Dozvola za rad i izvođenje studijskih programa na I i II ciklusu Dozvola za izvođenje studijskog programa Predskolsko vaspitanje 240 ECTS +60 ECTS Dozvola za izvođenje studijskog programa Ekonomija i poslovanje 240 ECTS + 60 ECTS Dozvola za izvođenje studijskog programa Ekologija 240 ECTS Dozvola za izvođenje studijskog programa Računarstvo i informatika 240 ects Dozvola za izvođenje studijskog programa Slikarstvo 180 ECTS Dozvola za izvođenje studijskog programa Politikologija 240 ECTS + 60 ECTS Dozvola za izvođenje studijskog programa Bezbijednost i kriminalistika, Civilna zaštita i Privatna bezbijednost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *