I-ciklus

Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista (uz naznaku smjera-modula) – 240 ECTS bodova

 

Moduli:

  1. Poslovna ekonomija;
  2. Menadžment i Marketing;
  3. Turizam;
  4. Finansije, bankarstvo i osiguranje;
  5. Računovodstvo i revizija.

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-01

Osnovi ekonomije

2

3

6

EP-02

Statistika

3

2

6

EP-03

Matematika

3

3

7

EP-04

Osnovi menadžmenta

2

3

7

EP-05

Engleski jezik 1

2

2

4

UKUPNO

 

   

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-06

Mikroekonomija

2

3

7

EP-07

Ekonomika preduzeća

2

3

7

EP-08

Računovodstvo

2

3

7

EP-09

Sociologija

2

2

5

EP-10

Engleski jezik 2

2

2

4

UKUPNO

 

   

30

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-11

Privredni sistem i ekonomska politika

2

3

7

EP-12

Makroekonomija

2

3

7

EP-13

Poslovna informatika

2

3

6

EP-14

Teorija cijena

3

2

6

EP-15

Engleski 3

2

2

4

UKUPNO

 

   

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-16

Međunarodna ekonomija

3

2

7

EP-17

Strategijski menadžment

2

3

7

EP-18

Poslovne finansije

2

3

6

EP-19

Teorija odlučivanja

3

2

6

EP-20

Engleski jezik 4.

2

2

4

UKUPNO

 

   

30

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-21

Operativni menadžment

3

3

8

EP-22

Finansijska analiza

3

3

8

EP-23

Upravlјanje projektima

3

3

8

EP-24

Poslovno pravo

2

3

6

UKUPNO

 

   

30

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-25

Monetarne i javne finansije

3

3

8

EP-26

Preduzetnički menadžment

3

3

8

EP-27

Kvantitativne metode u ekonomiji

3

3

8

EP-28

Marketing

2

3

6

UKUPNO

 

   

30

 

 

MODUL: POSLOVNA EKONOMIJA

 

Akademski naziv: Diplomirani ekonomista u oblasti poslovne ekonomije

 

Četvrta godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-29

Marketing menadžment

3

3

8

EP-30

Savremeni privredni sistemi

3

3

8

EP-31

Makroekonomska analiza

3

3

8

EP-32

Izborni predmet 1.

2

3

6

UKUPNO

 

   

30

 

Četvrta godina – Osmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-33

Mikroekonomska analiza

2

3

6

EP-34

Ponašanje potrošača

3

2

6

EP-35

Menadžment sistema kvaliteta

2

3

7

EP-36

Izborni predmet 2.

3

2

6

 

Diplomski rad

   

5

UKUPNO

 

   

30

Izborni predmeti:

Istraživanje tržišta

Ekonometrija

Savremeni marketing

Finansijsko računovodstvo

 

 

MODUL: MENADžMENT I MARKETING

 

Akademski naziv: Diplomirani ekonomista u oblasti menadžmenta i marketinga

 

Četvrta godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-29

Poslovna analiza

3

3

8

EP-30

Menadžment javnog sektora

3

3

8

EP-31

Marketing menadžment

3

3

8

EP-32

Izborni predmet 1.

3

2

6

UKUPNO

 

   

30

 

Četvrta godina – Osmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-33

Evropsko poslovanje

2

3

7

EP-34

Upravlјanje lјudskim resursima

3

2

6

EP-35

Upravlјanje inovacijama

2

3

6

EP-36

Izborni predmet 2.

3

2

6

 

Diplomski rad

   

5

UKUPNO

 

   

30

Izborni predmeti:

Spolјnotrgovinsko poslovanje

Ponašanje potrošača

Marketing usluga

Istraživanje tržišta

 

 

MODUL: TURIZAM

 

Akademski naziv: Diplomirani ekonomista u oblasti turizma

 

Četvrta godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-29

Osnovi turizma

3

3

8

EP-30

Istraživanje turističkih tržišta

3

3

8

EP-31

Ekonomika turizma

3

3

8

EP-32

Izborni predmet 1.

3

2

6

UKUPNO

 

   

30

 

Četvrta godina – Osmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-33

Menadžment turističke destinacije

2

3

7

EP-34

Marketing u turizmu

2

3

6

EP-35

Turistička geografija

3

2

6

EP-36

Izborni predmet 2.

3

2

6

 

Diplomski rad

   

5

UKUPNO

 

   

30

Izborni predmeti:

Turizam i zaštita životne sredine

Istorijsko-kulturno naslјeđe i turizam

Sportsko-rekreacioni turizam

Turističke regije svijeta

 

 

MODUL: FINANSIJE, OSIGURANјE I BANKARSTVO

 

Akademski naziv: Diplomirani ekonomista u oblasti finasija, osiguranja i bankarstva

 

Četvrta godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-29

Bazel principi i finansijska stabilnost

3

3

8

EP-30

Ekonomika osiguranja

3

3

8

EP-31

Upravlјanje osiguravajućim društvima

3

3

8

EP-32

Izborni predmet 1.

3

2

6

UKUPNO

 

   

30

 

Četvrta godina – Osmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-33

Korporativne finansije

2

3

6

EP-34

Upravlјanje rizicima

3

2

6

EP-35

Bankarstvo

3

2

7

EP-36

Izborni predmet 2.

3

2

6

 

Diplomski rad

   

5

UKUPNO

 

   

30

Izborni predmeti:

Finansijsko računovodstvo

Tarife u osiguranju

Marketing usluga

Revizija finansijskih izvještaja

 

 

MODUL: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 

Akademski naziv: Diplomirani ekonomista u oblasti računovodstva i revizije

 

Četvrta godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-29

Finansijska i aktuarska matematika

3

3

8

EP-30

Tržište hartija od vrijednosti

3

3

8

EP-31

Računovodstvo troškova

3

3

8

EP-32

Izborni predmet 1.

3

2

6

UKUPNO

 

   

30

 

Četvrta godina – Osmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-33

Komparativno računovodstvo

3

3

8

EP-34

Revizija finansijskih izvještaja

3

2

6

EP-35

Specijalni bilansi

2

3

5

EP-36

Izborni predmet 2.

3

2

6

 

Diplomski rad

   

5

UKUPNO

 

   

30

Izborni predmeti:

Računovodstveni informacioni sistemi

Korporativne finansije

Marketing usluga

Finansijsko računovodstvo

U pripremi…

II-ciklus

Akademski naziv: Magistar ekonomije (uz naznaku smjera-modula) – 300 ECTS bodova

 

Moduli:

  1. Poslovna ekonomija;
  2. Menadžment i Marketing;
  3. Turizam;
  4. Finansije, bankarstvo i osiguranje;
  5. Računovodstvo i revizija.

 

 

MODUL: POSLOVNA EKONOMIJA

 

Akademski naziv: Magistar ekonomije u oblasti poslovne ekonomije

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-01

Metodologija naučno-istraživačkog rada

3

3

8

MEP-02

Korporativno upravlјanje

3

3

8

MEP-03

Međunarodni ekonomski odnosi

2

3

7

MEP-04

Izborni predmet 1.

2

3

7

 

Ukupno časova aktivne nastave

10

12

 

UKUPNO

 

   

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-05

Evropske ekonomske integracije

2

2

5

MEP-06

Savremena trgovina

2

2

5

MEP-07

Izbornio predmet 2.

2

2

5

 

Završni – Magistarski rad

   

15

UKUPNO

 

   

30

Izborni predmeti:

Globalizacija

Međunarodna monetarna ekonomija

Berzansko poslovanje

Međunarodno poslovno finansiranje

 

 

MENADžMENT I MARKETING

 

Akademski naziv: Magistar ekonomije u oblasti menadžmenta i marketinga

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-01

Metodologija naučno-istraživačkog rada

3

3

8

MEP-02

Međunarodni menadžment

3

3

8

MEP-03

Organizaciono ponašanje

2

3

7

MEP-04

Izborni predmet 1.

2

3

7

UKUPNO

 

   

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-05

Savremena trgovina

2

2

5

MEP-06

Međunarodni marketing

2

2

5

MEP-07

Izbornio predmet 2.

2

2

5

 

Završni – Magistarski rad

   

15

UKUPNO

 

   

30

Izborni predmeti:

Evropske ekonomske integracije

Međunarodno poslovno finansiranje

Savremeni menadžment

Globalizacija

 

 

MODUL: TURIZAM

 

Akademski naziv: Magistar ekonomije u oblasti turizma

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-01

Metodologija naučno-istraživačkog rada

3

3

8

MEP-02

Poslovanje turističkih agencija

3

3

8

MEP-03

Međunarodni turizam

2

3

7

MEP-04

Izborni predmet 1.

2

3

7

UKUPNO

 

   

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-05

Turizam i regionalni razvoj

2

2

5

MEP-06

Resursi u turizmu

2

2

5

MEP-07

Izbornio predmet 2.

2

2

5

 

Završni – Magistarski rad

   

15

UKUPNO

 

   

30

Izborni predmeti:

Regionalni prioriteti u razvoju turizma

Poslovanje ugostitelјskih preduzeća

Marketing u ugostitelјstvu

Putničke agencije

 

 

MODUL: FINANSIJE, OSIGURANјE I BANKARSTVO

 

Akademski naziv: Magistar ekonomije u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-01

Metodologija naučno-istraživačkog rada

3

3

8

MEP-02

Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje

3

3

8

MEP-03

Osiguranje i reosiguranje

2

3

7

MEP-04

Izborni predmet 1.

2

3

7

UKUPNO

 

   

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-05

Međunarodno osiguranje

2

2

5

MEP-06

Upravlјanje bankarskim poslovanjem

2

2

5

MEP-07

Izbornio predmet 2.

2

2

5

 

Završni – Magistarski rad

   

15

UKUPNO

 

   

30

Izborni predmeti:

Savremeni menadžment

Novac i bankarstvo

Životno osiguranje

Berzansko poslovanje

 

 

MODUL: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 

Akademski naziv: Magistar ekonomije u oblasti računovodstva i revizije

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-01

Metodologija naučno-istraživačkog rada

3

3

8

MEP-02

Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje

3

3

8

MEP-03

Napredna revizija

2

3

7

MEP-04

Izborni predmet 1.

2

3

7

UKUPNO

 

   

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-05

Upravlјačko računovodstvo

2

2

5

MEP-06

Međunarodni računovodstveni standardi

2

2

5

MEP-07

Izbornio predmet 2.

2

2

5

 

Završni – Magistarski rad

   

15

UKUPNO

 

   

30

Izborni predmeti:

Teorija i analiza bilansa

Savremeni menadžment

Aktuarska matematika

Novac i bankarstvo

Vijesti sa fakulteta

Pogledaj sve