vojinović – PREUZIMANJE RIZIKA I POSLOVA OSIGURANJA U REOSIGURANJU

Žarko Pavić Željko Kovačević – OKOLINA I ZDRAVLJE Verica Bulović – DRUŠTVENI MEDIJI U FUNKCIJI UPRAVLJANJA ODNOSIMA SA POTROŠAČIMA U POSLOVANJU BANAKA

Vasilj Žarković Dragan Gligorić – SVJETSKA EKONOMSKA KRIZA

Slobodan S. Župljanin – UPRAVLJANJE PROMJENAMA I RAZVOJ SAVREMENE TRGOVINE

Ranko Cvijić – MINERALNI RESURSI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA I REPUBLIKE STRPSKE

Prikaz studije GEOPOLITIKA U SAVREMENOM SVETU autora prof. dr Momčila Sakana

Prikaz knjige MEĐUNARODNI EKONOSKI ODNOSI autora prof. dr Jugoslаvа Jovičićа i mr Suzаne Mirosаvić

Ostoja Barašin Zoran Kalinić i Milovan Milutinović – ODGOVORNOST ZA JAVNU RIJEČ

Nebojša Švraka – RAZLIKE U NEKIM STAVOVIMA UČENICA I UČENIKA 4. I 5. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE PREMA NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA

Natalija D. Petrić – DRUŠTVENA REAKCIJA NA RODNO ZASNOVANO NASILJE U PORODICI

Momčilo Sakan – PARADIGME GEOPOLITIKE

Milomir V. Martić – OMLADINSKE POTKULTURE I MASOVNI MEDIJI

Luka V. Todorović Mileva Jokić – MALE SREDNJE I NEUTRALNE DRŽAVE I MEĐUNARODNA POLITIKA

Ljubomir ZUBER i Aleksandra LAZIĆ – INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI U BOSNI I HERCEGOVINI

Luka V. TODOROVIĆ – ODNOSI S JAVNOŠĆU U KRIZNIM SITUACIJAMA

Gordan RADIĆ i Saša ČEKRLIJA – STANJE OKOLIŠA U FEDERACIJI BIH

Dubravko B. PRSTOJEVIĆ – AKCIJSKI KAPITAL BANAKA U REPUBLICI SRPSKOJ

Dragutin GUTIĆ i Jakša DAMJANIĆ – IDENTIFIKACIJA ZAPOSLENIH KAO OBLIK PSIHOSOCIJALNE INTERAKCIJE U ORGANIZACIJI

Dragan GOLIJAN -MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

Dejana RADOVANOVIĆ-ŠARENAC – ETIKA BH NOVINARSTVA

Zoran KALINIĆ i Ljiljana AULIĆ – ULOGA SAVJETNIKA U POLITIČKOM SISTEMU

Zoran JANJUŠ Aleksandar PETROVIĆ Aleksandar JOVOVIĆ Radica PROKIĆ – CVETKOVIĆ Slobodanka PAVLOVIĆ Božidarka ARSENOVIĆ – UPRAVLJANJE RECIKLABILNIM MATERIJALIMA IZ ČVRSTOG KOMUNALNOG OTPADA

Zdravko BIJELIĆ i Mitar BIJELIĆ – GLOBALIZACIJA FAKTOR DRUŠTVENO

Vojislav Đ. ŠKRBIĆ i Darija ADŽIĆ – MONETARNA I FISKALNA POLITIKA U FUNKCIJI STABILIZACIJE EUROZONE

Vesna SIMIĆ Siniša CVIJIĆ i Slobodanka PAVLOVIĆ – OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ENERGETSKA EFIKASNOST I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U BIH

Slobodan ŽUPLJANIN – GLOBALIZACIJA I EKONOMSKI RAZVOJ-RATOVI DROGA OUŽJE I SIROMAŠTVO

Slobodan PEŠEVIĆ – MOGUĆNOST IZLASKA PREDUZEĆA IZ ZONE SA POSLOVANJA SA GUBITKOM

Slobodan NAGRADIĆ – NEKOLIKO NAZNAKA O APORETIČNOSTI PACIFIZMA KAO SPECIFIČNOG MIŠLJENJA I PRAKTIKOVANJA MIRA

Saša ČEKRLIJA – TURIZAM KAO FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA – OPŠTI PRISTUP ODNOSU ULAGANJA I SIROMAŠTVA

Ranko CVIJIĆ – MOGUĆNOST KORIŠĆENJA NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA REPUBLIKE SRPSKE U SAVREMENOJ EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI

Prikaz monografije SAVREMENO TRŽIŠTE NAFTE autora doc. dr Vojislava Škrbića Prikaz knjige ŽIVOTNO OSIGURANJE autora prof. dr Zorana Kalinića doc. dr Željka Vojinovića i prof. dr Nebojše Žarkovića

Prikaz knjige METODIČKI PRISTUPI – Posebne potrebe u vaspitanju i obrazovanju – autora doc. dr Borke Vukajlović i dr Šaćira Mešalić

Nebojša ŠVRAKA – INTENZIFIKACIJA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA UČENIKA DRUGIH RAZREDA KROZ RAD SA DOPUNSKIM VEŽBAMA

Milovan MILUTINOVIĆ i Simo KAČAR – JAVNE POLITIKE OBLAST POLITIKOLOGIJE

Mihajlo TRAVAR i Mirjana STOJANOVIĆ TRIVANOVIĆ – PRIJEDLOG MODELA ORGANIZOVANJA KLASTERA U BOSNI I HERCEGOVINI

Milan MIJALKOVSKI – NEKA OBELEŽJA NACIONALNOG SISTEMA BEZBEDNOSTI

Mesud ADŽEMOVIĆ – DIZAJNIRANJE EKOLOŠKO-EKONOMSKIH INSTRUMENATA

Luka V. TODOROVIĆ – BOSNA I HERCEGOVINA I PRIDRUŽIVANJE EVROPSKOJ UNIJI – ŠTA JE URAĐENO U 2011. GODINI

Lidija ČEHULIĆ VUKADINOVIĆ i Ljiljana AULIĆ – REGIONALNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

Jovan VUKOJE – OSNOVNE FUNKCIJE SAVREMENE PORODICE

Irina KOVAČEVIĆ – RACIONALIZACIJA I BIROKRATIJA

Gorana KRUNIĆ – OSIGURANJE DEPOZITA I MORALNI HAZARD

Dragan PETROVIĆ – PREDNOSTI I NEDOSTACI TURSKE U POKUŠAJU DA POSTANE REGIONALNA SILA

Dragan GOLIJAN i Alisa SALKIĆ – MENADŽMENT U PRAVOSUĐU

Danilo PETROVIĆ – SPOLJNA POLITIKA DEJTONSKE BOSNE I HERCEGOVINE

Božidarka ARSENOVIĆ i Zoran JANJUŠ – OSOBINE MLAZNOG GORIVA GM-1

Zoran KALINIĆ – SAVREMENE KOMUNIKATIVNE STRATEGIJE POLITIČKIH PARTIJA

Vesna B. AĆIĆ – NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR PRAVA NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU U ENERGETICI I USAGLAŠAVANJE SA KOMUNITARNIM PRAVOM

Suzana KUSOVAC – MUZIČKE SPOSOBNOSTI I NAČIN NJIHOVOG ISPOLJAVANJA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI

Sretko DIVLJAN – INTELEKTUALNI RAZVOJ DETETA – OD ŠKRABANJA DO PUNOG LIKOVNOG IZRAZA

Slobodan ŽUPLJANIN – SEGMENTACIJA I IZBOR CILJNOG TRŽIŠTA KAO OSNOVI STICANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI

Siniša CVIJIĆ i Slobodanka PAVLOVIĆ – PROSTORNO-EKOLOŠKI UTICAJI EKSPLOATACIJE RUDA GVOŽĐA NA RUDNIKU – OMARSKA

Saša ČEKRLIJA i Slobodanka PAVLOVIĆ – DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA U INDUSTRIJI TURIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Ranko CVIJIĆ – KONCESIJE U FUNKCIJI REPRODUKCIJE MINERALNO

Prikaz monografije prof. mr Sretka Divljana – ISTORIJA UMETNOSTI

Prikaz knjige prof. dr Momčila Sakana – NAUKA O MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

Prikaz knjige dr Ljubana Bajića – HAJDEGEROVA KRITIKA ANTROPOLOGIJE

Nebojša ŠVRAKA – STAVOVI UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA O PRIPADNOSTI GRUPI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA

Milovan MILUTINOVIĆ – POLITIČKI KONSALTING I LOBIRANJE

Milomir V. MARTIĆ – NASILJE U ŠKOLI Mile MEĐED – ULOGA I PERSPEKTIVE RAZVOJA OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE BOSNE I HERCEGOVINE

Dragan Ivković Marija Čukanović – Karavidić i Goran Kvrgić – TRANZICIJA U SRBIJI

Dragan Golijan Tijana Šoja – SREDNJA I MALA PREDUZEĆA KAO FAKTOR RAZVOJA

Dragan Dukić – STRATEGIJA INOVATIVNOSTI KAO FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA U TRANZICIONOM OKRUŽENJU

Dejan Gligović Srećko Novaković – KREATIVNOST I INOVACIJE U FUNKCIJI

Darijana Đorđević – EFIKASNA JAVNA UPRAVA KAO JEDAN OD USLOVA KONKURENTNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Danka Radovanović Ljubiša Ćosić Zoran Cabo i Mirsada Badić – KVALITET ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA BANKARSKIH USLUGA

Boško V. Đukić Siniša S. Crljić – KONKURENTNOST PREDUZEĆA U ZEMLJAMA TRANZICIJE

Boško V. Đukić – RAZVOJ KONKURENTNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Željko Vojinović Dragan Vojinović – KONKURENTSKE PREDNOSTI UPOTREBE CRM METODA U ODNOSU SA KLIJENTIMA

Željko Vojinović – INOVACIJE I MOGUĆNOSTI PLASMANA OSIGURAVAJUĆIH USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU

Zoltan Baračkai Jolan Velencei – VRHUNSKE TEHNOLOGIJE VS. VRHUNSKI NAGOVJEŠTAJI

Vujo Vukmirica – ODRŽIVI RAZVOJ Vojislav Škrbić – OBNOVLJIVI ENERGETSKI RESURSI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Stevan Vasiljev – ODRŽIVI RAZVOJ KONKURENTNOST I MALE EKONOMIJE

Slobodan S. Župljanin – ODRŽIVOST LOKALNOG I RURALNOG RAZVOJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Slađana Vujičić Saveta Vukadinović i Ivica Nikolić – KVALITET KAO FAKTOR KONKURENTSKE PREDNOSTI

Simeun Vilendečić – STOTINA JE USPJEH – Da li je stanje u BiH toliko dobro

Sandra Santrač – SOCIO-EKONOMSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA ZNANJEM U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA KAO INFRASTRUKTURNE OSNOVE ODRŽIVOG RAZVOJA

Ranko Cvijić Siniša Cvijić Slobodanka Pavlović – STANJE ENERGETSKIH SIROVINA U REPUBLICI SRPSKOJ U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA

Rade Biočanin Vojilsav Škrbić – EKOLOŠKA BEZBEDNOST I ODRŽIV RAZVOJ

Rade Biočanin Ranko Bakić Vinko Perić – KORIDOR 10 U KONCEPCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA I OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE

PREDGOVOR TEMATSKOG BROJA Doc. dr Slobodan S. Župljanin Dekan Fakulteta za privredni razvoj

POZDRAVNA RIJEČ REKTORA I UVOD U RASPRAVU

Prof. dr Momčilo Sakan rektor NUBL OTVARANJE KONFERENCIJE

Dr Željko Kovačević ministar u Vladi RS Momčilo Sakan – SVETSKO TRŽIŠTE I KONKURENTNOST U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA

Milovan Milutinović – UTICAJ POLITIČKE STABILNOSTI NA ODRŽIVI RAZVOJ

Ljubiša S. Adamović – EKONOMSKA KRIZA I ODRŽIVI RAZVOJ

Ilija Šušić – ODRŽIVI RAZVOJ U ZEMLJAMA U TRANZICIJI

Dragan Vukasović – KONKURENTNOST I GLOBALNA LIBERALIZACIJA KAPITALA

Antoniju Seržiju Araužu de Almeida- USPOSTAVLJANJE IDENTITETA KAO FAKTOR EKONOMIČNOSTI TURISTIČKE PONUDE – Slučaj Nacionalnog parka Peneda – Žereš u Portugaliji

Prikaz knjige mr Suzane Kusovac METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE U RAZREDNOJ NASTAVI

Predrag Kovačević – IDENTIFIKACIJA MATEMATIČKE DAROVITOSTI

Ostoja Barašin – REKLAME NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRPSKE I REAKCIJA GRAĐANA NA NJIHOVE PORUKE

Nemanja S. Župljanin – RAZVOJNA SARADNJA UNUTAR SISTEMA ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA

Nedeljko Kajiš – KNJIŽEVNI RAD STAKE SKENDEROVE

Nebojša Švraka – OBJEKTIVIZACIJA PROCESA VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U FIZIČKOM VASPITANJU

Momčilo Sakan Ljljana Aulić – SAVREMENA ULOGA DRŽAVEU MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

Milovan Milutinović – POLITIČKO KOMUNICIRANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Mile Međed – UTICAJ DOMAĆIH INSTITUCIJA NA BEZBJEDNOST BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE

Milan Radoš – MEĐUNARODNA POLITIČKA KOMUNIKACIJA

Luka V. Todorović – POLITIČKE PARTIJE U SFERI RAZUMNOG JAVNOG IZBORA

Jovanka Bevanda – TRAUMATIZOVANA DJECA U BOSANSKO – HERCEGOVAČKIM

Jelena Guskova – SAVREMENA SPOLJNA POLITIKA RUSIJE NA BALKANU – Stagnacije i usponi

Fatima Kararić – RELIGIJA I ETIKA – MOGUĆNOSTI ZAJEDNIČKOG PUTA

Dragan Golijan Tijana Šoja – MEDIJACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Braco Kovačević – MILITARIZAM RAT I MEDIJI

Božidar Veljković – O LEGITIMNOSTI HRVATSKE OLUJE NA REPUBLIKU SRPSKU KRAJINU

Prikaz naučne monografije dr Milovana Milutinovića RAT JE POČEO RIJEČIMA – Bosna i Hercegovina devedesetih

Prikaz naučne monografije prof. dr Đorđa Mikića AUSTROUGARSKA RATNA POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI 1914 – 1918. GODINE

Rade Biočanin i Sefedin Šehović OPTIMIZACIJA EKOLOŠKOG OBRAZOVANJA UZ PRIMENU INTERNET TEHNOLOGIJA

Radojica Sladoje – DJEČIJI HOROVI

Radomir Nešković – OSNOVNI ELEMENTI KONSOLIJALIZMA I STVARANJE TREĆEG ENTITETA U BOSNI I HERCEGOVINI

Slobodan S. Župljanin – MARKETING AKTIVNOSTI I STRATEGIJSKA POZICIJA U SAVREMENOJ TRGOVINI

Sretko Divljan – LIKOVNO – SIMBOLIČKI SVET

Suzana Kusovac – DIJETE I RITAM

Zoran Jerotijević i Nebojša Gijić – KOMUNIZAM I RAZARANJE SRPSKOG NARODA

Zoran Kalinić – NOVA FILOZOFIJA OSIGURANJA NA PROSTORIMA EX-JUGOSLAVIJE – Izazovi i mogućnosti

Momčilo Sakan – Pojam i filozofske pretpostavke irinologije

Mirjana Zorić – Srbi u nacionalnoj politici KPJ između dva rata i u Drugom svetskom ratu

Milovan Milutinović – Karakteristike građanskog rata u BiH

Jovanka Bevanda – Frojd i pedagogija

Ilija Kajtez Dragan Gostović – Filozofske osnove bezbednosnih izazova Zapadnog Balkana

Glavni i odgovorni urednik prof. dr Momčilo Sakan – Reč urednika

Dragan Vukasović – Računovodstvene informacije u službi korporativne decentralizacije

Dragan Koković – Ekologija kao način života

Dragan Ješić – Sticanje kompetencija za nove uloge nastavnika u savremenoj školi i školi budućnosti

Dejan Šukalo Božidarka Arsenović – Ispitivanje uticaja lebdećih čestica PM10 na kvalitet vazduha u gradu Banjaluka

Dejan Gligović – Kvalitet u upravljanju projektima

Božidar Veljković Milan Ambrož – Pravo na samoopredjeljenje i otcjepljenje

Željko Vojinović – Položaj osiguravajućih preduzeća na tržištu u uslovima svjetske ekonomske krize

Violeta Gluvačević – Časopisi i novine u 18. i 19. vijeku – značaj za razvoj srpskog književnog jezika i moderne književnosti

Suzana Kusovac – Dječije stvaralaštvo u nastavi muzičke kulture

Stevan Vasiljev Nataša Ilić Milovac – Upravljanje odnosima sa potrošačima (CRM) iz perspektive marketinga i informatičkih tehnologija

Sretko Divljan – Vizuelna komunikacija i simbolička inteligencija

Srećko Novaković – Investiciono odlučivanje u uslovima nesavršenog tržišta kapitala

Slobodanka Pavlović Željka Perišić-Trubajić – Degradacija hidroekosistema – rijeka Vrbas

Slobodan Župljanin – Konkurentska prednost kao uslov kompanijskog razvoja i ostanka na tržištu

Prikaz knjige Uvod u osnove politike doc. dr Božidara Veljkovića

Prikaz knjige Metodologija nauke prof. dr Momčila Sakana

Nemanja S. Župljanin – Henri Kisindžer (Henry Kissinger) imigrant koji je promijenio tok američke spoljne politike

Nataša Kusovac – Orfov muzički instrumentarij