rektorProf. dr Žarko Pavić

Poštovani,
Treba biti apsolutno svjestan, dovoljno hrabar, gospodstveno odvažan, sokratovski mudar i porodično vaspitan da bi ste danas, na početku 21. vijeka, uspjeli da na svom akademskom putu izgradite sopstvenu ličnost i spoznate temeljne vrijednosti univerzitskog života sa svim njegovim velikim duhovnim, naučnim, umjetničkim i ljudskim dometima i mogućnostima. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *