NEZAVISNI UNIVERZITET BANJA LUKA
ima čast pozvati Vas na međunarodnu naučnu konferenciju

„IZAZOVI RAZVOJA DO 2020. GODINE“

22. maj 2015. godine u 10.00 časova
na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka

Tematske cjeline koje će biti zastupljene su:

  1. Političke pretpostavke razvoja država do 2020. godine,
  2. Izazovi društvenog razvoja zajednica,
  3. Ekonomski izazovi razvoja u narednom periodu,
  4. Ekološke prijetnje i izazovi zaštite životne sredine.

Molimo Vas da svoje učešće prijavite na našu e-mail adresu: konferencija@svarog.nubl.org najkasnije do 31. decembra 2014 godine, a sažetak referata iz izabrane oblasti molimo pošaljete najkasnije do 01.februara 2015 godine.

 Nezavisni univerzitet Banja Luka