• Nezavisni univerzitet Banja Luka
  • Veljkа Mlаđenovićа 12e,
  • 78000 Bаnjа Lukа
  • tel.: 051 456 600
  • fax.: 051 456 602
  • Odjeljenje Brčko distrikt
  • Dušana Vasiljeva 7,
  • 76000 Brčko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *