Direktor Nezavisnog univerziteta Banja Luka
Goran Kalinić
telefon: + 387 51 456 611
email: direktor@nubl.org