Prema stavovima Savjeta i Redakcije, časopis „SVAROG“ objavljuje originalne naučne radove, prethodna saopštenja, pregledne i stručne članke, kritike društvene prakse i radove sa naučnih skupova, te prikaze knjiga i prigodnih publikacija u kojima se izlažu ideje i stavovi o najznačajnijim problemima prirodnih i društvenih nauka, sa težištem na matičnim naukama organizacionih jedinica Nezavisnog univerziteta. U teme časopisa uklapaju se i radovi koji razmatraju teorijske probleme multidisciplinarnog karaktera značajnih za naučne oblasti kojima pripadaju studijski programi Univerziteta, uključujući i metodološke i didaktičke (metodičke) probleme iz naučnih oblasti. Takođe se u časopisu mogu tematski predstaviti naučni i stručni radovi sa naučnih skupova, međunarodnih konferencija i sl.

Glavni i odgovorni urednik
prof. dr Srđan Ljubojević

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *